Finn studier


Du søker i emner som undervises i høst 2022 og vår 2023.​

 

 

JOU5004v184239Å håndtere kriser, fra ulykker til terrorisme, krever sammensatt kompetanse som må bygges opp gjennom øving og kritisk refleksjon. I en krisesituasjon kan journalister og kommunikatører komme til å befinne seg i roller som gjør dem til «motstandere», noe som kan forebygges ved at de får en inngående gjensidig forståelse av hverandres samfunnsoppdrag. Emnet behandler på den ene siden medias rolle og arbeidsmetodikk, og på den andre siden hvordan kommunikatører kan bygge effektive kommunikasjonsstrategier både utad (mot media og andre målgrupper) og innad i egen virksomhet. Risikovurdering, kildekritikk og bruk av sosiale medier tillegges vekt for begge grupper. Kurset vil bruke reelle caser, simuleringer og øvelser som del av undervisningen.25.04.2022 10:05:5725.04.2022 10:05:57Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 "Når det brenner" - formidling av risiko og krise (JOU5004 Å håndtere kriser, fra ulykker til terrorisme, krever sammensatt kompetanse STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{A8AE7557-41CB-47DF-B48F-0A289FDF2F58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
PRA1035v178488Første praksisperiode gjennomføres første studieår, fordelt over to perioder høst og vår. Hver praksisperiode har en varighet på 15 dager. Praksisperioden er lagt til grunnskolens mellomtrinn, 5.-7. trinn22.05.2022 09:22:0722.05.2022 09:22:07Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 1 Første praksisperiode gjennomføres første studieår, fordelt over to perioder høst og vår Hver praksisperiode har en varighet på 15 dager STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/1{F8825AAF-D876-4FF4-9C20-7FFC35645DBB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SYK355Hv14184730.03.2022 03:06:0130.03.2022 03:06:01Nord Student Studieplaner 2022 Vår Termin 3 Oppgavens fokus er å lage en forskningsoversikt (state of the art review) som beskriver nødvendig bakgrunnskunnskap for å kunne avgrense STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022V/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022V/3{D35AA863-1AAB-40C2-A119-E5FC8DFFF66E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9000v15948022.04.2022 10:33:1622.04.2022 10:33:16Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 3 Pensumlisten finner du i Leganto Emneansvarlig Undervisningssemester Høst 2022 Språk Engelsk Studiepoeng 5,0 STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/3{21A0FBC5-AD52-4258-8FA4-082355F808C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO5014v18285521.04.2022 09:33:3121.04.2022 09:33:31Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 1 Studenten må være kvalifisert for Master i biovitenskap Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/1{8A2A12E2-39F3-42D5-901E-0FBD1EDF473D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BCS135Xv18197909.05.2022 21:12:0009.05.2022 21:12:00Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 1 Dette kurset introduserer studentene for viktige strukturer og krefter som påvirker utviklingen og bærekraften til sirkumpolare stater STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/1{5FC41248-0AFE-459C-A074-D361334BE407}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BI311Fv18283228.04.2022 15:01:1928.04.2022 15:01:19Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 Emnet tar for seg grunnleggende bioinformatikk, analyse av DNA-sekvenser, sekvenssammenstillinger, BLAST, annotering av genomer STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{1C8BE48F-260D-461A-AC82-0FD208BA990F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
AK122Fv16338128.04.2022 12:49:0928.04.2022 12:49:09Nord Student Studieplaner 2020 Høst Termin 5 Emnet fokuserer hovedsakelig på oppdrett av typiske fiskearter fra Nord-atlanteren, spesielt laks, kveite, torsk og rensefisk STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/5{DB5149A7-424E-4379-B4D7-8C5142119533}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
AK320Fv18282728.04.2022 13:41:4128.04.2022 13:41:41Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 Emnet omfatter: Betydning av fôr og ernæring for en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen Metoder for å studere fôr og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{FF04254E-D033-46FA-BBA5-45DB5D55BD39}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9002v159481Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne. Spesiell vekt legges på produksjon av laksefisk, og hvordan miljøeffekter av denne påvirker forvaltning og teknologiutvikling.21.04.2022 08:05:1421.04.2022 08:05:14Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 3 Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne ha en bred kunnskap og oversikt STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/3{334A7F36-A039-4B03-B682-6F10D105EB5D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO5005v182825The course provides an overview of aquaculture production in the world, and the environmental consequences of this. Special emphasis is placed on the production of salmonids, and how the environmental effects of this affect management and technology development.28.04.2022 14:31:0428.04.2022 14:31:04Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 1 The course provides an overview of aquaculture production in the world, and the environmental consequences of this STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/1{904A14CC-29BB-4AED-886B-25BA3A2B2F5A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO5007v18282013.05.2022 09:23:0213.05.2022 09:23:02Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 Biodiversitet i havet og ferskvann vil bli introdusert, inkludert hvor artsrike disse miljøene er sammenlignet med land STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{932FBCD1-A8D7-4B77-B948-2EE86B695018}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO2001v16339428.04.2022 14:41:1928.04.2022 14:41:19Nord Student Studieplaner 2020 Høst Termin 5 Emnet dekker akvatiske mikrober, deres unike metaboliske funksjon, og deres rolle i storskala biogeokjemiske prosesser STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/5{71867BFA-4B4D-4E78-9179-4F53923F691C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
IKT1009v16344417.11.2021 22:17:5617.11.2021 22:17:56Nord Student Studieplaner 2020 Høst Termin 5 Emnet gir en innføring i algoritmer, dataabstraksjon og problemløsning med algoritmer Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/5{33A1B0E5-4284-4392-AC03-612837B0E4D7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP229Lv15967925.04.2022 08:49:3625.04.2022 08:49:36Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 3 Amerikansk prosa siden 1945 er en dyptpløyende gjennomgang av sentrale verk innen den amerikansk litteraturen i etterkrigstiden STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/3{A6702AAF-AEE6-4F3F-B0D6-B8FC4B74CFCA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP172Lv14749327.04.2022 07:01:1027.04.2022 07:01:10Nord Student Studieplaner 2023 Vår Termin 1 Amerikanske studier for Bachelor i engelsk (SP172L Obligatorisk deltakelse - 85% deltakelse i undervisning, teller 0/100 av karakteren STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023V/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2023V/1{5C815D90-0714-42E4-8193-1528C1A7A500}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP172Lv18176527.04.2022 07:04:2527.04.2022 07:04:25Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 Amerikanske studier for Bachelor i engelsk (SP172L Amerikanske studier er et emne som vil gi studenten en grundig innføring i den STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{864414B9-B013-4C13-85FF-ABF6658A49BA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP157Lv15243227.04.2022 07:06:3427.04.2022 07:06:34Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 4 Amerikanske studier for lektorutdanning 8-13 (SP157L Amerikanske studier er et emne som vil gi studenten en grundig innføring i den STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/4/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/4{6B875376-2BD0-4E90-AD82-A5B24B7FDF77}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SAM5018v182734I dette valgemnet analyserer vi med et tverrfaglig perspektiv kjønn, klasse og etnisitet/rase både som maktforhold som genererer ulikheter og identitetsmarkører som legemliggjøring, og manifestasjon av disse ulikhetene i menneskers hverdagsliv.26.04.2022 11:48:4026.04.2022 11:48:40Nord Student Studieplaner 2022 Høst Termin 2 Analyse av (u)likheter – kjønn, klasse og etnisk relasjoner (SAM5018 I dette valgemnet analyserer vi med et tverrfaglig perspektiv kjønn STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/2{A3B7F146-84D2-4A67-80A9-AF0024499428}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
STA2006v163372Arbeidet med offentlig politikk forutsetter evnen til å bearbeide komplekse problemstillinger med basis i flere fagdisipliner. Analyse av offentlige reformer (public policy analysis) dreier seg om å utvikle, iverksette og evaluere offentlig politikk. Sentrale teorier fra internasjonal litteratur benyttes til å studere i hovedsak norske policyer som er relatert til bærekraftspørsmål.28.04.2022 07:31:2928.04.2022 07:31:29Nord Student Studieplaner 2020 Høst Termin 6 Arbeidet med offentlig politikk forutsetter evnen til å bearbeide komplekse problemstillinger med basis i flere fagdisipliner STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/6/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/6{E77F96B2-1146-4FD2-92DC-F0F06555E623}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js