Finn studier


Du søker i emner som undervises i studieåret høst 2021 og vår 2022.​

 

 

SYK355Hv14909518.06.2021 15:30:3918.06.2021 15:30:39Nord Student Studieplaner 2020 Høst Termin 3 Oppgavens fokus er å lage en forskningsoversikt (state of the art review) som beskriver nødvendig bakgrunnskunnskap for å kunne STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3{8D2619D2-B414-4D7D-BCEA-4BFDF47315E9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9000v14886924.08.2021 14:35:1324.08.2021 14:35:13Nord Student Studieplaner 2020 Høst Termin 3 Pensumlisten finner du i Leganto Emneansvarlig Undervisningssemester Høst 2021 Studiepoeng 5,0 Studiested STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3{AA702EAE-2D15-40BB-A180-36F44895B2B3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9000v14983724.08.2021 14:35:0524.08.2021 14:35:05Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 5 Pensumlisten finner du i Leganto Emneansvarlig Undervisningssemester Høst 2021 Studiepoeng 5,0 Studiested STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5{0E6EECF9-1B2A-4C79-A2B3-814EFCEECB1C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9000v15316324.08.2021 14:35:3424.08.2021 14:35:34Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Pensumlisten finner du i Leganto Emneansvarlig Undervisningssemester Høst 2021 Studiepoeng 5,0 Studiested STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{6D5627FB-58B8-483F-A035-00F015163B2D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Aktuelle tema i Nordområdene BCS135X5326127.08.2021 10:52:2727.08.2021 10:52:27Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Emnet introduserer studenten til viktige strukturer og krefter som påvirker STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{A8C3B85F-2467-40AA-B69B-9A13BA17FE52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
PAR1013v159878Emnet bygger videre på kunnskap fra emner som anatomi, fysiologi, biokjemi, farmakologi, legemiddelhåndtering og sykdomslære. Studentene får innsikt i ulike akuttmedisinske problemstillinger og forståelse for klinikk og anamnese, og gir behandling-, beslutning og -sorteringskompetanse. Emnet omhandler undersøkelse, vurdering og håndtering av akutt syke pasienter. Fokuset er rettet mot akutte respiratoriske, sirkulatoriske, nevrologiske, immunologiske, endokrinologiske, urologiske, gastroenterologiske og toksikologiske sykdomstilstandene hos voksne. Traumatologi inngår også i dette emnet. Traumatologi gir kompetanse og forståelse for paramedisinerens rolle i behandlingskjeden for traumepasienten. Emnet gir kompetanse på prehospital behandling og vurdering, samt en innføring i resuscitering, diagnostikk og akuttmedisinsk intervensjon.   Emnet  er et teoretisk i tillegg til at det gir praktiske ferdigheter.06.05.2021 15:05:3806.05.2021 15:05:38Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 2 Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A (PAR1013 Emnet bygger videre på kunnskap fra emner som anatomi, fysiologi, biokjemi STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2{D9CEACB1-87CD-43B3-BAF9-FFD0ACB27B28}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B4993701.03.2021 23:59:5701.03.2021 23:59:57Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 6 Emnet er en videreføring av akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A. Emnet tar for seg akutt syke og skadde barn, enkelte STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/6/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/6{7CAAAEF0-3495-4ECA-9DCA-67B4724DAB97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BI311Fv15973206.05.2021 15:57:0706.05.2021 15:57:07Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 2 Emnet tar for seg grunnleggende dataprogrammering, analyse av DNA-sekvenser, sekvenssammenstillinger, annotering av genomer STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2{A71995D0-1DD2-4A9A-9994-0B850D3DB96A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Akvakultur4988509.11.2021 22:11:0809.11.2021 22:11:08Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 5 Emnet fokuserer hovedsakelig på oppdrett av typiske fiskearter fra Nord-atlanteren, spesielt laks, kveite, torsk og rensefisk STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5{8ECF03F6-0733-42FD-8AE0-2D99B9385CA7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
AK122Fv15325918.06.2021 14:15:1918.06.2021 14:15:19Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet fokuserer hovedsakelig på oppdrett av typiske fiskearter fra Nord-atlanteren, spesielt laks, kveite, torsk og rensefisk STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{D611537E-8D85-4A2F-B597-FE542B29490E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
AK320Fv15972206.05.2021 15:56:4806.05.2021 15:56:48Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 2 Emnet omfatter: Betydning av fôr og ernæring for en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen Metoder for å studere fôr og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2{45D5ADC5-DFBE-46D7-AB72-C726FF577B5A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9002v148870Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne. Spsiell vekt legges på produksjon av laksefisk, og hvordan miljøeffekter av denne påvirker forvaltning og teknologiutvikling.15.09.2021 14:22:4015.09.2021 14:22:40Nord Student Studieplaner 2020 Høst Termin 3 Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne ha en bred kunnskap og oversikt STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3{86D812C0-DC1D-4FD0-8978-857D62D0E1E3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO5005v153157The course provides an overview of aquaculture production in the world, and the environmental consequences of this. Special emphasis is placed on the production of salmonids, and how the environmental effects of this affect management and technology development.15.09.2021 14:25:0215.09.2021 14:25:02Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 The course provides an overview of aquaculture production in the world, and the environmental consequences of this STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{241A0592-2624-4C4E-BF04-DB87BE3CADE7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9002v153164Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne. Spsiell vekt legges på produksjon av laksefisk, og hvordan miljøeffekter av denne påvirker forvaltning og teknologiutvikling.15.09.2021 14:22:5315.09.2021 14:22:53Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne ha en bred kunnskap og oversikt STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{B135B1D0-E30E-4BCC-A576-86B5DAB2FB3A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO5007v15974315.09.2021 14:25:0415.09.2021 14:25:04Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 2 Biodiversitet i havet og ferskvann vil bli introdusert, inkludert hvor artsrike disse miljøene er sammenlignet med land STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2{4D8D84BE-2706-43D9-A2D8-7FB6F8F04396}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO2001v14983607.10.2021 14:11:4107.10.2021 14:11:41Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 5 Emnet dekker akvatiske mikrober, deres unike metaboliske funksjon, og deres rolle i storskala biogeokjemiske prosesser STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5{66AEC8B0-0718-47FF-987D-02B827ECC43B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO2001v15315307.10.2021 14:11:1407.10.2021 14:11:14Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet dekker akvatiske mikrober, deres unike metaboliske funksjon, og deres rolle i storskala biogeokjemiske prosesser STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{01F564B8-5989-4F90-8EE1-BA074692AA58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Amerikansk prosa siden 19454996029.01.2021 15:23:1529.01.2021 15:23:15Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 5 Amerikansk prosa siden 1945 er en dyptpløyende gjennomgang av sentrale verk innen den amerikansk litteraturen i etterkrigstiden STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5{1F328342-2A4E-4142-AFEA-73D4F9777846}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP172Lv14177619.11.2021 15:58:5719.11.2021 15:58:57Nord Student Studieplaner 2022 Vår Termin 1 Amerikanske studier for Bachelor i engelsk (SP172L Amerikanske studier er et emne som vil gi studenten en grundig innføring i den STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022V/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022V/1{40F788F5-9992-4194-82ED-5BBCC7A7AEBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP172Lv15991719.11.2021 15:08:3419.11.2021 15:08:34Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 2 Amerikanske studier for Bachelor i engelsk (SP172L Amerikanske studier er et emne som vil gi studenten en grundig innføring i den STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2{AF75AB65-EE4A-446E-AA33-321B0F09244C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js