Dame sitter foran pc-skjermer i en redaksjon
Kortere studier

Grunnstudium i journalistikk

Bodø

Jobber du i en redaksjon eller er frilanser, men mangler formell kompetanse? Da er grunnstudiet i journalistikk noe for deg.


Om studiet

Jobber du i en redaksjon eller er frilanser, men mangler formell kompetanse? Da er grunnstudiet i journalistikk noe for deg.

Studiet gir trening i sentrale journalistiske ferdigheter som kildekritikk, research og intervju, innsyn og offentlighet, i tillegg til innholdsproduksjon i form av tekst, lyd og bilder. Studiet tar for seg journalistikkens samfunnsrolle og gir videre et solid grunnlag for presseetisk bevissthet og refleksjon. Studiet retter seg særlig mot lokaljournalistikken.

Undervisninga foregår i form av ei fysisk samling per semester, i kombinasjon med nettundervisning og webinar, og kan fint kombineres med jobb. Studiet er et deltidsstudium med 10 studiepoeng hvert semester. Det tilsvarer halve første studieår på den treårige bachelorutdanninga i journalistikk ved Nord universitet. Hvis du vil fortsette å studere kan det innpasses som en del av bachelorgraden. Studiet retter seg mot studenter fra hele landet.

Det er èn fysisk samling på campus hvert semester, med forelesninger og workshops, kombinert med nettbaserte forelesninger og webinar.

Det er obligatorisk deltakelse på samlingene og obligatoriske arbeidskrav i alle emner. Samling i første og tredje semester foregår på campus i Bodø, mens samling på andre semester foregår på campus Levanger.

Den første samlingen er i Bodø uke 11 - 11.-15. mars 2024.
Samlingen starter mandag kl. 12.00 – slik at det er mulig å reise til Bodø samme morgen, og avslutter til lunsj på fredag.

Andre samling vil foregå på Campus Levanger i uke 36 - 2.-6. september 2024.

Også denne samlingen vil starte mandag kl. 12.00 - slik at det er mulig å reise til Levanger samme morgen, og avslutter til lunsj på fredag.

Den tredje og siste samlingen vil foregå i Bodø våren 2025 (uke kommer).

Hvis det er behov for overnatting i forbindelse med samlingene, anbefaler vi korttidsleie av hybler hos Studentinord.

Bodø - Korttidsleie (studentinord.no)

Levanger - Korttidsleie i Levanger (studentinord.no)

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Du kan lese om generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du kan lese om kravene til realkompetanse på siden vår om realkompetanse.

All lønnet arbeidserfaring vurderes som relevant arbeidserfaring for realkompetanseopptak til dette studiet.

Ved en eventuell rangering av kvalifiserte søkere med realkompetanse, gjør vi en individuell og skjønnsmessig vurdering av utdanning, relevans og omfang av arbeidserfaring.

Studiet er rettet mot folk i jobb så det er ikke lagt opp til utenlandshopphold.
Etter studiet kan du søke på Bachelor i Journalistikk og å få innpasset emnene fra Grunnstudium i Journalistikk.

Læringsutbytte:

Etter fullført studie skal studenten ha tilegnet seg følgende

Kunnskap:

Studenten

 • har bred kunnskap om journalistrollen og redaksjonelle prosesser og rutiner, verktøy og metoder
 • har bred kunnskap om det etiske rammeverket for journalistisk virksomhet
 • har kunnskap om offentlighetslov og medierett
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor journalistikk
 • har kunnskap om journalistikkens egenart og rolle i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan treffe begrunnede journalistiske valg ut fra etisk refleksjon
 • kan anvende offentleglova for å skaffe seg innsyn i offentlige dokumenter
 • kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan beherske relevante verktøy, teknikker og sjangre innenfor journalistikk
 • kan uttrykke seg gjennom tekst, lyd og bilde for å formidle journalistisk innhold

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan reflektere rundt hva som skiller journalistikk fra andre former for innholdsproduksjon
 • kan reflektere rundt journalistikkens samfunnsrolle
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
I tilleggg må det beregnes utgifter til reise og opphold på samlingene.
Teaching model
Samlingsbasert