Aquatic Biosciences

Se studieprogram

Vår 2024 (1. semester)

BIO2002
10 sp

 The programme consists of three courses:

• AK310F: Aquatic animal health

• AK320F: Aquaculture nutrition

• BIO2002: Marine macrophytes

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

The programme can generally be recognised as equivalent to a full semester in our Master programme. If the student transfers to our Master in Biosciences, the credits of the programme would be recognised.
«Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.».​
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.