Ansattbilde: Gisle Solvoll

Gisle Solvoll

Professor
Handelshøgskolen
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning A201
Kompetanseområder
Traffic, Transport economics, Logistics

Gisle underviser og forsker innenfor fagområdene transportøkonomi og logistikk.

Gisle er studieprogramansvarlig for deltidsstudiet i Luftfartsledelse og emneansvarlig for emnene ECO1013 innføring logistikk og ECO5027 Verdikjedeledelse.

2021
Transportøkonomi 2021, Universitetsforlaget: Jørgensen, Finn; Solvoll, Gisle
2023
2021
Kritisk viktig, men samfunnsøkonomisk ulønnsomt 2021, Bardal, Kjersti Granås; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Kritisk viktig, men samfunnsøkonomisk ulønnsomt … 2021, Samferdsel: Bardal, Kjersti Granås; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas; Østbye, Stein
Nedleggelsen av Samferdsel: Dårlig nytt for norsk forskningsformidling 2021, Samferdsel: Welde, Morten; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Jørgensen, Finn; Tveter, Eivind
Fergetakster til besvær 2021, Samferdsel: Jørgensen, Finn; Solvoll, Gisle
2020
«Muligheten til å leve et normalt liv» Evaluering av arbeids- og utdanningsreiser 2020, Bardal, Kjersti Granås; Bliksvær, Trond; Fabritius, Merete Kvamme; Solvoll, Gisle
2019
Trafikutveckling på TEN-T E12/ Blåvägen 2019, Helo, Petri; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Westin, Jonas; Westin, Lars
Infrastrukturplanering vid gränsöverskridande transportprojekt 2019, Westin, Jonas; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Westin, Lars; Helo, Petri
Hva bør vi vite om godstransport – og hvordan fremskaffe kunnskapen? 2019, Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Westin, Jonas; Westin, Lars; Helo, Petri
Rekommendationer till aktörer som verkar för gränsöverskridande flöden i Norden 2019, Westin, Lars; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Helo, Petri; Westin, Jonas; Solvoll, Gisle
Efterfrågan och lokalisering i Botnia-Atlanticaregionen 2019, Helo, Petri; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Westin, Jonas; Westin, Lars
Godstransporter i Botnia Atlantica-regionen Metoder for kartlegging 2019, Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Helo, Petri; Westin, Jonas; Westin, Lars
Verdsetting av tid, liv og miljø i nyttekostnadsanalyser (NKA). Implikasjoner av ulik praksis i naboland 2019, Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Westin, Jonas; Westin, Lars; Helo, Petri
Godstransporter i BA-regionen. Metoder for kartlegging 2019, Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Westin, Jonas; Westin, Lars; Helo, Petri
Ringvirkninger av byutviklingstiltak 2019, Bardal, Kjersti Granås; Pedersen, Pål Andreas; Solvoll, Gisle
2018
Dette gjør TT-brukerne mest fornøyd 2018, Samferdsel: Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Autonome skip er på vei 2018, Samferdsel: Borkamo, Ray; Wetting, Kim-Børge; Solvoll, Gisle
Forecasting air traffic demand for major infrastructure changes 2018, Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas; Welde, Morten
Distribution Center Location Analysis For Nordic Countries By Using Network Optimization Tools 2018, Helo, Petri; Rouzafzoon, Javad; Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Westin, Lars; Westin, Jonas
2015
Lakseeksporten øker kraftig: 130 vogntog fylles daglig - press på veger og ferjer 2015, Norsk Sjømat: s. 42-44 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Mathisen, Terje Andreas; Nerdal, Stig
Flyets betydning for et desentralisert utdanningstilbud 2015, Samferdsel: Volum 54 s. 6-7 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind
Med fly til... fotballkampen : med fly til... festivalen 2015, Samferdsel: Volum 54 s. 8-9 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein; Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Transportordninger og arbeidsdeltakelse: Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne 2015, Bjerkan, Kristin Ystmark; Øvstedal, Liv R.; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt; Solvoll, Gisle
Lei eller vei til Steigen 2015, Avisa Nordland: Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Inspirerende anlegg 2015, Avisa Nordland: Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle
Et nyttig prosjekt 2015, Avisa Nordland: Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Marginalkostnader i ferjedriften 2015, Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle
2014
En ikke udelt vellykket fastlandsforbindelse 2014, Samferdsel: Volum 53 s. 4-5 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Mathisen, Terje; Løvland , Jarle
Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast) : erfaringer etter 6 års drift 2014, Solvoll, Gisle; Løvland , Jarle; Mathisen, Terje; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Godsstrømsanalyse Trøndelag og Nordland 2014, Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle
Botnia- Atlanticakorridorens transportomland och utvecklingsförutsättningar 2014, Kjellberg, Jeanette; Westin, Jonas; Westin, Lars; Helo, Petri; Rymaszewska, Anna; Solvoll, Gisle
TT-ordningen i Buskerud - Brukerundersøkelse 2014 2014, Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle
