Kommunikasjonseininga

Kommunikasjonseininga har hovudansvar for nyheits- og forskingsformidling, web, sosiale medium, marknadsføring, arrangement, studentrekruttering, profilering og grafisk design/trykk. Vi har tilsette i Bodø og Levanger.


Våre ansvarsområde:

 • Overordna ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved Nord universitet. Som til dømes mediehandtering, koordinering og samspel med leiing, myndigheit, næringsliv og omverda.

  Tilsette:
  Andreas Førde - kommunikasjonssjef
  Tor Dybdal-Holthe - kommunikasjonsleiar​

 • Vi formidlar nyheiter frå Nord universitet og aktuell forsking, mellom anna i form av populærvitskapelege artiklar på nord.no og på forskning.no Vi har solid kompetanse på foto, video og tekst, og kan bidra med støtte og rådgjeving til våre fagmiljø tilknytta kronikkskriving m.m

  Tilsette:
  Bjørnar Olav Leknes (koordinator)​
  Svein-Arnt Eriksen
  Lise Fagerbakk

 • Webteamet i Kommunikasjonseininga har ansvaret for drift og utvikling av våre eksterne nettsider. Teamet har også ansvaret for å legge til rette for og koordinere innhald på nettsida frå fagmiljøet på Nord universitet.

  Tilsette:
  Lena Ramsvik (koordinator)
  Helen Hillevi Ruud
  Thomas Holten Enstad

  • iNord (intranett.nord.no)
  • Tilrettelegging for innhald og informasjon til våre tilsette
  • Språkpolitikk

  Tilsette:
  Ellisiv Flatval (koordinator)​
  Øyfrid Sudenius Knudsen

 • Koordinering, publisering, annonsering og rådgjeving innanfor studentrekruttering og digital marknadsføring. 

  Tilsette:
  Bjørn-Åge Rånes (koordinator)
  Adrian Svendsen Bensvik
  Therese Korsvik Berger

 • Hovudansvar for profilering og arrangement som Forskingsdagane, Fagdagen, Lytring, Innsikt, Åpen dag og Universitetsturneen.​

  Tilsette:
  Per-Stian Michelsen Ekroll (koordinator)

 • Trykkeriet tilbyr eit bredt spekter av grafiske tenester. Frå trykking av kompendium og rapportar, grafisk design til total marknadsføringsmateriell.Teamet har også ansvar for å utvikle og forvalte den visuelle profilen til Nord universitet.

  Tilsette:
  Hege Vatne Arntsen (koordinator)
  Einar Normann Christensen