Finn studier

 

 

SYK355Hv18256418.06.2021 15:30:3918.06.2021 15:30:39Nord Student Studieplaner 2020 Høst Termin 3 Oppgavens fokus er å lage en forskningsoversikt (state of the art review) som beskriver nødvendig bakgrunnskunnskap for å kunne STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3{8D2619D2-B414-4D7D-BCEA-4BFDF47315E9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9000v16814824.08.2021 14:35:3424.08.2021 14:35:34Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Pensumlisten finner du i Leganto Emneansvarlig Undervisningssemester Høst 2021 Studiepoeng 5,0 Studiested STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{6D5627FB-58B8-483F-A035-00F015163B2D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9000v17892524.08.2021 14:35:0524.08.2021 14:35:05Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 5 Pensumlisten finner du i Leganto Emneansvarlig Undervisningssemester Høst 2021 Studiepoeng 5,0 Studiested STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5{0E6EECF9-1B2A-4C79-A2B3-814EFCEECB1C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9000v18255324.08.2021 14:35:1324.08.2021 14:35:13Nord Student Studieplaner 2020 Høst Termin 3 Pensumlisten finner du i Leganto Emneansvarlig Undervisningssemester Høst 2021 Studiepoeng 5,0 Studiested STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3{AA702EAE-2D15-40BB-A180-36F44895B2B3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Aktuelle tema i Nordområdene BCS135X6756327.08.2021 10:52:2727.08.2021 10:52:27Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 juli Informasjon om opptak til enkeltemner Emnet introduserer studenten til viktige strukturer og krefter som påvirker STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{A8C3B85F-2467-40AA-B69B-9A13BA17FE52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
PAR1013v1123006Emnet bygger videre på kunnskap fra emner som anatomi, fysiologi, biokjemi, farmakologi, legemiddelhåndtering og sykdomslære. Studentene får innsikt i ulike akuttmedisinske problemstillinger og forståelse for klinikk og anamnese, og gir behandling-, beslutning og -sorteringskompetanse. Emnet omhandler undersøkelse, vurdering og håndtering av akutt syke pasienter. Fokuset er rettet mot akutte respiratoriske, sirkulatoriske, nevrologiske, immunologiske, endokrinologiske, urologiske, gastroenterologiske og toksikologiske sykdomstilstandene hos voksne. Traumatologi inngår også i dette emnet. Traumatologi gir kompetanse og forståelse for paramedisinerens rolle i behandlingskjeden for traumepasienten. Emnet gir kompetanse på prehospital behandling og vurdering, samt en innføring i resuscitering, diagnostikk og akuttmedisinsk intervensjon.   Emnet  er et teoretisk i tillegg til at det gir praktiske ferdigheter.06.05.2021 15:05:3806.05.2021 15:05:38Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 2 Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A (PAR1013 Emnet bygger videre på kunnskap fra emner som anatomi, fysiologi, biokjemi STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2{D9CEACB1-87CD-43B3-BAF9-FFD0ACB27B28}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B7854901.03.2021 23:59:5701.03.2021 23:59:57Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 6 Emnet er en videreføring av akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A. Emnet tar for seg akutt syke og skadde barn, enkelte STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/6/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/6{7CAAAEF0-3495-4ECA-9DCA-67B4724DAB97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BI311Fv16813906.05.2021 15:57:0706.05.2021 15:57:07Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 2 Emnet tar for seg grunnleggende dataprogrammering, analyse av DNA-sekvenser, sekvenssammenstillinger, annotering av genomer STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2{A71995D0-1DD2-4A9A-9994-0B850D3DB96A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
AK122Fv16742518.06.2021 14:15:1918.06.2021 14:15:19Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet fokuserer hovedsakelig på oppdrett av typiske fiskearter fra Nord-atlanteren, spesielt laks, kveite, torsk og rensefisk STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{D611537E-8D85-4A2F-B597-FE542B29490E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Akvakultur7834318.06.2021 14:16:4318.06.2021 14:16:43Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 5 Emnet fokuserer hovedsakelig på oppdrett av typiske fiskearter fra Nord-atlanteren, spesielt laks, kveite, torsk og rensefisk STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5{8ECF03F6-0733-42FD-8AE0-2D99B9385CA7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
