Frank Lindberg

Faggruppeleder Handelshøgskolen
E-post:
frank.lindberg@nord.no
Tlf:
Mobil:
+47 907 97 533
Kontor:
HHB CAA234

Om meg/bakgrunn

Frank Lindberg, Ph.D, er professor i markedsføring ved Handelshøgskolen Nord (HHN). Han har master i markedsføring og forbrukerspørsmål fra Universitetet i Sørøst-Norge (1990) og PhD fra Handelshøjskolen i København (2001). Lindberg har tidligere vært prodekan og dekan ved (2003-2011) og studieprogramansvarlig for PhD i bedriftsøkonomi (2018-2021). Han har hatt forskningsopphold ved Handelshøjskolen i København  (1997), og var gjesteforsker ved University of California, Berkeley, USA (2012), Syddansk Universitetet​ (2015) og har arbeidet ved Gøteborgs Universitet (2016-17). Hans forskning omfatter områder slik som opplevelsesbasert markedsføring, turisme markedsføring, forbrukerforskning og merkevarer, fra et sosiokulturelt perspektiv. Han har arbeidet med det forskningsrådsfinansierte prosjektet “Opplevelse i Nord”, hvor han ledet delprosjektet om ekstraordinære forbrukeropplevelser. I dag er Lindberg leder for faggruppa ​Marked, organisasjon og ledelse (MOL).

Undervisning/veiledning

Jeg underviser for tiden på bachelor i markedsføring og forbruk av opplevelser, og på master i merkevare og forbrukermarkedsføring, avansert markedsføring og globale perspektiver.

Jeg veileder studenter både på bachelor, master og PhD nivå. For tiden veileder jeg tre PhD studenter:

Asif Ijaz; "Consumer experiences in multi-cultural contexts"

Pamela Ogada; "Immigrant Market Formation"

Adrian Kristiansen; "Consumption in technocultural contexts"

Forskning

Jeg er medlem av to forskningsgrupper innenfor Seksjonen Marked, Organisasjon og Ledelse (MOL); Marketing, Management and Innovation of Experiences (MMIE) og International Marketing.

I 2022 arrangerte vi en internasjonal forskningskonferanse i Bodø, CIMaR2022​, med tema: Sustainable International Business Strategies and Practices.

I august 2023 arrangerer vi et nordisk nettverksmøte for Nordic Consumer Culture. 

Her finner du informasjon fra faggruppen:
Marked, Organisasjon, Ledelse (MOL)​