Hjemmeeksamen, oppgave- og mappeinnlevering

Hjemmeeksamen, oppgave- og mappeinnlevering er former for eksamen uten tilsyn med fastsatt innleveringsdato. Disse eksamensformene kan være individuelle eller i gruppe.

​​​​​​​Har du problemer med innlevering? Se kontaktinformasjon eksamen for ditt studiested. 

>> Emnebeskrivelse: Informasjon om emner og tilhørende eksamensform finner du i emnebeskrivelsen på nett. 

>> Studentweb: Eksamensdato, vurderingsform og kandidatnummer finner du i Studentweb. 

>> Inspera:  Nord universitet bruker Inspera som digitalt eksamensverktøy. ​

>> Fusk og plagiat:​ Det er studentens ansvar å sette seg inn i regelverket som ​gjelder for eksamensgjennomføring, og hva som regnes som fusk. 

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen kjennetegnes ved at det er fastsatt og avgrenset tid for utlevering av eksamensoppgave og innlevering av besvarelse. Den går gjerne over noen dager, for eksempel kan en få utlevert eksamensoppgaven mandag klokken 09:00 med frist for innlevering fredag klokken 14:00. Den kan også være avgrenset til én dag. 

Forberedelser før hjemmeeksamen 

 • Logg på Inspera via nord.inspera.no med din FEIDE-bruker.
  Sjekk at du har gyldig brukernavn og passord, og at prøven er tilgjengelig for deg dagen før eksamen. 

 • Det anbefales at du først kjører en test av Inspera ved å gå inn på fanen Demoprøver hvor du velger Demo - Eksamen med alle tillatte hjelpemidler.

 • Sett deg inn i hva som kreves for å levere. For eksempel lagre til pdf, slå sammen flere dokumenter til én pdf, overføre bilder/scannede dokumenter fra mobilen, og sette disse inn i besvarelsen dersom det kreves. ​​Se tips under Innlevering av besvarelser. 
  ​​  
 • Eksamensoppgaven vil bli tilgjengelig fra starttidspunkt for eksamen oppgitt på Studentweb. 

 • Etter gjennomført eksamen finner du din eksamensbesvarelse under fanen arkiv i Inspera. 

Oppgave

Eksamensformen oppgave er typisk en semester-, prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave. Det kan gis veiledning tilpasset nivå og omfang på oppgaven. 
Oppaveteksten utleveres i Canvas, med mindre annen beskjed er gitt av fakultetet.​
​​
Gruppeinnlevering:
Se veiledning for oppretting av grupper under punktet «Kandidatstyrte grupper»​ i Inspera.

Oppgavetittel i Studentweb:
Oppgavetittel for kandidat-, bachelor- og masteroppgave skal registreres i Studentweb slik at den kommer ut på ditt vitnemål. Frist for å registrere oppgavetittel er normalt den samme som frist for innlevering av oppgave. ​​

  • ​​Trykk på aktuelt emne under "Kommende hendelser" 
  • Trykk på "Rediger" 
  • Trykk på "Vis oppgavetittel" 
  • Skriv inn tittel i begge feltene - både på originalspråk (norsk) og engelsk 
  • Trykk "Lagre" 

Innlevering av besvarelser 

Ved innlevering skal besvarelser leveres som ett samlet dokument i pdf-format, med mindre annet er bestemt i emnebeskrivelsen eller oppgaveteksten.  

 • Konvertere et word-dokument til pdf: 
  Velge "Lagre som pdf", ev. trykk på "Skriv ut" og velge "til pdf".

 • Slå sammen to eller flere pdf dokumenter (gjelder opptil 50 sider): www.sejda.com/merge-pdf 

 • Ta bilde av håndtegninger, regnestykker e.l. ved hjelp av mobilkamera:
  ​- Ta bilde med mobilen.
  - Send bildet til din egen e-post.
  - Åpne e-posten på maskinen du bruker til å avlegge eksamen.
  - Lagre bildet lokalt på maskinen.
  - Last opp bildet i word-dokumentet eller Inspera. Om du vil laste opp flere bilder i samme oppgave, kan du for eksempel samle bildene i ett word-dokument.
  - Bilder må være leselige og det må fremgå hvilken oppgave bildene tilhører.
 • Skanne dokumenter ved hjelp av mobilkamera:
  Som et alternativ til kun mobilkamera, kan du bruke en app som f. eks. Office Lens fra Microsoft for å ta og skanne bilder. Her kan du trimme og redigere bilder av dokumenter, og f.eks. lagre som pdf eller jpg. Lagrer du som pdf og sender til din egen e-post kan du slå sammen flere pdfer til en fil som beskrevet ovenfor. ​​
  Office Lens er tilgjengelig for Windows 10, iOS og Android.

 • Forsidemaler:​
  Nord universitets forsidemaler skal benyttes ved kandidat-, bachelor- og masteroppgaver.  
  Forsi​demaler finner du her.

 • Laste opp besvarelsen: 
  I Inspera kan en laste opp besvarelsen så mange ganger en ønsker innenfor fastsatt og avgrenset tid. Den siste opplastede filen vil automatisk bli levert når eksamenstiden er ute.
  Alle besvarelser lagres i «Arkiv» i Inspera, her kan du se den leverte besvarelsen når tiden er ute.
   

Mappeinnlevering

Mappeinnlevering er gjerne flere ulike elementer som samlet utgjør et vurderingsgrunnlag, og som etter en helhetsvurdering gis en samlet karakter. Det kan for eksempel være skriftlige arbeider, artsprøver, lab-øvelser og kunstnerisk arbeid.  
 ​

I dokumentet Godkjente vurderingsordninger ved Nord universitet finner du en komplett oversikt over våre ulike former for eksamen. 
Kontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål