Handelshøgskolen

Handelshøgskolen utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører.

  • Vi har et solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor, transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk. 
  • Vi har omtrent 2700 studenter og 220 ansatte.
  • Vi bidrar med kunnskap og kompetanse til næringsliv og offentlig forvaltning, både gjennom forskning og gjennom utdanning.
  • Vi er til stede på fire av Nords studiesteder: Bodø, Mo i Rana, Steinkjer, og Stjørdal.
AACSB member logo