Ny vri på lærerutdanning i Levanger - mye mer praksis

Seks studenter og ansatte på rekke foran inngangen på et bygg. Foto

Praksis-trivsel: Fv. Silje Dybdahl universitetslektor i norsk, Mathilde Aslaksen Mathisen (21) fra Sandnessjøen, Olav Andreas Finanger Sandmo (19) fra Namsos, Natalie Dehli Strand (20) fra Trondheim, Marie Kvarsvik (20) fra Skogn og Sigrid Gudding (20) fra Verdal. Studentene trives med å ha mer praksis. Foto: Nina Kjeøy.

Ny vri på lærerutdanning i Levanger - mye mer praksis
Fra høsten 2024 får studenter en fast dag i uka med praksis. I tillegg får studenter øvd på ulike situasjoner de vil møte i skolen gjennom simulering. - Knallbra, er studentenes dom.

Enda mer praksis sammen med andre studenter allerede fra første år. Observasjon, læring, diskusjoner, erfaringsdeling og møter med elever. Det er en oppskrift grunnskolelærerstudenter i Levanger har testet ut i vinter. Og med stort hell!

– Forsøket er så vellykket at vi fra høsten av innfører dette for alle studenter som starter første året på master grunnskolelærerutdanning, sier Heidi Kristin Holmen, studieprogramkoordinator ved grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet i Levanger.

Den faste dagen i uka med praksis kommer i tillegg til studentenes ordinære praksisuker.

Fine grupper med god oppfølging - og mye artig

Gjennom samarbeid med Levanger og Verdal kommune får studentene en dag hver uke på en skole i kommunen. 

– Studentene får en fast lærer og en fast klasse de skal følge hele skoleåret. Med denne ordningen håper vi at studentene får oppleve hvordan lærerhverdagen faktisk er, sier Silje Dybdahl, universitetslektor i norsk.

– Samtidig får de anledning til å knytte det de observerer og lærer i klasserommet til teori de lærer på universitetet. For skolene er det positivt å få ut nysgjerrige og lærevillige studenter i klasserommene. Når studentene er ute på skolene og deltar i skolehverdagen får de også mye å diskutere, reflektere rundt og snakke sammen om. Det bidrar til økt læring. Mye latter blir det også, sier hun.

Spennende og interessant

– Jeg synes tiden ute i skolen sammen med elevene er så bra. Da får vi prøve ut det vi leser om. Vi får faktisk sett at i de klassene der vi er mye, så får vi til mer. Vi skjønner hva relasjoner faktisk betyr, sier studentene Marie Kvarsvik (20) fra Skogn, Sigrid Gudding (20) fra Verdal, Mathilde Aslaksen Mathisen (21) fra Sandnessjøen, Natalie Dehli Strand (20) fra Trondheim og Olav Andreas Finanger Sandmo (19) fra Namsos.

– Det er spennende og interessant å se hvordan studentene bruker teorien i møtet med elevene, sier Silje Dybdahl.

Vinn-vinn: Silje Dybdahl ved Nord universitet (til venstre) mener mer prakis er en vinn-vinn-situasjon. Både skolene som får besøk av studentene og studentene selv lærer mye. Foto: Nina Kjeøy.

Øver på ulike situasjoner gjennom simulering

I tillegg til en dag i uka med praksis, får studentene fra høsten av simulering på første året. Det betyr at studentene øver seg på tenkte situasjoner i skolen, under trygge rammer på campus.

– Et tenkt tilfelle er et foreldremøte. Som nyutdannet lærer kan foreldresamtaler virke skremmende. Vi gjenskaper en slik situasjon gjennom simulering, der studentene har ulike roller, øver seg og observerer hverandre, sier Heidi Kristin Holmen.

Det er gjort flere forsøk med simulering ved utdanningen nå, og studentenes dom er klinkende klar:

– Vi vil ha mer simulering!

Campus med flere utdanninger og mer tverrfaglighet

I Levanger er det flere utdanninger i tillegg til lærerutdanninger. Fra høsten flytter teaterutdanningen fra Verdal til Levanger, det er utdanninger knyttet til spill og teknologi, musikkutdanninger, ledelsesutdanninger samt sykepleierutdanninger.

Med enda mer fokus på tverrfaglighet og samarbeid på tvers, så gir det nye muligheter.

– Vil grepene som nå tas i utdanningen føre til at flere velger å studere grunnskolelærer?

– Det håper vi virkelig. Grunnskolelærerutdanningen gir spennende jobbmuligheter innenfor skole, oppvekst og ledelse. Utdanningen er allsidig og variert, og jobbmulighetene er utallige, sier Heidi Kristin Holmen, som synes at beliggenheten med en campus som både ligger et steinkast fra Levanger sentrum, like ved sjøen og kun en times togtur fra Trondheim er usedvanlig fin.

Master grunnskolelærerutdanning 1-7

Studiepoeng: 300
Studieform: Heltid
Studielengde: 5 år
Studiested: Levanger

Les mer om studiet her: Grunnskolelærerutdanning master 1-7 (nord.no)

Master grunnskolelærerutdanning 5-10

Studiepoeng: 300
Studieform: Heltid
Studielengde: 5 år
Studiested: Levanger

Les mer om studiet her: Grunnskolelærerutdanning master 5-10 (nord.no)