Mentorprogrammet ved Handelshøgskolen

Mentorprogrammet er et satsingsområde ved Handelshøgskolen som skal bidra til å koble studenter sammen med ledere fra norsk næringsliv.

  • I utvelgelsen av studenter som får delta i programmet legges det stor vekt på studentens motivasjon og forventninger til programmet.
  • Mentorprogrammet vil inneholde tre obligatoriske fellessamlinger: oppstarts-, midtveis- og avslutningsseminar.
  • Informasjon om organisering og tidspunkt gis ved oppstart.
  • Obligatorisk oppmøte for studentene. 
  • Etter gjennomført program får alle deltakere et deltakerbevis.​
 • Alle studenter ved HHN som er på masternivå høsten når programmet starter. ​​​

  ​​​Søkere må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig. 

  Søknad leveres til 
  Ellinor Kirkfjell
  ellinor.i.kirkfjell@nord.no​ 

  Kathrine Mathisen
  kathrine.mathisen@nord.no

  Søknadsfrist: 20. mai

 • Søknaden skal være formet som en jobbsøknad og må inneholde informasjon om:

  • hvorfor du søker på programmet
  • hva du ønsker å få ut av ­mentorrelasjonen 
  • kort skissere dine studie- og/eller yrkesplaner for kommende to års periode
  • hva du er villig til å bruke av tid på mentorrelasjonen

  CV skal være vedlagt.

  Mentorprogrammet legger til rette for å styrke studentenes målsettingsevne, selvbevissthet, presentasjonsteknikk, kommunikasjon, relasjonsbygging, argumentasjonsevne og evnen til å se problemstillinger fra ulike innfallsvinkler.

  Studenter må være oppmerksomme på at det er obligatorisk oppmøte til alle felles møter.

 • Mentoransvarlig:

  Gry Agnete Alsos
  Dekan ved Handelshøgskolen HHN
  gry.a.alsos@nord.no

  Ellinor Kirkfjell
  ellinor.i.kirkfjell@nord.no​ 

  Kathrine Mathisen
  kathrine.mathisen@nord.no

Målet med mentorprogrammet er å danne en personlig dialog der mentor og student møter hverandre for å diskutere karriere og personlig utvikling. Dette er ment å gi innsikt i virksomhetsledelse og forholdet mellom teori og praksis. Dette er en unik mulighet – både for student og mentor. 

​Programmet er også ment å redusere eventuelle forventningsgap mellom studenter og næringsliv - knyttet til blant annet kompetanse, roller, krav og yrkesmuligheter. 

Samtidig gir det gode muligheter for å skape relasjoner mellom studenter ved Handelshøgskolen og nasjonalt næringsliv, samt et nærmere samarbeid mellom universitetet og næringslivet. Varigheten av mentorprogrammet er fra høst til vår.

Basert på en søknadsprosess vil utvalgte studenter kobles opp mot mentorer, som danner utgangspunktet for en personlig dialog og oppfølging via individuelle møter.  

Deretter er det opp til student og mentor om relasjonen mellom dem skal avsluttes eller opprettholdes. 

Mentorprogrammet vil bestå av ledere i noen av Norges største selskaper, både lokalt og nasjonalt.

Student og foreleser ser på pc