Umair Najeeb Mughal

Seniorrådgiver Forskning og utvikling
E-post:
umair.n.mughal@nord.no
Tlf:
+4775517186
Mobil:
+4795365369
Kontor:
ADMIN 310

Om meg/bakgrunn

​​Jeg jobber som nærings- og samfunnskontakt i forsknings- og utviklingsavdelingen ved Nord universitet. Jeg er Nords hovedkontakt for Arctic Hydrogen Platform. Jeg bistår blant annet med søknader til Horizon Europa Pillar 1 (MSCA og ERC) prosjekter og lit hjelp i Pillar 2 (i <<impact>> og <<implementation>> deler). Jeg er også interessert i å utforske Pilar 3 (Innovativt Europa som veisøker osv.) for å knytte mer til nordisk industri og utvikle lokalt samarbeid med et internasjonalt perspektiv.

Jeg har en Ph.D. innenfor det tverrfaglige området som omfattet fysikk, fluidmekanikk og sensorteknologi, fra Universitetet i Oslo. Jeg har en mastergrad i maskinteknikk og en bachelorgrad i luftfartsteknologi. Jeg har jobbet mer enn seks år med UiT Norges arktiske universitet innen kaldt klimateknologi, og har jobbet et år med kontrollsystem og robotteknologi​ ved University Politecnica de Catalunya i Spania. I tillegg har jeg tre års gründererfaring, så jeg vet hva slags støtte en startup kan se etter og hva han kan få av offentlige finansieringsinstrumenter. Jeg har ledende revisorsertifisering i ISO 14001 og profesjonelle sertifiseringer innen elbiler, fremtidige byer og blockchain for bedrifter. I tillegg til dette har jeg entreprenørskapsutdanning fra EU Climate-KIC, og gjennomført kurs i sirkulær økonomi, risikobasert tenkning, HMS-kurs for leder, prosjektledelse, klima-energiutfordring, klimarelaterte økonomiske risikoer og muligheter, og vindkraft. Jeg har litt erfaring med <<European Green Deal>>.

Jeg har et bredt faglig nettverk på LinkedIn, et godt forretnings- og sosialt nettverk i Nordland og Troms og Finmark fylke, jeg har reist til mer enn 4 kontinenter, 30 land, og jeg har bodd i forskjellige byer i Norge. Jeg har erfaring med å lede prosjekter, skrive forsknings- og innovasjonsforslag/søknader, og skrive kommersialiserings- og forretningsforslag. Derfor kan jeg, basert på min kompetanse, erfaring og nettverk, også bidra til å skrive prosjekter (spesielt ''impact'' og ''implementation''-delen av EU-søknader​) og danne konsortier.

Så hvis du har spørsmål knyttet til:

i. forretningspartnere og sosiale partnere som Nord er tilknyttet,
ii. eller/og Horizon Europe Pillars 1 og 3, 
iii. eller/og European Green Deal, 
iv. eller/og du er interessert i å vite mer om forskningsprosjekter ved Nord universitet, 
v. eller/og ønsker å samarbeide med Nord universitet i forsknings- og utviklingsprosjekter, 
vi. eller/og Nord universitets rolle i overgangen til hydrogen i Arktis,​
vii. invitere Nord universitet til ethvert regionalt og internasjonalt nettverk
viii. har en idé til en forskningsoppgave for studenter,​

bare ta kontakt :)

Forskning