Beate Steinveg

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Kompetanseområder
International cooperation, High North, Arctic, Social media, Politics, Political science
Førsteamanuensis i internasjonale relasjoner ved FSV, Nord universitet, 2021-
Medlem av faggruppen MINS (miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet).
Forskningsgruppeleder for Internasjonale relasjoner og politikk.
PhD i statsvitenskap fra UiT - Norges arktiske universitet med avhandlingen Governance by conference? Actors and agendas in Arctic politics (2021). Har en master i statsvitenskap fra UiT.
Forskningsinteresser inkluderer lokal-, nasjonal- og utenrikspolitikk, internasjonal politikk relatert til nordområdene og Arktis, governancesystemer og agendasetting.
Underviser på bacheloren i internasjonale relasjoner.
Er emneansvarlig for Bacheloroppgaven i internasjonale relasjoner og Norske politiske institusjoner.
Seminarleder i Sikkerhetspolitikk.