Ansettelsesprosess

Fra utlysning av stilling til signert arbeidsavtale
 • Nord universitet benytter Jobbnorge som søknadsportal. Du må opprette en profil før du kan levere søknad. Se Jobbnorge sine nettsider for brukerveiledning.

  Når du søker på stilling hos oss sender vi deg følgende informasjon:

  • Bekreftelse på at din søknad er mottatt
  • Offentlig søkerliste
  • Informasjon om oppnevnt komite (for vit.stillinger)
  • Rapport fra sakkyndig bedømmelseskomite med informasjon om merknadsfrist (for vit. stillinger)
  • Tilbud om ansettelse, eller informasjon om hvem som er ansatt i stillingen

  Ved utløp av søknadsfrist får du tilsendt offentlig søkerliste. Utvidet søkerliste sendes kun på forespørsel.

  Har du søkt om unntak fra offentlig søkerliste? Grunnlaget for å bli unntatt offentlighet blir vurdert og søknad behandlet. Ved avslag kan søker velge å trekke sin søknad før søkerlisten offentliggjøres.

  Hva skjer dersom flere søkere er innstilt? Takker den først innstilte nei, sendes et tilbud til den neste innstilte kandidaten.

  Har du norsk personnummer og Bank-ID vil et eventuelt jobbtilbud sendes ut for elektronisk signering til e-postkonto registrert i din bank. E-posten har tittel "Dokument til signering fra Nord universitet" og sendes via postens signeringstjeneste, med avsender "no-reply@signering.posten.no".
  Tilbud om ansettelse til personer som ikke har norsk personnummer og Bank-ID får tilsendt tilbud på e-postadressen registrert i Jobbnorge.

 •  Ansettelsesprosess          

  Søknader registreres til og med søknadsfrist.

  Dekan oppnevner sakkyndig bedømmelseskomite som skal foreta den faglige vurderingen av søknadene. Komiteen utarbeider, på bakgrunn av søknadene, en rapport med rangering av søkere som er kvalifisert for stillingen.

  Rapport fra sakkyndig bedømmelseskomite skal foreligge innen tre måneder etter oppnevning, men hele ansettelsesprosessen tar normalt fra 5 til 10 måneder.

  Etter rapport er godkjent av dekan, vil fakultetet kalle inn aktuelle kandidater til intervju og prøveforelesning. Innstilling til vedtak om ansettelse sendes deretter til Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV).

  ANV har møte hver 14. dag, med unntak av ferier. Tilbud om ansettelse sendes ut fortløpende etter avholdt møte.

  Har du spørsmål? Ta kontakt med kontaktperson for stillingen i stillingsutlysningen.

  Sakkyndig bedømmelseskomite

  • Alle ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger ved Nord universitet skjer på grunnlag av sakkyndig bedømmelse. Sakkyndig komité oppnevnes av dekan.
  • Den sakkyndige komité vurderer de faglige kvalifikasjonene og utformer en kompetansevurdering av søkerne. Denne kompetansevurderingen, som normalt skal rangere de tre beste søkerne, går videre til en intern innstillingskomite (en faglig representativ gruppe på 3-5 personer). Den interne (faggruppen) innstillingskomiteen gjennomfører normalt intervju og innhenting av referanser. For faste stillinger gjennomføres også prøveforelesning.
  • På bakgrunn av dette kan den interne innstillingskomiteen endre rekkefølgen på de rangerte kandidatene satt opp av sakkyndig komité, før innstilling til vedtak fremmes for ansettelsesutvalget som vedtar ansettelsen.               
 • Ansettelsesprosessen for tekniske og administrative stillinger tar som regel en til to måneder etter utløp av søknadsfristen.

  Ved søknadsfristens utløp gjennomgås søknader og aktuelle kandidater velges ut til intervju.
  Utvalgte kandidater godkjennes av Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger (ARA).

  I noen tilfeller kalles søkere inn til andregangsintervju.

  Etter intervjuer og innhenting av referanser sendes en skriftlig innstilling til ARA. Rådet avholder møter hver 14. dag og tilbud om ansettelse sendes ut fortløpende etter avholdt møte.

 • Nord har vedtatt egne utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse og tilhørende veileder i henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk.

  Utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse

  Veileder for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse