Hindre og muligheter for vekst i Arktis – Arktiske paradokser og løsningerI 2050 vil det være 10 milliarder mennesker på jorden, en økning på 30 prosent. Menneskeheten vil innta 60 prosent mer mat enn den gjør i dag og forbruke 50 – 100 prosent mer energi. Befolkningsøkningen vil legge et enormt press på naturressursene, og behovet for bærekraftig styring av ressursene er viktigere enn noen gang. Arktis, med sine enorme mengder naturressurser, kan være nøkkelen til å løse mange av de globale utfordringene.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/hindre-og-muligheter-for-vekst-i-Arktis-Arktiske-paradokser-og-losninger.aspxHindre og muligheter for vekst i Arktis – Arktiske paradokser og løsninger
Paramedic - Opptaksprøve om fysisk egnethet og styrkeInformasjon om innhold i opptaksprøven for studieår 2018 - 2019.https://www.nord.no/no/studier/opptak/spesielle-opptakskrav/Sider/paramedic.aspxParamedic - Opptaksprøve om fysisk egnethet og styrke
FattigdomssymbolenePå samme måten som jeg ble formet som «arbeiderklassejente» i møtet med byens borgerskap, er det «vårt» blikk på de fattige som dominerer bildet av dagens underklasse.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/fattigdomssymbolene.aspxFattigdomssymbolene