Logopedi

Mastergrad i Bodø

Logopeder arbeider først og fremst med ulike former for kommunikasjonsvansker knyttet til språk-, stemme- eller taleforstyrrelser, samt med behandling av afasi etter ulike former for hjerneskader. Behovet for logopeder er stort.

Studiet i logopedi er organisert som et samlings- og nettbasert studium som forutsetter aktiv medvirkning fra kandidatene i samhandling med andre deltakere og faglærere også mellom samlingene. Studiet henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger og andre som ønsker å arbeide innenfor det logopediske fagområdet. 

Beskrivelse av studiet

Logopeder arbeider først og fremst med ulike former for kommunikasjonsvansker knyttet til språk-, stemme- eller taleforstyrrelser, samt med behandling av afasi etter ulike former for hjerneskader. Behovet for logopeder er stort.

Studiet i logopedi er organisert som et samlings- og nettbasert studium som forutsetter aktiv medvirkning fra kandidatene i samhandling med andre deltakere og faglærere også mellom samlingene. Studiet henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger og andre som ønsker å arbeide innenfor det logopediske fagområdet. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptakskravet til masterstudiet i logopedi er bachelorgrad i spesialpedagogikk eller tilsvarende spesialpedagogisk utdanning av minimum 3 års varighet.

 • For søkere med bachelorgrad i spesialpedagogikk eller tilsvarende utgjør de spesialpedagogiske emnene opptaksgrunnlaget.

Søkere med grunnskolelærerutdanning fra rammeplan 2010 kan søke overgang etter å ha fullført tredje studieår, og søkere med grunnskolelærerutdanning fra rammeplan 2017 kan søke overgang etter fullført fjerde studieår – under forutsetning av at 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap er bestått.

 • For søkere med grunnskolelærerutdanning utgjør karakterene i pedagogikk og elevkunnskap opptaksgrunnlaget.

Barnehagelærere kan tas opp ved fullført utdanning.

 • For barnehagelærere utgjør hele utdanningen opptaksgrunnlaget.

Allmennlærere, faglærere og førskolelærere som har minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk som del av utdanningen eller som videreutdanning kan tas opp. 

 • For allmennlærere, faglærere og førskolelærere utgjør karakteren i pedagogikk og spesialpedagogikk opptaksgrunnlaget. 

Søkere med annen utdanningsbakgrunn, som kan vise til minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk, vurderes individuelt med vekt på spesialpedagogisk og praktisk-pedagogisk kompetanse.

 • For andre søkere utgjør spesialpedagogiske og praktisk-pedagogiske emner opptaksgrunnlaget.

For søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må de i tillegg dokumentere krav til generell studiekompetanse slik det fremgår av GSU-listen, samt krav til ferdigheter i norsk slik det følger av Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2.

 

Gjeldene for alle overnevnte er at gjennomsnittskarakteren i opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

 

Som grunnlag for rangering ved tildeling av studieplass blir det lagt vekt på følgende kriterier i nevnte rekkefølge:

 • Omfang av relevant utdanning på bachelornivå  utover opptaksgrunnlaget
 • Gjennomsnittskarakter
 • Omfang av relevant praksis.

 

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid som logoped innenfor alle nivåer av utdanningssystemet, innen pedagogisk psykologisk tjeneste, statlige kompetansesentre, helseinstitusjoner og andre relevante virksomheter. Det kvalifiserer også for arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren, for forsknings- og utviklingsarbeid og for ulike arbeidsoppgaver innenfor privat og offentlig sektor.

Videre utdanning

Master i Logopedi gir mulighet til å søke PhD programmer. 

Utenlandsopphold

Det er mulighet for utveksling i 3.semester (mobilitetsvindu)

Samlinger

Masterstudiet i logopedi har ca 4-5 undervisningssamlinger pr semester. Undervisningen foregår ansikt-til-ansikt via forelesninger og gruppearbeid/seminarer.

Samlinger studieåret 2021/2022

For kull 2021 høsten 2021

Samlinger:

 • Uke 35
 • Uke 38
 • Uke 42
 • Uke 47

Praksis:

 • Uke 44
 • Uke 45

Samlinger varer som hovedregel fra mandag kl. 12 til fredag kl.14.

Samlinger og praksis for vårsemesteret publiseres i Canvas.

Med forbehold om endringer.

 

For kull 2020 høsten 2021

 • Uke 35
 • Uke 38
 • Uke 42
 • Uke 44 (praksis/workshop - Michael Palin Centre)
 • Uke 47

Samlinger varer som hovedregel fra mandag kl. 12 til fredag kl.14.

Samlinger for vårsemesteret publiseres i Canvas.

Med forbehold om endringer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Master i logopedi 

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​​​

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 

Oppstart​  
Oppstart for master i logopedi er mandag 30. august kl. 12.15, i bygget til PBL, Bodø sentrum (Adr: Prinsens gate 91, 8003 Bodø). Endringen kommer på grunn av redusert kapasitet i klasserommene ved campus Bodø.

Undervisningen er samlingsbasert og det er samling i uke 35, 38, 42 og 47. Undervisningsstart er kl. 12.15 på mandager, med avslutning 13.45 på fredager. I tillegg er det praksis i uke 44 og 45. 

Detaljert plan for samlinger og mellomarbeid vil dere finne på Canvas. Dersom det er noe dere er usikker på ta kontakt med studieveileder Marita Jørgensen Hestnes marita.j.hestnes@nord.no

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 
>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang
 • Hodetelefoner 
 • Webkamera
Tilrettelegging
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 

Ofte stilte spørsmål om studiestart


Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon