Blått bygg: kunnskap for bærekraftig hav og helse


Med Blått bygg skal Nord universitet finne bærekraftige løsninger verden trenger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Blått bygg er et nytt universitetsbygg på ca. 8000 m2 ved Nord universitet, campus Bodø. Bygget er planlagt å stå ferdig i 2025.

Blått bygg skal legge til rette for moderne laboratorier, forelesningssaler og kontorer for Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA).

Bygget vil gi en oppgradering som er nødvendig for at universitetet skal kunne drive forskning, utvikling og utdanning av enda høyere kvalitet. 

Med det nye bygget får Nord universitet frigjort arealer til Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)​. Dette vil heve kvaliteten på forskning og utvikling innen helsefagene. 

"Gode fasiliteter for utdanning og forskning vil gjøre Nord universitet mer attraktiv både for studenter og ansatte. Dette betyr også bedre rekruttering av helsepersonell til landsdelen, og bedre muligheter for samarbeid om forskning og innovasjon med sykehusene i nord."

​              ​​               ​​    ​​​Tove Klæboe Nilsen, fungerende kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord​

Hvorfor Blått bygg? 

Norge er fremst i verden på forvaltning av havressurser. Samtidig er behovet for ny kunnskap raskt voksende. 

Nord universitet dekker nær 40 prosent av Norges kystlinje. Vi har sterke fagmiljø som holder høyeste internasjonale standard innenfor eksempelvis forskning på mikroalger. 

Mikroalger er en av naturens aller viktigste ressurser og blir brukt til blant annet å dyrke fram foringredienser, kosttilskudd og næringsstoffer.​

"Sjømatnæringens samfunnsoppdrag er å sikre sunn, næringsrik og bærekraftig mat til en voksende verdensbefolkning. Vi tror på en femdobling av næringen i Norge innen 2050, men enhver vekst må skje på naturens premisser."​

                                                                ​                             Geir​ Ove Ystmark, adm. dir., Sjømat Norge​

Med Blått bygg skal Nord universitet gi forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi skal styrke «blå vekst», innovasjon, sykepleie og helsevitenskap i Nordland og Trøndelag.

Med Blått bygg vil Nord universitet dessuten kunne ta opp langt flere studenter enn i dag, både innen havbruk og helsefag.

Blått bygg vil:

  • heve kvaliteten på forskning og utvikling innen det marine fagfeltet og sykepleie-/helsefag

  • styrke de faglige satsningsområdene marin økologi, genomikk og havbruk (blå vekst), gjennom mer funksjonelle laboratorier og samlokalisering av fagmiljøer ved FBA

  • styrke utdanningskvaliteten innen ferdighetstrening og øke bruken av moderne velferdsteknologi i sykepleieutdanningen

  • ​legge til rette for et høyere opptak av stud​enter til sykepleieutdanning og utdanning innen biovitenskap og akvakultur

  • bidra til økt rekruttering til marin- og helsefaglig sektor. ​

​​​​

Fakta: Blått bygg
​​​

  • ​Planlagt nybygg for Fakultet for biovitenskap og akvakultur​​​
  • Bygget blir 8000 kvadratmeter. Det skal inneholde rundt 100 laboratorier og spesialrom, forelesningssaler og kontorer
  • Kostnadsramme: 650 millioner kroner
  • Planlagt ferdigstillelse: 2025 

   ​


 Kontaktperson

 

 

Grønt lys til blått byggRegjeringen foreslår en startbevilgning på 110 millioner kroner til prosjektet Blått bygg ved Nord universitet i Bodø i statsbudsjettet for 2022. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Gront-lys-til-blatt-bygg.aspxGrønt lys til blått bygg
Velkommen til et spennende tiår for havforskningVelkommen til havforskningstiåret 2021-2030.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Velkommen-til-et-spennende-tiar-for-havforskning.aspxVelkommen til et spennende tiår for havforskning
– Med Blått bygg kan vi ta opp langt flere studenterRegjeringen ønsker å bevilge 15,5 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet. – Bevilgningen er helt nødvendig for å holde prosessen gående, sier Ketil Eiane, prorektor for strategi og omstilling.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Med-Blatt-bygg-kan-vi-ta-opp-langt-flere-studenter.aspx– Med Blått bygg kan vi ta opp langt flere studenter