Sentre og samarbeid ved HHN

Nordområdesenteret

Nordområdesenteret ble etablert i 2007 og skal være et forsknings- og kompetansesenter for bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner om nordområdespørsmål. Mange av de faglig tilsatte ved handelshøgskolens faggrupper er tilknyttet Nordområdesenteret. 

Senteret har i tillegg seks administrative årsverk med oppgaver knyttet til informasjon, samfunnskontakt og ledelse av de ulike prosjektene. I tillegg har senteret ansvar for nettavisen High North News og den årlige konferansen High North Dialogue. Senteret har, i tillegg til den statlige bevilgning, store eksterne prosjektinntekter. 

Les mer på senterets nettside

Senter for nordområdelogistikk/Centre for High North Logistics

Senteret er en videreføring av en stiftelse opprettet i 2009 med formål å bidra til forsknings- og utviklingsarbeid for logistikkløsninger i nordområdene. 

Forskningen fokuserer på trygg operasjon langs den nordlige sjøruten, økonomi og operasjonsmodeller for islagte farvann og sikkerhet og risiko ved operasjon langs den nordlige sjøruten. Senteret har ansatte i Bodø, Kirkenes og Murmansk.

Les mer på senterets nettside

Senter for industriell forretningsutvikling

Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) fokuserer på problemstillinger innen industri, forretningsutvikling og innovasjon. Forskningssenteret er en del av Handelshøgskolen ved Nord universitet, og har sin kjernevirksomhet ved Campus Helgeland, Mo i Rana.

Senterets visjon er å være ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet mellom industri, forretningsutvikling og innovasjon. Senteret samarbeider derfor tett med innovative teknologibedrifter i Norge og norske og internasjonale forskningsmiljø. Senteret bidrar også med undervisning på bachelorutdanningen i økonomi og ledelse og på MBA i teknologiledelse.

Les mer på senterets nettside

NORDLAB - Senter for beredskap og samvirke

NORDLAB er et testlaboratorium og et øvings- og treningssenter med et bredt faglig nedslagsfelt innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse.  NORDLAB tilbyr skreddersydd trening og opplæring rettet mot grupper internt på universitetet og eksternt mot aktører i det profesjonelle beredskapsapparatet, offentlige virksomheter, næringsliv og frivillige organisasjoner.  

NORDLAB tilbyr en lang rekke kurs med trenings- og øvingspakker og utvikler skreddersydde kompetansepakker i samarbeid med bedrifter, offentlige beredskapsaktører og organisasjoner.

NORDLAB har en motivert og engasjert stab med lang erfaring innen beredskapsfeltet, og har et bredt fagnettverk både ved Nord universitet og ved andre nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Les mer på senterets nettside

Engage

Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship er et tverrfaglig utviklings- og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag. Engage er et samarbeid mellom Nord universitet, NTNU eksperter i team, TrollLABS og Spark NTNU.

I november 2016 ga Kunnskapsdepartementet og NOKUT to sentre for fremragende utdanning (SFU) til Nord universitet, hvor ett av dem er ​Engage. 

Senteret tar utgangspunkt i en verden i stadig endring der innbyggerne må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter.​

Les mer på senterets nettside