Sluttseminar for Karina Knutsen, stipendiat ph.d. i profesjonsvitenskap

Sluttseminar for Karina Knutsen, stipendiat ph.d. i profesjonsvitenskap

Arbeidstittel på avhandlingen:

«Nursing and early rehabilitation in intensive care units: a qualitative study».

Kort presentasjon av avhandlingen:

Prosjektet «Sykepleie og tidlig rehabilitering på intensiv» er en kvalitativ studie som har som overordnet hensikt å skaffe inngående kunnskap om intensivsykepleieres kompetanse innen tidlig rehabilitering på intensivavdelingen, med fokus på å optimalisere pasientdeltagelse.
Empiriske data er samlet via intervjuer med både pasienter og sykepleiere, i tillegg til observasjoner og videoopptak av profesjonelle handlinger og interaksjoner. Resultatene av studien er presentert gjennom tre kvalitative artikler.

Veiledere:

Evalueringskomite:

Tidspunkt for sluttseminaret:

Mandag 27.mai kl 09:00 – 12:00

Sted:

Norske historiedagar 2024
Konferanse/seminar
27.30. jun. 2024

Norske historiedagar 2024

Bodø
09:00
15:30
Velkommen til Norske historiedagar i Bodø 27–30. juni 2024.
Studiestart Levanger 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Levanger 2024

Nord universitet, campus Levanger
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Levanger mandag 12. august.
Studiestart Bodø 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Bodø 2024

Nord universitet, campus Bodø
13:00
14:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Bodø mandag 12. august.
Studiestart Steinkjer 2024
Studiestart
13. august 2024

Studiestart Steinkjer 2024

Nord universitet, Steinkjer
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Steinkjer tirsdag 13. august.