Logopedi

Mastergrad i Bodø

Logopeder arbeider først og fremst med ulike former for kommunikasjonsvansker knyttet til språk-, stemme- eller taleforstyrrelser, samt med behandling av afasi etter ulike former for hjerneskader. Behovet for logopeder er stort.

Studiet i logopedi er organisert som et samlings- og nettbasert studium som forutsetter aktiv medvirkning fra kandidatene i samhandling med andre deltakere og faglærere også mellom samlingene. Studiet henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger og andre som ønsker å arbeide innenfor det logopediske fagområdet. 

Beskrivelse av studiet

Logopeder arbeider først og fremst med ulike former for kommunikasjonsvansker knyttet til språk-, stemme- eller taleforstyrrelser, samt med behandling av afasi etter ulike former for hjerneskader. Behovet for logopeder er stort.

Studiet i logopedi er organisert som et samlings- og nettbasert studium som forutsetter aktiv medvirkning fra kandidatene i samhandling med andre deltakere og faglærere også mellom samlingene. Studiet henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger og andre som ønsker å arbeide innenfor det logopediske fagområdet. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptakskravet til masterstudiet i logopedi er bachelorgrad i spesialpedagogikk eller tilsvarende spesialpedagogisk utdanning av minimum 3 års varighet.

 • For søkere med bachelorgrad i spesialpedagogikk eller tilsvarende utgjør de spesialpedagogiske emnene opptaksgrunnlaget.

Søkere med grunnskolelærerutdanning fra rammeplan 2010 kan søke overgang etter å ha fullført tredje studieår, og søkere med grunnskolelærerutdanning fra rammeplan 2017 kan søke overgang etter fullført fjerde studieår – under forutsetning av at 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap er bestått.

 • For søkere med grunnskolelærerutdanning utgjør karakterene i pedagogikk og elevkunnskap opptaksgrunnlaget.

Barnehagelærere kan tas opp ved fullført utdanning.

 • For barnehagelærere utgjør hele utdanningen opptaksgrunnlaget.

Allmennlærere, faglærere og førskolelærere som har minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk som del av utdanningen eller som videreutdanning kan tas opp. 

 • For allmennlærere, faglærere og førskolelærere utgjør karakteren i pedagogikk og spesialpedagogikk opptaksgrunnlaget. 

Søkere med annen utdanningsbakgrunn, som kan vise til minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk, vurderes individuelt med vekt på spesialpedagogisk og praktisk-pedagogisk kompetanse.

 • For andre søkere utgjør spesialpedagogiske og praktisk-pedagogiske emner opptaksgrunnlaget.

For søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må de i tillegg dokumentere krav til generell studiekompetanse slik det fremgår av GSU-listen, samt krav til ferdigheter i norsk slik det følger av Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2.

 

Gjeldene for alle overnevnte er at gjennomsnittskarakteren i opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

 

Som grunnlag for rangering ved tildeling av studieplass blir det lagt vekt på følgende kriterier i nevnte rekkefølge:

 • Omfang av relevant utdanning på bachelornivå  utover opptaksgrunnlaget
 • Gjennomsnittskarakter
 • Omfang av relevant praksis.

 

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid som logoped innenfor alle nivåer av utdanningssystemet, innen pedagogisk psykologisk tjeneste, statlige kompetansesentre, helseinstitusjoner og andre relevante virksomheter. Det kvalifiserer også for arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren, for forsknings- og utviklingsarbeid og for ulike arbeidsoppgaver innenfor privat og offentlig sektor.

Videre utdanning

Master i Logopedi gir mulighet til å søke PhD programmer. 

Utenlandsopphold

Det er mulighet for utveksling i 3.semester (mobilitetsvindu)

Samlinger

Masterstudiet i logopedi har ca 4-5 undervisningssamlinger pr semester. Undervisningen foregår ansikt-til-ansikt via forelesninger og gruppearbeid/seminarer.

Samlinger studieåret 2021/2022

For kull 2021 høsten 2021

Samlinger:

 • Uke 35
 • Uke 38
 • Uke 42
 • Uke 47

Praksis:

 • Uke 44
 • Uke 45

Samlinger varer som hovedregel fra mandag kl. 12 til fredag kl.14.

Samlinger og praksis for vårsemesteret publiseres i Canvas.

Med forbehold om endringer.

 

For kull 2020 høsten 2021

 • Uke 35
 • Uke 38
 • Uke 42
 • Uke 44 (praksis/workshop - Michael Palin Centre)
 • Uke 47

Samlinger varer som hovedregel fra mandag kl. 12 til fredag kl.14.

Samlinger for vårsemesteret publiseres i Canvas.

Med forbehold om endringer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Master i logopedi ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

I Master i logopedi venter det en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. 

Registrering 
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag 
Studiet starter mandag 24. august, kl. 12.00. Det er obligatorisk fremmøte til fagsamlingene.

Det planlegges for fysisk oppmøte. Informasjon om hvor du skal møte publiseres i timeplanen i TimeEdit i løpet av sommeren. Med forbehold om endring grunnet koronasituasjonen.

På første samling skriver dere en forventningslogg som grunnlag for en individuell eller
parvis utviklingssamtale i løpet av andre samling. 

Studieplanen med emnebeskrivelse finner du her.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.

Politiattest
Master i logopedi krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. 

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.


Dersom du har spesielle behov knyttet til praksis, vennligst meld dette til Karianne Berg snarest.

Timeplan og pensum

​Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Samlinger
Studiet er heltids, samlings- og nettbasert med følgende fordeling av fagsamlingene: 

1. års studenter (kull 2020)

Høst 2020:
Samling: Uke 35, 38, 42 og 45.
Praksis: Uke 47 og 48.

2. års studenter (kull 2019)

Høst 2020:
Samling: Uke 35, 38, 45 og 48.
Praksis: Uke 43
​​
Det er obligatorisk fremmøte til fagsamlingene. Fagsamlingene starter mandag kl. 12.00 og varer til fredag kl. 13.45, men med noe ulik lengde på dagene.​

​Detaljert oversikt over samlingene samt romoversikt legges ut på Canvas, felles rom Master i Logopedi Kull 2020.

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:Buss til og fra campus
Bodø:

Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android

Bruk delingskoder: 
Delingskode Bodø: Nord​Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon