Internship

Handelshøgskolen har en ambisjon om at våre studenter skal få anledning til å anvende de teoretiske kunnskapene og de metodiske ferdighetene sine i praksis før endt utdanning.

Internship hos en organisasjon lokalt, regionalt eller internasjonalt vil bidra til verdifull arbeidserfaring som en integrert del av studiet. Studentene vil også bidra med ny og verdifulle perspektiver for organisasjonene og utfordre deres «status quo» for å skape vekst og utvikling.

Et nært samarbeid mellom ­akademia, næringsliv og offentlig sektor vil være nødvendig for å nå målene om vekst og utvikling i regionene. Handelshøgskolen ønsker ­gjennom internship­ordningen å være en ­“brobygger”, og bidra til et enda tettere samarbeid. Gjennom ­internship vil det både kunne skapes og overføres ny og ­nødvendig kunnskap, kompetanse - og arbeidskraft - for økt vekst og utvikling. Ordningen bidrar også til å redusere avstanden mellom akademia og de øvrige nærings- og ­samfunnsaktørene. 

Formålet med internship er å tilføre studentene relevant arbeidserfaring og profesjonelle nettverk før endt utdanning for å utvikle sitt talent ytterligere. Dette gir både studentene og vertsorganisasjonene en unik mulighet for samskaping og kompetansebygging for vekst og utvikling.​ ​

Tre studenter jobber med mac

Styringsgruppe

June Borge Doornich, leder, Handelshøgskolen
Elnar R. Holmen, administrerende direktør, Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS)
​Merete Nordheim, administrerende direktør, Bodø Næringsforum
​Sunniva Greger, rådgiver, Kunnskapsparken Bodø​​
Daniel Villmones, Leder, HHS Næringslivsutvalg