Open access-fondet

Nord universitet har et open access-fond med midler til å dekke kostnader ved publisering i åpne kanaler. Det gis støtte til vitenskapelige artikler, monografier og antologier.

Det er utarbeidet to sett med retningslinjer for OA-fondet; ett for støtte til åpen publisering av tidsskriftsartikler, og ett for støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier.

Hovedkriterier for støtte​ til åpen publisering av tidsskriftartikler​​

Fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler (PDF)​

En annen vei til åpen publisering er gjennom nasjonale tidsskriftavtaler; forskere ved Nord kan publisere sine artikler open access i tidsskrift som inngår i avtalene der Nord universitet deltar. Les mer om tidsskriftavtalene​. 

Hovedkrite​rier for støtte til åpen publisering av monografier og antologier

  • Søker må være tilknyttet Nord universitet og korresponderende forfatter av monografien / kapittelet i antologien eller redaktør for antologien
  • Støtte gis kun til rene open access-monografier og rene open access-antologier
  • Monografien/antologien må publiseres med en åpen lisens fra Creative Commons.
  • Forlaget må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Kanalregisteret til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)​
  • Publikasjonen – monografien/antologien – må være fagfellevurdert

NB: For antologier gis det kun støtte for den delen av boka som er skrevet av Nord-forfatter. ​

Fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier (PDF)

Se også gode tips for publisering av OA-bøker hos OA Books Toolkit​.

Hvordan søke om støtte til åpen pu​​blisering av tidsskriftartikler?

Send inn søknadsskjema for tidsskriftartikler​ senest fire uker etter publiseringsdatoen. Betalingsinfo blir sendt ut samtidig med at søknaden ev. innvilges.

Betalingsalternativ: Det er enklest å få dekket utgiftene til publisering ved at tidsskrift/forlag sender faktura til Nord universitet. Husk at informasjon på fakturaen må være korrekt og fullstendig for å sikre rask behandling. Det er også mulig å betale selv og få refusjon via DFØ, men dette kan ta noe lengre tid. 

Detaljert informasjon om betaling (PDF)

Hvordan søke om støtte til åpen publisering av monografier og antologier?

For monografier og (kapitler i) antologier er det utviklet et eget søknadsskjema

For antologier, ha kapitteloversikten (forfattere inkl. institusjonstilhørighet) og kontrakten/intensjonsavtalen med utgiver klar når du skal søke. Det sistnevnte gjelder også monografier. Kontrakten (og ev. tilleggsinformasjon) sendes på e-post til​ openaccess@nord.no​.

Forfatter/redaktør bes ta kontakt på openaccess@nord.no​ når publikasjonen skal faktureres for å få tilsendt oppdatert betalingsinfo. For antologier vil eksakt beløp dobbeltsjekkes før utbetaling (basert på andel Nord-kapitler).​

Kontaktperson