Palliativ behandling, omsorg og pleie 2

Palliativ behandling, omsorg og pleie 2

Studiet har som formål å dekke deler av det komplekse fagfeltet palliativ behandling, omsorg og pleie til pasienter med inkurabel sykdom, og gi en kompetanse som er anvendbar både i og utenfor institusjon. Økt kunnskap om palliasjon vil kunne føre til bedre livskvalitet for både pasient og pårørende.

Beskrivelse av studiet

Studiet har som formål å dekke deler av det komplekse fagfeltet palliativ behandling, omsorg og pleie til pasienter med inkurabel sykdom, og gi en kompetanse som er anvendbar både i og utenfor institusjon. Økt kunnskap om palliasjon vil kunne føre til bedre livskvalitet for både pasient og pårørende.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Treårig helse- eller sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning som sykepleier, vernepleier, fysioterapeut eller sosionom. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

Det er en fordel å ha arbeidet med pasienter i siste fase av livet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om og forståelse for hvordan man kan gi rom for gode relasjoner, god kommunikasjon og interaksjoner med pasienten, pårørende og deres familie, i tidlig og sen fase i palliativ i palliativ behandling og omsorg, ut fra et fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt perspektiv
 • har avansert kunnskap om og forståelse for betydningen av teamarbeid, for å legge til rette for god palliativ behandling og omsorg til pasienter og deres pårørende ut fra et personsentret perspektiv
 • har avansert kunnskap om og forståelse for behovet for symptomlindring til den enkelte pasient i det palliative forløpet og ved livets slutt, spesielt ved hjertesykdommer, nyresykdommer, non maligne lungesykdommer, nevrologiske sykdommer (ALS, MS), sykdom hos barn og demente
 • har avansert kunnskap om og forståelse for hvordan den enkelte helsearbeider kan gi omsorg til pasientens pårørende
 • har avansert kunnskap om en holistisk refleksjonsmodell for palliativ omsorg og behandling

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende gode relasjoner, god kommunikasjon og interaksjoner med pasienter og deres pårørende, i tidlig og sen fase i palliativ i palliativ behandling og omsorg, ut fra et fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt perspektiv
 • kan anvende og legge til rette for og gi symptomlindring til den enkelte pasient i det palliative forløpet og ved livets slutt, spesielt ved hjertesykdommer, nyresykdommer, non maligne lungesykdommer, nevrologiske sykdommer (ALS, MS), sykdom hos barn og demente
 • kan ivareta pasientens pårørende
 • kan anvende en holistisk refleksjonsmodell for palliativ behandling og omsorg
 • kan søke etter og finne aktuell fag- og forskningslitteratur

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere ulike relevante faglige og etiske problemstillinger innenfor palliativ behandling og omsorg
 • kan planlegge og gjennomføre gruppeoppgaver i tråd med etiske krav, studiemetodiske krav og krav til akademisk skriving

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse til å arbeide med mennesker som har alvorlig, inkurabel sykdom innen kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som fordypning i blant annet Master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt på dette studiet.

Samlinger

Det er tre samlinger: To samlinger á tre dager, og en samling á to dager.
Datoer for samlinger våren 2024 legges inn når det er klart.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Mer informasjon