Institusjonelt vitenarkiv Nord Open Research Archive

Nord Open Research Archive er Nord universitets åpne, digitale forskningsarkiv. Her finnes blant annet masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og andre vitenskapelige publikasjoner i fulltekst. Høsten 2024 skal Nord Open Research Archive erstattes av Nasjonalt vitenarkiv (NVA).

Nord Open Research Archive inneholder masteroppgaver, ph.d.-avhandlinger, vitenskapelige artikler, kapitler i antologier, bøker m.m. Vitenarkivet gjør det enkelt å innfri krav om åpen tilgang til forskningsresultater.

Universitetets open access-policy (PDF) angir at alle vitenskapelige artikler som krediterer Nord universitet, skal arkiveres i Nord Open Research Archive. Policyen anbefaler at også vitenskapelige bokkapitler/bøker og masteroppgaver gjøres tilgjengelig i arkivet. Dessuten skal alle ph.d.-avhandlinger avlagt ved Nord universitet tilgjengeliggjøres i Nord Open Research Archive (jf. universitetets ph.d.-forskrift (§ 17-3)).

Publikasjoner må registreres og lastes opp i Cristin for overføring til Nord Open Research Archive (egenarkivering).

Publikasjoner i vitenarkiv får økt synlighet gjennom indeksering i databaser, søkemotorer (bl.a. Google Scholar) og bibliotekets søkeverktøy Oria.

Nord Open Research Archive inngår i Bragekonsortiet sammen med andre norske universitet, høgskoler, forskningsinstitutt og andre institusjoner med statlig finansiering.

Kontaktperson: Egenarkivering av publikasjoner og ph.d.-avhandlinger, generelle henvendelser om arkivet


Kontaktperson: Masteroppgaver


Kontaktperson: Nords publikasjonsserier