Adventure Knowledge

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

Valgfrie emner
ENT102L
10 sp
ENT104L
10 sp

Programmet passer både internasjonale og norske studenter som ønsker å lære seg om Nord-Norges kultur og natur gjennom faglige aktiviteter. 

Studentene deltar i aktiviteter som oppmuntrer til opplevelse og læring. Læringsutbyttet studentene får gjennom forskjellige fag som friluftsliv, kunst, norsk kulturarv, historie og opplevelsespedagogikk artikuleres i essayer og blogg. Programmet består av tre emner, hvert på 10 studiepoeng.

Læringsutbyttet er forskjellig i de tre emnene studieprogrammet er bygget opp av og omtales nærmere i emnebeskrivelsene. 

Den røde tråden gjennom studiet er natur- og kulturlandskapet i Nordland, slik man opplever det gjennom geo-, friluftsliv-, kunst- og kulturopplevelser. Gjennom et bredt spekter av aktiviteter vil studentene oppnå bevissthet og innsikt i hvordan mennesket tilpasser seg og har tilpasset seg i den nord-norske naturen og samfunnsliv. Norske studenter vil få innsikt i og erfaring med hvordan kjente norske omgivelser oppfattes og oppleves av utenlandsstudenter med en annen kulturbakgrunn, en kunnskap som er sentral i forhold til å tilrettelegge for aktiviteter for andre.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Det er begrenset med plasser på studiet. Søkere som  velger å ta hele programmet er prioritert i forhold til dem som kun søker opptak for et enkeltemne i programmet. Dersom antallet internasjonale søkere overstiger antall ledige plasser, vil studenter fra institusjoner som har en studentutvekslingsavtale med Nord universitet prioriteres.

Programmet er primært utformet for internasjonale studenter som ønsker å lære om Nord-Norges kultur og natur gjennom forskjellige aktiviteter. Studiet passer for alle som arbeider med mennesker, for eksempel i skolen, i turistindustrien, kunst- og kultursektoren og innenfor folkehelse.

Datoer blir annonsert
Ingen studentutveksling. Programmet er primært utviklet for innreisende internasjonale studenter. 
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studentene disponerer bærbar PC. Studentene betaler et eget bidrag for de overnattinger som inngår i enkelte ekskursjoner. Se egne emnebeskrivelser.
Studiet har en sammensatt vurdering som består av obligatorisk deltakelse, 2 oppgaver og en hjemmeeksamen. For nærmere informasjon se emnebeskrivelser.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.