To smilende ansatte på kontor
Kortere studier

Arbeid og helse

Bodø

Arbeid og helse passer for deg som vil hjelpe folk tilbake i jobb og hindre utenforskap i arbeidslivet.


Om studiet

Mennesker med helseproblemer utgjør hovedvekten av de som faller utenfor arbeidslivet. Dette gjelder spesielt mennesker med psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og nevrologiske lidelser.

Arbeid og helse er praktisk og klinisk rettet, og fokuserer på helsefremmende og forebyggende tiltak innen arbeidslivet, samt kunnskapsbaserte tilnærminger for å hjelpe personer med ulike typer helseutfordringer til å forbli i eller komme seg tilbake i jobb, og være i jobb over tid.

Dette studietilbudet passer spesielt for deg som jobber i kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenester, NAV og tiltaksbedrifter, men også for deg som jobber innenfor personalavdelinger, HR og HMS.

Studiet består av 10 studiepoeng og kan tas som et frittstående emne, eller som valgemne i følgende studieprogram:

Studiet har en kort fysisk samling i Bodø, mens resten blir gjennomført digitalt.

 • HEL7012 Arbeid og Helse

  • Uke 13 - tirs/ons/tors (fysisk samling i Bodø) + uke 15 - ons/tor (digital samling) + uke 17 - ons/tors (digital samling)
 • Oppgave: innlevering 2. mai 2025

Opptak skjer på bakgrunn av bachelorgrad.

Ferdigheter:

 • Har inngående kunnskap om sammenheng mellom arbeidsdeltakelse og helse og ulike typer funksjonsutfordringer.
 • Har inngående kunnskap om konsekvenser av helserelatert utenforskap i arbeidslivet.
 • Har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og verdier knyttet til arbeid og helse
 • har avansert kunnskap om tilnærminger, strategier, verktøy og metoder for å fremme arbeidsinkludering
 • Har avansert kunnskap om organisering av jobbstøtte og rollefordeling fra helsetjenester, NAV og private aktører.

Ferdigheter:

 • Kan kritisk identifisere og analyse ulike perspektiver og verdier i fagfeltet arbeid og helse
 • Kan analyse faglige problemstillinger, deriblant sammenhengene mellom helse, funksjon og arbeid
 • Kan reflektere over verdier og interesser som kan være gjeldene innenfor fagfeltet
 • Kan anvende kunnskap om hva som fremmer arbeidsinkludering og arbeidsdeltakelse på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • Kan anvende ferdigheter i jobbstøtte for arbeidssøkende kliender, brukere og pasienter.

Generell kompetanse

 • Kan anvende kunnskap om arbeidsinkludering for å fremme et bærekraftig arbeidsliv
 • Kan bidra til helsefremmende og forebyggende arbeidsliv gjennom fagutvikling og formidling av oppdatert kunnskap.
«Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.».​