Oppskårne epler, gulrøtter og agurk på ei fjøl.
Kortere studier

Mat og helse 2

Levanger, Bodø

Ta ei fleksibel videreutdanning i mat og helse! Studiet er skreddersydd for deg som allerede underviser i faget i skolen.


Om studiet

Vil du fordype deg i mat og måltiders kulturelle og miljømessige dimensjoner, i matkultur og i bærekraft i mat og helse? Vi tilbyr en fleksibel og desentralisert videreutdanning i mat og helse, skreddersydd for deg som allerede underviser i faget i skolen. Mat og helse er et svært viktig fag i grunnskolen, både for folkehelse og livsmestring.

Er du klar for å få mer kompetanse i mat og helse? Søk Mat og helse 2 hos oss!

Hvordan foregår undervisningen

Hver modul består av to samlinger å 3 dager (onsdag-fredag), samt digital undervisning torsdag ettermiddag (kl. 14.15-16) mellom samlingene. Samlingene blir avholdt i september og november på høstsemesteret, og i februar og april på vårsemesteret.

Samlinger høst 2024:

Levangerklassen

Samling 1: Uke 38: 18.-20. september 2024

Samling 2: Uke 48: 27.-29. november 2024

Bodøklassen

Samling 1: Uke 39: 25.-27. september 2024

Samling 2: Uke 47: 20.-22. november 2024

Samlinger vår 2025:

Levangerklassen

Samling 1: Uke 6: 5.-7. februar 2025

Samling 2: Uke 13: 26.-28. mars 2025

Bodøklassen

Samling 1: Uke 7: 12.-14. februar 2025

Samling 2: Uke 14: 2.-4. april 2025

Søker må ha fullført min 180 stp. lærerutdanning.

Søker må ha fullført og bestått mat og helse 1 eller tilsvarende på grunnleggende nivå.

Ved flere søkere enn antall studieplasser, vil søkere med fullført mat og helse 1 prioriteres.

Søkere må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praktiske oppgaver i mat og helse ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole vil bli prioritert.

Etter endt studium i mat og helse 2 vil studenten ha oppnådd følgende læringsutbytter:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om barn og unges rolle som matforbrukere og hvordan mat og måltid inngår i deres identitetsutvikling og sosialisering
 • har kunnskap om faktorer som skaper variasjon i matkultur
 • har kunnskap om hvordan matvaresystemet og forbrukerne kan påvirke hverandre
 • har kunnskap om kostholdets påvirkning på helsa og strategier for implementering av helsefremmende kostholdstiltak
 • har kunnskap om entreprenørskap og innovasjon i faget mat og helse
 • har kunnskap om hvordan ny viten omdannes til nasjonale anbefalinger om kosthold og ernæring

FERDIGHETER

Studenten

 • kan ivareta mattradisjoner og anvende innovative ferdigheter i skapende arbeid med elever
 • kan beherske og anvende sensoriske uttrykk i praktisk matlaging og tilrettelegge for estetisk erfaring med mat og måltider
 • kan kritisk vurdere ny viten om kosthold og påstander om kosthold og helse i ulike medier
 • kan legge til rette for kreative læringsaktiviteter som bidrar til reflekterte matvarevalg i tråd med kostrådene og aktiviteter som tar hensyn til ulike kulturelle og sosiale kontekster
 • kan benytte vitenskapsteori og relevante metoder og planlegge, gjennomføre og rapportere forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i mat og helse

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan vurdere helsemessige, kulturelle og miljømessige perspektiver ved mat og måltider
 • kan implementere styringsdokumenter som er relevante for mat- og helsefaget og skolemåltidet
 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Webkamera og hodetelefoner inngår som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette.