Slik søker du om opptak

​For å bli tatt opp som student ved Nord universitet, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale SøknadsWeb - avhenger av hvilket studium eller emne du søker om opptak til.

hva er samordna opptak?

De fleste av våre grunnstudier, som årsstudier, bachelorprogram og femårige masterprogram, søker du om opptak til via Samordna opptak.

Mer om Samordna opptak
Elektronisk søknad - Samordna opptak

hva er lokalt opptak?

De fleste av våre masterstudier og kortere studier søker du om opptak til lokalt via Søknadsweb.

Mer om Lokalt opptak
Søknadsweb for studier ved Nord universitet: Søknadsweb

Hvordan søke - samordna opptak

I Samordna opptak søker du opptak til:

  • De fleste grunnstudier ved Nord universitet
  • De fleste årsstudier ved Nord universitet
  • De fleste bachelorprogram ved Nord universitet
  • Femårige masterprogram ved Nord universitet

Dokumentasjon
Dokumentasjon for søknad til Samordna opptak.

Viktige frister

Samordna opptak åpner for å ta imot søknader 1. februar.

For noen søkere er søknadsfristen 1. mars.

For de aller fleste er søknadsfristen 15. april.

Samordna opptak har en komplett oversikt over hvilke frister som gjelder for deg.


 

Hvordan søke - lokalt opptak (søknadsweb)

I Søknadsweb søker du opptak til:

  • De fleste masterstudiene ved Nord universitet
  • De fleste kortere studier ved Nord universitet
  • Åpne enkeltemner ved Nord universitet

Dokumentasjon
Dokumentasjon på utdanning, vitnemål og arbeidsattester lastes opp som PDF i Søknadsweb. Dette gjøres i fanen "Mine dokumenter". Dersom det er krav om praksis, må også arbeidsattest(-er) legges ved. Merk at arbeidsattest skal inneholde start og sluttdato, samt hvor mange timer du har jobbet eller stillingsprosent.

Dokumentasjon på utdanning som avsluttes etter søknadsfrist har ettersendingsfrist 1. juli.

Svar på søknad
Når din søknad er behandlet sendes resultatet til deg på e-post og publiseres i Søknadsweb.

Merk at all kommunikasjon vedrørende din søknad og opptak skjer på e-post. Det er derfor viktig at du sjekker at e-post adressen du har oppgitt er en e-post du sjekker regelmessig.

Har du spørsmål om opptak, kontakt oss på opptak@nord.no

Viktige frister - studieprogram

Søknadsfrist høst: 15. april
Frist for ettersending av dokumenter for de som avslutter sin utdanning samme vår: 1. juli

Søknadsfrist vår: 15. november
Søknaden må være komplett med alle dokumenter

Viktige frister - enkeltemner

Søknadsfrist høst: 1. juli
Søknadsfrist vår: 15. november

Hvordan søke - enkeltemner

Enkelte emner er åpne også for deg som ikke følger eller er tatt opp på et helt studieprogram.

Disse emnene kan du søke om opptak på som enkeltemnestudent. 


 

Dokumentasjon
Når du søker om opptak er det viktig at du laster opp vitnemål og aktuelle attester som dokumentasjon til søknaden din.

Mer informasjon om enkeltemneopptak.


 

Søknadsfrister

Høst: 1. juli  
Vår: 15. november

Realkompetanse

Les mer om realkompetanse

doktorgrad

Nord universitet tilbyr fire doktorgrader:

Opptak til doktorgradsutdanningene utføres ved universitetets fire fakultet.

Finansierte stillinger lyses ut, men det foretas også opptak av kandidater med ekstern finansiering. 

Opptakskrav
For opptak til ph.d.‐utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng
eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus.

Nord kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

Fakultetene kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent
tilgjengelig og i tråd med vår rekrutteringspolitikk og faglige profil.

privatist

Etter nærmere regler kan man melde seg opp til eksamen som privatister: Adgang til privatisteksamen

Det stilles de samme generelle og eventuelt spesielle krav til privatister som til opptatte studenter ved respektive utdanningstilbud. 

Dette gjelder f.eks. opptakskrav og eventuelle andre forutdanningskrav, arbeidskrav i studiet/kurset som må være oppfylt/ godkjent/bestått for å få melde seg opp til eksamen.

Søkere som kan sannsynliggjøre at kunnskapskravene er oppfylt på annen måte enn gjennom foreskreven utdanning, kan søke om lemping i kravene til forutdanning.

Privatister ved Nord universitet må betale eksamensavgift som fastsettes av universitetets styre, samt pålagt semesteravgift for aktuelt eksamenssemester.

Privatistene skal ikke følge de samme rutiner som i dette kapitlet er beskrevet for ordinære studenter.

Kontakt
Henvendelser om oppmelding til privatisteksamen, gjøres til telefon 755 17 200 eller til opptak@nord.no 
  

Frist for oppmelding: 

Vår: 15.november
Høst:1
.juli


opptaksreglement

Studenter kan bli tatt opp til universitetet på bakgrunn av følgende vurderinger:

  • Generell studiekompetanse
  • Realkompetanse
  • Utenlandsk utdanning

Opptak til studier ved Nord universitet:

Opptak etter realkompetansevurdering:

Fant ikke det du leter etter? Ta kontakt med opptakskontoret.
+47 75 51 76 99    mandag - fredag 09.00 - 11.00 / 12.00 - 14.00     opptak@nord.no