Aquaculture and Marine Biosciences

Se studieprogram

Høst 2022 (1. semester)

Valgemner
AK122F
10 sp
BIO2001
10 sp
BI222F
10 sp

Semesterpakken i akvakultur og marinbiologi inkluderer følgende emner à 10 studiepoeng:

Akvakultur

Oseanografi

Akvatisk Mikrobiologi

Kunnskap

Studenten skal

  • kunne vise kunnskap om oppdrett av laks, kveite, torsk og leppefisk
  • utvikle grundig kunnskap om fiskens fysiologi
  • kunne vise forståelse av hav som miljø for levende organismer

Ferdigheter

Studenten skal

  • være i stand til å forklare prinsippene som brukes i oppdrett for den enkelte art; fra egg til høsting
  • kunne forklare hvordan ulike grupper fisk er tilpasset til å fungere optimalt i sitt miljø
  • kunne definere og bruke sentrale begreper i grunnleggende fysisk oseanografi

Generell kompetanse

Studenten skal

  • være i stand til å diskutere ulike utfordringer i havbruksnæringen, slik som velferd og bærekraft
  • få øvelse i muntlige og skriftlige framlegging
  • kunne innta en kritisk holdning til "lettvinte sannheter" om havene som fysisk miljø
Studiet er beregnet på utvekslingsstudenter, og kravet er minst 1,5 år med biologistudier på universitets/høgskolenivå.
Hvis du bygger på denne graden gir det ulike yrkesmuligheter både i privat og offentlig sektor.
Studenter kan søke overgang til bachelor i biologi. Etter endt bachelorgrad er man blant annet kvalifisert for master i biologi og akvakultur.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.

Egenandel for enkelte emner, oppad begrense til kr. 2000.

Se vurderingsformer for hvert enkelt emne.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Vi viser til gjeldende forskriftog tilhørende retningslinjer