Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A1-A2 og A2-A

Motorsykkel

Overgangskurs

I forbindelse med innføring av den nye førerkortklassen for motorsykkel, klasse A2, er det også innført krav til opplæring for utvidelse fra A2 (mellomklasse) til A. Det er stilt krav til trafikklæreren som skal forestå opplæring i henhold til trafikkopplæringsforskriften § 9-12 utvidelse fra klasse A2 til A. Krav om tilleggsutdanning er hjemlet i § 6-5 Spesielle krav til undervisningspersonell – klassene A1, A2 og A.

Etterutdanningen gir også anledning til å kunne undervise i utvidelse fra A1 til A2.

Søknad og pris

​Pris for kurs i 2024 er kr 9400. Deltakere må stille med egen motorsykkel på kurset.

Opptakskrav: Kursdeltaker må være godkjent trafikklærer klasse A, og dokumentere minst seks måneders yrkespraksis som trafikklærer for motorsykkel.

Godkjent dokumentasjon på førstnevnte kan være utskrift fra TSK/Statens vegvesen. Yrkespraksis dokumenteres med signert attest fra arbeidsgiver. Det må fremgå på attesten at det gjelder praksis som trafikklærer for motorsykkel, og attesten må inneholde tidsrom for praksisen. Husk datoer!

Oppdatert
22.05.2024