Tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging i studieløpet ditt kan det være lurt å kontakte oss. Vi kan iverksette ulike typer tiltak etter behov, men vi må kjenne dine behov for å kunne legge forholdene til rette for deg.

Andre ressurser