AK320Fv16813406.05.2021 15:56:4806.05.2021 15:56:48Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 2 Emnet omfatter: Betydning av fôr og ernæring for en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen Metoder for å studere fôr og STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2{45D5ADC5-DFBE-46D7-AB72-C726FF577B5A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO5005v168131The course provides an overview of aquaculture production in the world, and the environmental consequences of this. Special emphasis is placed on the production of salmonids, and how the environmental effects of this affect management and technology development.15.09.2021 14:25:0215.09.2021 14:25:02Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 The course provides an overview of aquaculture production in the world, and the environmental consequences of this STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{241A0592-2624-4C4E-BF04-DB87BE3CADE7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9002v182554Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne. Spsiell vekt legges på produksjon av laksefisk, og hvordan miljøeffekter av denne påvirker forvaltning og teknologiutvikling.15.09.2021 14:22:4015.09.2021 14:22:40Nord Student Studieplaner 2020 Høst Termin 3 Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne ha en bred kunnskap og oversikt STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/3{86D812C0-DC1D-4FD0-8978-857D62D0E1E3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO9002v1122131Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne. Spsiell vekt legges på produksjon av laksefisk, og hvordan miljøeffekter av denne påvirker forvaltning og teknologiutvikling.15.09.2021 14:22:5315.09.2021 14:22:53Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Kurset gir en oversikt over akvakulturproduksjon i verden, og de miljømessige konsekvensene av denne ha en bred kunnskap og oversikt STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{B135B1D0-E30E-4BCC-A576-86B5DAB2FB3A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO5007v16812715.09.2021 14:25:0415.09.2021 14:25:04Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 2 Biodiversitet i havet og ferskvann vil bli introdusert, inkludert hvor artsrike disse miljøene er sammenlignet med land STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2{4D8D84BE-2706-43D9-A2D8-7FB6F8F04396}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO2001v112287818.06.2021 14:15:2718.06.2021 14:15:27Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 1 Emnet dekker akvatiske mikrober, deres unike metaboliske funksjon, og deres rolle i storskala biogeokjemiske prosesser STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/1{01F564B8-5989-4F90-8EE1-BA074692AA58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
BIO2001v112287918.06.2021 14:17:0918.06.2021 14:17:09Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 5 Emnet dekker akvatiske mikrober, deres unike metaboliske funksjon, og deres rolle i storskala biogeokjemiske prosesser STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5{66AEC8B0-0718-47FF-987D-02B827ECC43B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
Amerikansk prosa siden 19457842729.01.2021 15:23:1529.01.2021 15:23:15Nord Student Studieplaner 2019 høst Termin 5 Amerikansk prosa siden 1945 er en dyptpløyende gjennomgang av sentrale verk innen den amerikansk litteraturen i etterkrigstiden STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5{1F328342-2A4E-4142-AFEA-73D4F9777846}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP172Lv15210906.05.2021 20:33:2006.05.2021 20:33:20Nord Student Studieplaner 2022 Vår Termin 1 Amerikanske studier for Bachelor i engelsk (SP172L Amerikanske studier er et emne som vil gi studenten en grundig innføring i den STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022V/1/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022V/1{40F788F5-9992-4194-82ED-5BBCC7A7AEBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635
SP172Lv16740306.05.2021 14:33:2706.05.2021 14:33:27Nord Student Studieplaner 2021 Høst Termin 2 Amerikanske studier for Bachelor i engelsk (SP172L Amerikanske studier er et emne som vil gi studenten en grundig innføring i den STS_ListItem_850https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.nord.nohtmlFalseaspxhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/2{AF75AB65-EE4A-446E-AA33-321B0F09244C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Subject.js35;1635

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js