Lakseeksporten øker kraftig: 130 vogntog fylles daglig 2014, Samferdsel: Volum 53 s. 6-7 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Mathisen, Terje Andreas; Nerdal, Stig
Luftfartens betydning for universitet og høgskoler 2014, Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Bråthen, Svein; Tveter, eivind
Transportstrømmer av fersk laks og ørret fra Norge 2014, Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Nerdal, Stig; Runderem, Oddvar; Alteren, Lene; Mathisen, Terje Andreas
Holder ungdommen her. 2014, Avisa Nordland: Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
2012
Samfunnsøkonomisk optimal ferjestørrelse og frekvens 2012, Jørgensen, Finn; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle
Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt? 2012, Krogstad, Julie Runde; Fearnley, Nils; Øksenholt, Kjersti Visnes; Aarhaug, Jørgen; Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Med ferge til Steigen? 2012, Avisa Nordland: s. 3-3 Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle
2010
Elbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser 2010, Nord universitet: Solvoll, Gisle; Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas
Statkraft i Midt-Norge. Samfunnsnytte og lokal betydning 2010, Nord universitet: Solvoll, Gisle; Kjærland, Frode; Mathisen, Terje Andreas
Bruk av elbiler - Forventninger og tilfredshet 2010, Nord universitet: Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle; Smith, Kristin Haugland
Plattformbru over Mistfjorden. Miljøaspekter og lovmessige utfordringer 2010, Nilsen, Heidi Rapp; Smith, Kristin Haugland; Solvoll, Gisle
Reconsidering the Regional Airpoprt Network in Norway 2010, Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Elbilen ? en løsning med komplikasjoner 2010, Samferdsel: Volum 49 s. 14-15 Solvoll, Gisle; Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas
2009
Statkraft i Finnmark. Samfunnsnytte og lokal betydning 2009, Nord universitet: Kjærland, Frode; Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle
Statkraft i Nord-Norge. Samfunnsnytte og lokal betydning 2009, Nord universitet: Kjærland, Frode; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Luftslottet i Drevjadalen 2009, Rana Blad: s. 10-11 Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Slik vil de ha det i Nordland 2009, Lofotposten: s. 12 Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Ferskfisktransporter fra Norge til Kontinentet -Transportstrømmer og utfordringer ved bruk av intermodale transportopplegg 2009, Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle; Nerdal, Stig; Jørgensen, Finn; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Intermodal Transport of Fresh Fish 2009, Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle
Service elements in the ferry industry 2009, Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Kommunale småflyplasser bør klare seg selv 2009, Samferdsel: Volum 48 s. 10-11 Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas; Kjærland, Frode
Næringsliv og samferdsel 2009, Avisa Nordland: s. 19 Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
2008
Hurtigbåttilbudet i Nordland - Rutestandard og økonomi 2008, Nord universitet: Jørgensen, Finn; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Verdsetting av fergetilbudet i Norge 2008, Nord universitet: Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas; Solvoll, Gisle
Overvåkning av kommersiell luftfart i Norge 2008, Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Ny lufthavn kan gi vekst på Helgeland 2008, Samferdsel: Volum 47 s. 4-5 Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
Næringslivet vil ha veg og jernbane 2008, Samferdsel: Volum 47 s. 6-7 Solvoll, Gisle; Jørgensen, Finn; Mathisen, Terje Andreas
Drivstoffavgift til besvær 2008, Avisa Nordland: s. 15 Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
2007
Kapasitetsutnyttelse og optimal fergestørrelse 2007, Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle
Transport og reiseliv på Helgeland 2007, Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle
Transporter over grensen mellom Västerbotten og Helgeland - Sluttrapport 2007, Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Nerdal, Stig
Næringslivets avstandskostnader - Bedre kunnskapsgrunnlag 2007, Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Jørgensen, Finn
Billig buss som student-lokkemat 2007, Samferdsel: s. 10-11 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Studenter og bussbruk 2007, Avisa Nordland: Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle
2004
Busstakstene skyter i været 2004, Samferdsel: Solvoll, Gisle; Mathisen, Terje Andreas
2003
AutoPASS-billettering i ferjedriften 2003, Solvoll, Gisle; Welde, Morten; Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Fra naboskap til ekteskap? Sammenslåing av Skjerstad og Bodø kommune 2003, Gjertsen, Arild; Elvehøi, Ole Martin; Solvoll, Gisle
Ramsey pricing in the practice: The case of Norwegian ferries 2003, Solvoll, Gisle; Jørgensen, Finn; Pedersen, Hassa
1998
Fergetakster og fergekostnader 1998, Jørgensen, Finn; Solvoll, Gisle