Få etterspurt kompetanse om helse i arbeidslivet

Portrettbilde av en kvinne som står inne i en lys foaje
Få etterspurt kompetanse om helse i arbeidslivet
Vårt nye studietilbud Arbeid og helse passer for deg som vil hjelpe folk tilbake i jobb og hindre utenforskap i arbeidslivet.

Mennesker med helseproblemer utgjør hovedvekten av de som faller utenfor arbeidslivet. Dette gjelder spesielt mennesker med psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og nevrologiske lidelser.

Nå tilbyr Nord universitet et nytt studium i Arbeid og helse. Her lærer du om sammenhengen mellom helse og arbeidsdeltakelse og hvordan du setter i gang tiltak som virker i samarbeid med andre instanser.

– Vi trenger mer av denne kompetansen i årene som kommer. Konsekvensene av at deler av befolkningen står utenfor arbeidslivet er store, for både den enkelte og for samfunnet som helhet. Vi har et økende behov for kunnskap om og forståelse for hvordan vi bedre kan møte disse utfordringene, sier emneansvarlig Cathrine Fredriksen Moe ved Nord universitet.

Et attraktivt studium

Studiet passer for deg som jobber i kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenester, NAV og tiltaksbedrifter, men også for deg som jobber innenfor personalavdelinger, HR og HMS.  

– Du lærer å se sammenhengen mellom deltakelse i arbeidslivet og helsefremming. Du får også konkrete eksempler på hvordan instanser kan samarbeide for å gi menneskene som faller utenfor arbeidslivet et godt tilbud. Det kreves tett samarbeid mellom flere sektorer som helsetjenester, NAV og arbeidsliv for å hjelpe personer med helseutfordringer å forbli i eller å komme seg tilbake i jobb, forteller Moe.

Viktig fagfelt

Moe forteller at studentene i Arbeid og helse får kompetanse som det trengs mer av.

– Dette emnet passer for alle som jobber med og som vil jobbe med å få flest mulig til å ta del i arbeidslivet. Dette er viktig nå og blir viktig framover.

– For det er en sammenheng mellom arbeid og helse, og den blir bare mer og mer tydelig, sier Moe.

Arbeid og helse, 10 studiepoeng

Arbeid og helse har søknadsfrist 15. november 2023, og har oppstart våren 2024.

Studiet kan tas som et frittstående emne, eller som valgemne i følgende studieprogram:

  • Videreutdanning psykisk helsearbeid
  • Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid
  • Master i helsevitenskap

Studiet har en kort fysisk samling i Levanger, mens resten blir gjennomført digitalt.

Se studieplan og søk opptak her: https://www.nord.no/studier/arbeid-og-helse

Kontaktperson