Elev leser på skolen

Grunnskolelærerutdanning master 5-10

Femårig mastergrad i Bodø og Levanger

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Samfunnet har behov for deg som engasjert og kreativ lærer med interesse for kunnskap og formidling. Vår grunnskolelærerutdanning 5-10 vil gi deg et godt utgangspunkt for å kunne se den enkelte eleven og legge til rette for god læring. 

Lærer er et av verdens viktigste yrker. Som lærer er du en betydningsfull person som skal forberede elevene til å møte et samfunn i stadig endring og utvikling. Dessuten har en lærer varierte arbeidsoppgaver der ingen dag er lik.

Studiehverdagen din er også variert, spennende og utfordrende. Praksisopplæring er en viktig del av en lærerutdanningen. Her vil du få et godt innblikk i det å være lærer. Du vil oppleve meningsfylte møter med barn og unge i ulike situasjoner. I praksisopplæringen vil du få veiledning av en erfaren lærer som gir deg trygghet og mulighet til å utvikle deg som framtidig lærer.

Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag. I tillegg skal du velge tre undervisningsfag som gir deg den faglige bredden du trenger for å undervise på 5.-10. trinn. Masterfaget gir deg en solid faglig fordypning.

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn gir deg tittelen lektor. Etter fullført utdanning kan du både jobbe på barnetrinnet og i ungdomsskolen. 

Beskrivelse av studiet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Samfunnet har behov for deg som engasjert og kreativ lærer med interesse for kunnskap og formidling. Vår grunnskolelærerutdanning 5-10 vil gi deg et godt utgangspunkt for å kunne se den enkelte eleven og legge til rette for god læring. 

Lærer er et av verdens viktigste yrker. Som lærer er du en betydningsfull person som skal forberede elevene til å møte et samfunn i stadig endring og utvikling. Dessuten har en lærer varierte arbeidsoppgaver der ingen dag er lik.

Studiehverdagen din er også variert, spennende og utfordrende. Praksisopplæring er en viktig del av en lærerutdanningen. Her vil du få et godt innblikk i det å være lærer. Du vil oppleve meningsfylte møter med barn og unge i ulike situasjoner. I praksisopplæringen vil du få veiledning av en erfaren lærer som gir deg trygghet og mulighet til å utvikle deg som framtidig lærer.

Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag. I tillegg skal du velge tre undervisningsfag som gir deg den faglige bredden du trenger for å undervise på 5.-10. trinn. Masterfaget gir deg en solid faglig fordypning.

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn gir deg tittelen lektor. Etter fullført utdanning kan du både jobbe på barnetrinnet og i ungdomsskolen. 


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Jobbmuligheter

Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen. 

Utdanningens allsidighet gir også et godt grunnlag for å gå inn i andre yrker som eksempelvis skoleadministrasjon, i media og i ulike typer personal- og informasjonsarbeid.

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i studier av profesjonsstudier ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Det er lagt til rette for utveksling første semester i 3. studieår. Det er mulig å ta profesjonsemner ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning på masternivå. Studentene kan også arbeide med FoU-oppgaven på denne institusjonen og evt. bli tilknyttet en ekstern veileder der.  Et eventuelt utenlandsopphold skal tilpasses studieløpet for den aktuelle studenten.

 

De samarbeidspartnere som kanskje er mest relevante for utveksling er Turun Yliopisto (universitetsskolen i Rauma/Finland); Augustana University USA; University of Tampere, School of Education, Finland;  University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Latvia; Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule, Østerrike.

Praksis

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du på siden Praksis i lærerutdanningene.

Nettbasert kurs i matematikk


Ønsker du å bli lærer, men oppfyller ikke opptakskravet om karakter 4 i matematikk? Da kan du ta et nettbasert kurs gjennom Nettskolen i Nordland som leder fram mot en privatisteksamen på høsten eller våren.

Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar 2020 (begrenset antall plasser).Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Master i grunnskolelærerutdanning 5-10 ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

I Master i grunnskolelærerutdanning 5-10 venter det en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. Mottatt studentnummer? >> Register deg som student ved Nord universitet 


Oppmøte første dag 
For nye studenter ved Master i grunnskolelærerutdanning 5-10 blir det et fysisk oppstartsmøte på studiestedet. Vi anbefaler deg å være med. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon og du vil få mulighet til å bli kjent med både medstudenter og undervisningspersonell. 

Studieåpning for Master i grunnskolelærerutdanning 5-10, Bodø:  Onsdag 12. august kl. 12:00 – 14:00 i auditorium Elsa L. Renberg.

Studieåpning for Master i grunnskolelærerutdanning 5-10, Levanger: Onsdag 12. august kl. 13.00 i Trønderhallen.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.

Politiattest
Master i grunnskolelærerutdanning 5-10 krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:
PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Program for studiestart

Bodø:
Søndag 9. august kl. 20:00: 
PreStudy Barbeque. Oppmøte i bakgården (ved hovedkantina).

Onsdag 12. august kl. 12:00 – 14:00: 
Studieåpning for Master i grunnskolelærerutdanning 5-10. Oppmøte i auditorium Elsa Laula Renberg.

Programmet for studieåpning:

  • Velkommen 
  • Velkomsttale fra faglig ansatt  
  • Studentombud- bli kjent med dine rettigheter som student 
  • Student i Nord – Studentvelferd – kjekt å vite 
  • Studieveileder – Kom i gang med studiene 
  • ​Eureka – Hilsen fra studentforeningen og informasjon om fadderordningen  
Enkel servering fra kantina. 

Torsdag 13. august:
Kl. 08:00 – 10:00: StudentiNord frokost, i samarbeid med fadderordningen. 

Lørdag 15. august kl. 12:00-13:00: 
StudentiNord arrangerer tur til Hunstadtoppen. Oppmøte i bakgården (ved hovedkantina).

Levanger:
Onsdag 12. august kl. 13.00:
Studieåpning for Master i grunnskolelærerutdanning 5-10, oppmøte i Trønderhallen.

Torsdag 13. og fredag 14. august blir det gitt faglig og administrativ informasjon.​
Timeplan og pensum

​Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:
>> Pensum

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:


Buss til og fra campus
Bodø:
Levanger:

Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android. ​

Fadderperioden

Fadderperioden
Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta imot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

Finn ut mer her:


Studiepoeng 300
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon