Elev som undervises av en lærer.
Master (2 år)

Master i tilpasset opplæring, med fordypning spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse

Bodø, Levanger

Om studiet

Tilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Ønsker du å fordype deg i dette viktige temaet?

Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående opplæring innenfor en av fordypningene:

 • Spesialpedagogikk
 • Yrkesdidaktikk
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). - Ikke opptak høsten 2024.

Du søker opptak direkte til en av fordypningene. Les mer om hva du lærer i hver enkelt fordypning på studieplansiden.

Studiet er et nett- og samlingsbasert heltidsstudium over to år.

Masterprogrammet tilbys i Bodø og Levanger. Emnene « SPD5026 Språk-, lese- og matematikkvansker» og “SPD5023 Funksjonsvariasjon” tilbys også med samlinger på Nesna studieåret 2024 - 2025, om det er tilstrekkelig antall søkere fra regionen til enkeltemneopptak.

Alle emnene i fordypningene tilbys som enkeltemner. Enkeltemneopptak har egne søknadsfrister og du kan lese mer om hvordan du blir enkeltemnestudent under «Opptakskrav». Oversikt over emnene finner du på studieplansiden - ta et veivalg for å få opp emnene innenfor hver fordypning. Du kan også finne oversikt over emnene ved å søke dem opp her - søkeord “spesialpedagogikk”, “profesjonsfaglig digital kompetanse” eller “yrkesdidaktikk”.

Å møte voksne med god kunnskap om tilpasset opplæring er viktig for barn og unge i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Etter endt utdanning har du kunnskap som kan videreutvikle ikke bare egen praksis, men også organisasjonen du jobber i.

Hva kan du jobbe som?

Skole og barnehage skal fokusere på metodeforstålse, problemløsning, kreativitet, selvrefleksjon, verdivalg osv., noe som vil kreve en utvidet forståelse av egen rolle, både som pedagog og leder/mellomleder. Master i tilpasset opplæring er derfor en svært relevant utdanning som kan gi kandidatene et overordnet ansvar i arbeidet med å gjøre en god skole eller god barnehage enda bedre.

Master i tilpasset opplæring innebærer både en vitenskapelig og praktisk forståelse av hvordan man kan tilrettelegge for god læring på alle nivå i barnehage og skole.

Samlinger i fordypning spesialpedagogikk (Bodø og Levanger):

Høst 2024:

SPD5025 Inkludering og spesialpedagogikk

Samlingene gjennomføres fysisk i følgende uker:

 • Uke 36: Hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 11.15).
 • Uke 39: Hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 11.15).
 • Uke 43: Hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 11.15).
 • Eksamen er planlagt gjennomført i uke 46.

SPD5026 Språk-, lese- og matematikkvansker

Samlingene gjennomføres fysisk i følgende uker:

 • Uke 36: Halve onsdag (fra 12.00) og hele torsdag og fredag.
 • Uke 39: Halve onsdag (fra 12.00) og hele torsdag og fredag.
 • Uke 43: Halve onsdag (fra 12.00) og hele torsdag og fredag.
 • Eksamen er planlagt gjennomført i uke 48.

Du følger samlingen ved studiestedet du har fått opptak.

Med forbehold om endring, da romplan ikke bekreftes før i juni.

Samlinger i fordypning yrkesdidaktikk (Bodø):

Høst 2024:

DID5003 Yrkesdidaktikk 1

 • Uke 36: Nettsamling, mandag 2/9 og tirsdag 3/9 kl. 0900-1500.
 • Uke 38: Nettsamling, mandag 16/9 og tirsdag 17/9 kl. 0900-1500.
 • Uke 42: Fysisk samling i Bodø, mandag 14/10 kl. 0900 til torsdag 17/10 kl. 1500.
 • Uke 46: Nettsamling, mandag 11/11 kl. 0900-1500.

PED5005 PfDK og forskning i praksis:

 • Uke 37: Nettseminar, torsdag 12/9 kl. 14-16.
 • Uke 39: Nettseminar, onsdag 25/9 kl. 14-16.
 • Uke 43: Nettseminar, torsdag 24/10 kl.14-16.
 • Uke 45: Nettseminar, onsdag 6/11 kl. 14-16.
 • Uke 48: Nettsamling, onsdag - torsdag 27-28/11.
 • Uke 49: Hjemmeeksamen er planlagt gjennomført onsdag – fredag, 4-6/12

Med forbehold om endring, da romplan ikke bekreftes før i juni.

Kull 2023 (2. studieår), Bodø og Levanger:

Samlinger knyttet til emnene VIT5020 Forskning og aktuell debatt, VIT5022 Vitenskapsteori og forskingsmetode – Modul 2, og SPD5021 Masteroppgave:

 • Uke 35: Fysisk samling. Hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 11.30).
 • Uke 38: Nettseminar. Hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 11.30).
 • Uke 48: Fysisk samling. Hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 11.30).

Du følger samlingen ved studiestedet du har fått opptak.

Med forbehold om endring, da romplan ikke bekreftes før i juni.

Samlinger i enkeltemner (Nesna):

Er det tilstrekkelig med enkeltemnesøknader fra området rundt Nesna til emnene SPD5026 Språk-, lese- og matematikkvansker (høst) og SPD5023 Funksjonsvariasjon (vår)vil det settes opp samling på Nesna. Tidspunkt vil være de samme som beskrevet for Bodø og Levanger.

Generelt:

Studiedagene starter normalt 08.15 og varer til 16.00, om ikke annet er spesifisert. Endelig tidspunkt publiseres i TimeEdit og i semesterplan i Canvas, ved studiestart.

Det vil ikke være mulig å følge samlinger som er satt opp som fysiske samlinger digitalt.

Vi gjør oppmerksom på at de eksamener som ikke går digitalt, også krever oppmøte på campus. Endelig dato for eksamen publiseres i studentweb. Beskrivelse av eksamen finner du i emneplanen om du går til «se studieplan», og velger din fordypning under veivalg.

Samlinger for våren 2025:

Med forbehold om endringer i alle emner. Emneansvarlig vil bekrefte endelige tidspunkt i Canvas i løpet av høstsemesteret:

Samlinger i emnet VIT5021 Vitenskapsteori og forskingsmetode – intro (Bodø og Levanger):

Alle fordypninger følger dette emnet våren 2025.

 • Uke 3: Digital samling, halve onsdag (fra 12:15) og hele torsdag og fredag.
 • Uke 8: Fysisk samling, halve onsdag (fra 12:15) og hele torsdag og fredag.
 • Uke 14: Digital samling, halve onsdag (fra 12:15) og hele torsdag og fredag.
 • Uke 19: Fysisk samling, halve onsdag (fra 12:15) og hele torsdag og fredag.

Samlinger i fordypning spesialpedagogikk (Bodø og Levanger):

SPD5023 Funksjonsvariasjon:

 • Uke 3: Digital samling, hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 12:15).
 • Uke 8: Fysisk samling, hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 12:15).
 • Uke 14: Digital samling, hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 12:15).
 • Uke 19: Det planlegges for at eksamen gjennomføres tirsdag i denne uken.

Samlinger i fordypning yrkesdidaktikk (Bodø):

DID5004 Yrkesdidaktikk 2:

Webinar går på mandager i de ukene det er satt opp.

 • Uke 5: Webinar, hele dagen.
 • Uke 8: Fysisk samling, hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 11:30).
 • Uke 12: Webinar, hele dagen.
 • Uke 17: Webinar, hele dagen.
 • Uke 19: Fysisk samling, hele mandag og tirsdag og halve onsdag (til 11:30).
Det inngår ikke praksis i studiet.

Opptak til master i tilpasset opplæring:

Ved søknad om opptak til masterprogrammet søker man seg direkte inn på en av fordypningene (mastermodul). Opptakskravene varierer per fordypning (mastermodul). Herunder følger en beskrivelse av disse:

Master i tilpasset opplæring med fordypning i yrkesdidaktikk: Fullført yrkesfaglærerutdanning inklusiv 60 studiepoeng PPU med karakter C eller høyere.

