Skiløper som skøyter.
Årsstudium

Idrett, nett- og samlingsbasert

Meråker

Er du idrettsutøver på høyt nivå innen langrenn og skiskyting? På dette årsstudiet i idrett kan du trene, konkurrere og studere samtidig. 


Om studiet

Studiet er tilrettelagt for deg som er på eller vil nå et høyt nivå innen langrenn, skiskyting eller randone som utøver eller trener. Dette er et fleksibelt studium i idrett der undervisningen er digital og samlingsbasert.

Studiet gir deg teoretisk og praktisk kompetanse for å utvikle deg til et høyt internasjonalt nivå og samtidig en utdannelse som kvalifiserer til å jobbe som trener i klubb, krets og landslagsnivå. Studiet kombinerer teori og praksis som gir en helhetlig forståelse av forhold som påvirker deltagelse, utvikling og læring på alle nivå fra barneidrett til toppidrett. Det vektlegges utvikling av praktisk-pedagogisk kompetanse, samt kritisk tenking rundt dagens beste praksis, teori og trenerrollen. 

Det unike med studiet er det faglige knyttes nært opp til din utvikling som utøver og skreddersys for at du skal kunne kombinere toppidrett og studier. 

Hva kan du jobbe som?

Utdanninga gir grunnleggende kvalifikasjoner for ulikt trenerarbeid i organisert og uorganisert form (f.eks. treningssenterbransjen) samt annet arbeid relatert til idrett, prestasjonsutvikling, fysisk aktivitet og folkehelse.


All obligatorisk aktivitet legges utenom konkurransesesong og alle studentene får individuelle prestasjonsutviklingsplaner der studiedagene i Meråker settes opp i samarbeid mellom student, studieveileder og trener.

Studentene tilbys også 3 frivillige treningssamlinger. To avholdes i Meråker og  en gjennomføres som en tidlig snøsamling eller som en samling høyden i Mellom-Europa.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Alle studenter som får opptak på Årsenhet idrett Meråker får tilbud om å ta studieprogrammet ferdighet og prestasjonsutvikling på 30 stp. Studenten blir derfor automatisk meldt opp til studiet.

Krav om politiattest

Det kreves politiattest for studiet.

Idrett årsstudium kan kvalifisere for opptak til en bachelor i idrettsvitenskap.

Ferdighet og prestasjonsutvikling i idrett, 30 stp, anbefales å tas samtidig som årsenhet i idrett.

Det er også mulig å ta bachelorfordypning i idrett, 30 stp, etter avsluttet årsstudium. I tillegg til de 120 studiepoengene som tilbys i Meråker, er det mulig å ta idrettsemner (60stp) ved Nords øvrige studiesteder som til sammen vil utgjøre en bachelorgrad i idrett (180stp).

Årsstudiet kan også tas som del av en selvvalgt bachelorgrad/fagbachelorutdanning. Du vil da kvalifisere for opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap mastergradsstudium ved Nord universitet, Levanger, eller mastergradsstudier ved andre institusjoner. 30 studiepoeng kan innpasses som skolerelevant fag i grunnskolelærerutdanningene.

En kandidat med Idrett årstudium fra Nord universitet har ved endt utdanning:

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • har grunnleggende samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige kunnskaper innenfor fagområdet idrett og fysisk aktivitet.
 • har grunnleggende tverrfaglig kunnskap om idretten som kultur- og forskningsområde.
 • har grunnleggende kunnskap om rammebetingelser som påvirker læring hos individet og i grupper.
 • har grunnleggende kunnskap om generelle og spesifikke faktorer som kan påvirke utøvere og trenere i treningskonteksten.

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • Kan, med utgangspunkt i grunnleggende kunnskap, planlegge, gjennomføre og grunnleggende analysere trening, alene og i samarbeid med andre.
 • Kan på et grunnleggende nivå identifisere og arbeide systematisk med ferdigheter nødvendige for prestasjonsutvikling i idrett.
 • Kan utvikle egenferdighet i utvalgte idretter.
 • Kan på et grunnleggende nivå motivere og veilede utøvere, og tilpasse trening til utøvernes ferdigheter og evner, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • Har grunnleggende innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger.
 • Kan på grunnleggende nivå formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • Har grunnleggende evner og ferdigheter som fremmer faglig refleksjon

I løpet av studiet må det påregnes kostnader til innkjøp av bøker og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet definert som Meråker kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Meråker kommune (studiestedet).Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.

I løpet av studiet må det påregnes kostnader til semesteravgift, pensumlitteratur og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet definert som Meråker kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Meråker kommune. Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.»

Dette studiet er spesielt tilrettelagt for toppidrettsutøvere. Det er en avgift for individuell toppidrettstilrettelegging. Avgiften dekker tilgang til styrkerom, haller, langrennsløyper, rulleskiløyper samt tilgang til andre anlegg i tilknytning til studiested. Avgiften dekker også daglig treningsoppfølging, oppfølging på to samlinger og tilgang til testlab med blant annet spesial tredemølle for ski, samt video og datautstyr nødvendig for teknikkanalyse. Avgiften for toppidrettstilrettelegging er samlet kr 32000,- for 4 semester.