Handelshøgskolen

Handelshøgskolen utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, samfunnet og den offentlige forvaltningen tilbyr vi aktuell og relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå.

AACSB member logo

  • Vi har et solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor, transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk. 
  • Vi har omtrent 2700 studenter og 220 ansatte.
  • Vi bidrar med kunnskap og kompetanse til næringsliv og offentlig forvaltning, både gjennom forskning og gjennom utdanning.
  • Vi er til stede på fire av Nords studiesteder: Bodø, Mo i Rana, Steinkjer, og Stjørdal.