mennesker i solnedgang
Kortere studier

Adventure Knowledge

Bodø

Om studiet

Liker du opplevelser? Er du glad i utfordringer? Har du lyst til å lære om Nordlands natur, kunst- og kulturarv gjennom førstehånds opplevelser? Vil du lære mer om hvordan du deler unike opplevelser og legger til rette for aktiviteter med og for andre? Programmet tilbys på engelsk og er åpent for både norske og internasjonale studenter. 

Hva kan du jobbe som?

Programmet er primært utformet for internasjonale studenter som ønsker å lære om Nord-Norges kultur og natur gjennom forskjellige aktiviteter. Studiet passer for alle som arbeider med mennesker, for eksempel i skolen, i turistindustrien, kunst- og kultursektoren og innenfor folkehelse.

Datoer blir annonsert

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Det er begrenset med plasser på studiet. Søkere som  velger å ta hele programmet er prioritert i forhold til dem som kun søker opptak for et enkeltemne i programmet. Dersom antallet internasjonale søkere overstiger antall ledige plasser, vil studenter fra institusjoner som har en studentutvekslingsavtale med Nord universitet prioriteres.

Ingen studentutveksling. Programmet er primært utviklet for innreisende internasjonale studenter. 

Læringsutbyttet er forskjellig i de tre emnene studieprogrammet er bygget opp av og omtales nærmere i emnebeskrivelsene. 

Den røde tråden gjennom studiet er natur- og kulturlandskapet i Nordland, slik man opplever det gjennom geo-, friluftsliv-, kunst- og kulturopplevelser. Gjennom et bredt spekter av aktiviteter vil studentene oppnå bevissthet og innsikt i hvordan mennesket tilpasser seg og har tilpasset seg i den nord-norske naturen og samfunnsliv. Norske studenter vil få innsikt i og erfaring med hvordan kjente norske omgivelser oppfattes og oppleves av utenlandsstudenter med en annen kulturbakgrunn, en kunnskap som er sentral i forhold til å tilrettelegge for aktiviteter for andre.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studentene disponerer bærbar PC. Studentene betaler et eget bidrag for de overnattinger som inngår i enkelte ekskursjoner. Se egne emnebeskrivelser.