Master i tilpasset opplæring med fordypning i profesjonsfaglig digital kompetanse: Fullført lærerutdanning som: Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). - Ikke opptak på denne fordypningen høsten 2024.

For grunnskolelærere, med 60 studiepoeng i Pedagogikk og elevkunnskap, gjelder karakter C eller høyere i Pedagogikk og elevkunnskap opptaksgrunnlaget. For resterende gjelder gjennomsnittskarakter fra hele lærerutdanningen opptaksgrunnlaget. Gjennomsnittskarakteren i opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

Master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk: Fullført lærerutdanning som: Allmennlærer, grunnskolelærer, barnehagelærer, førskolelærer, faglærerutdanninger og praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

For grunnskolelærere, med 60 studiepoeng i Pedagogikk og elevkunnskap, gjelder karakter C eller høyere i Pedagogikk og elevkunnskap opptaksgrunnlaget. For resterende gjelder gjennomsnittskarakter fra hele lærerutdanningen opptaksgrunnlaget. Gjennomsnittskarakteren i opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

Andre utdanninger som kan kvalifisere for fordypningen spesialpedagogikk er:

 • Bachelor i spesialpedagogikk
 • Bachelor i pedagogikk
 • Bachelor i psykologi
 • Bachelor i vernepleie
 • Annen relevant 3-årig pedagogisk utdanning med minimum 30 studiepoeng spesialpedagogikk

For disse utdanningene gjelder gjennomsnittskarakter fra hele utdanningen som opptaksgrunnlag. Gjennomsnittskarakteren i opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

Rangering:

Rangering på bakgrunn av vektet karaktersnitt av opptaksgrunnalget. Emner med «Bestått» eller «Godkjent» inkluderes ikke i beregning av gjennomsnittskarakter.

Opptak som enkeltemnestudent:

Opptakskravene til enkeltemner er de samme som beskrevet for opptak til master i tilpasset opplæring.

Les om hva du må gjøre for å søke om enkeltemneopptak.

 • Frist for å søke på emner som går om høsten er 1.juli
 • Frist for å søke på emner som går på våren er 15.november
Det tilrettelegges for at deler av studiet kan gjennomføres ved utenlandsopphold, høsten 2.studieår.
Videre utdanning utover en mastergrad vil normalt være doktorgrad (ph.d). Studenter som har avlagt mastergrad i Tilpasset opplæring med karakter B eller bedre er kvalifisert til opptak på ph.d i profesjonsvitenskap ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Andre doktorgradsprogram (ph.d) innenfor pedagogiske emner vil også være en mulig videreutdanning for kandidatene.

Kunnskaper - Kandidaten har:

 • Avansert kunnskap om tilpasset opplæring i barnehage og skole, på individ- og systemnivå.
 • Spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde knyttet til forbedring av læringsmiljø og læringsutbytte i barnehage- og skole.
 • Inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige forankring nasjonalt og internasjonalt, samt evne til å analysere faglige problemstillinger i skolen med utgangspunkt i dette.
 • Kunne anvende kunnskap gjennom å reise relevante problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen faglige praksis
 • Spesialisert kunnskap om fagområder innenfor tilpasset opplæring som kan bidra til innovasjon og utvikling av egen og skolens/barnehagens praksis.

Ferdigheter - Kandidaten kan:

 • Planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forskning, erfaringsbasert kunnskap og eget forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Bruke relevante metoder, undersøke og drøfte disse kritisk gjennom eget forskningsarbeid på en selvstendig måte
 • Kritisk analysere teori og forskning fra ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse - Kandidaten kan:

 • Analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • Anvende kunnskaper og ferdigheter i studiet på nye områder som angår fagområdet tilpasset opplæring i barnehage, skole og andre deler av utdanningssektoren
 • Formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige uttrykksformer.
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet tilpasset opplæring, både med spesialister i utdanningssektoren og til allmennheten.
 • Bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i utvikling av barnehager og skoler.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med kamera og headsett for deltakelse i nettbasert undervisning. Studentene må ha internettlinje med kapasitet til nettundervisning.