To smilende ansatte på kontor
Kortere studier

Arbeid og helse

Levanger

Arbeid og helse passer for deg som vil hjelpe folk tilbake i jobb og hindre utenforskap i arbeidslivet.


Om studiet

Mennesker med helseproblemer utgjør hovedvekten av de som faller utenfor arbeidslivet. Dette gjelder spesielt mennesker med psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og nevrologiske lidelser.

Arbeid og helse er praktisk og klinisk rettet, og fokuserer på helsefremmende og forebyggende tiltak innen arbeidslivet, samt kunnskapsbaserte tilnærminger for å hjelpe personer med ulike typer helseutfordringer til å forbli i eller komme seg tilbake i jobb, og være i jobb over tid.

Dette studietilbudet passer spesielt for deg som jobber i kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenester, NAV og tiltaksbedrifter, men også for deg som jobber innenfor personalavdelinger, HR og HMS.

Studiet består av 10 studiepoeng og kan tas som et frittstående emne, eller som valgemne i følgende studieprogram:

Studiet har en kort fysisk samling i Levanger, mens resten blir gjennomført digitalt.

Undervisningssamlinger våren 2024:

 • Fysisk samling i Levanger uke 14: onsdag 3.april, torsdag 4.april og fredag 5.april
 • Digital samling uke 15: onsdag 10.april og torsdag 11.april
 • Digital samling uke 16: mandag 15. april og tirsdag 16.april.

Eksamen:

Hjemmeeksamen individuell, uke 17:

 • Utlevering mandag 22.april kl 09:00. Innlevering onsdag 24.april kl 14:00. I Inspera

Opptak skjer på bakgrunn av bachelorgrad innen helse- eller sosialfag eller tilsvarende.

Ferdigheter:

 • Har inngående kunnskap om sammenheng mellom arbeidsdeltakelse og helse og ulike typer funksjonsutfordringer.
 • Har inngående kunnskap om konsekvenser av helserelatert utenforskao i arbeidslivet.
 • Har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og verdier knyttet til arbeid og helse
 • har avansert kunnskap om tilnærminger, strategier, verktøy og metoder for å fremme arbeidsinkludering
 • Har avansert kunnskap om organisering av jobbstøtte og rollefordeling fra helsetjenester, NAV og private aktører.

Ferdigheter:

 • Kan kritisk identifisere og analyse ulike perspektiver og verdier i fagfeltet arbeid og helse
 • Kan analyse faglige problemstillinger, deribland sammenhengene mellom helse, funksjon og arbeid
 • Kan reflektere over verdier og interesser som kan være gjeldene innenfor fagfeltet
 • Kan anvende kunnskap om hva som fremmer arbeidsinkludering og arbeidsdeltakelse på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • Kan anvende ferdigheter i jobbstøtte for arbeidssøkende kliender, brukere og pasienter.

Generell kompetanse

 • Kan anvende kunnskap om arbeidsinkludering for å fremme et bærekraftig arbeidsliv
 • Kan bidra til helsefremmende og forebyggende arbeidsliv gjennom fagutbikling og formidling av oppdatert kunnskap.