This page is not available in English

– Jeg vil gjerne ha enda mer kunnskap

Gruppe av barnehagelærerstudenter som vurderer å ta ny master
– Jeg vil gjerne ha enda mer kunnskap
De er klare for å bygge på en treårig barnehage- lærerutdanning, med en toårig master.

This article is more than one year old.

De er klare i sin sak; den nye masteren i profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen​, er interessant. Selv om studentene nå er inne i sitt siste studieår på barnehagelærerutdanningen, så vurderer de å søke den nye masteren.

– Master betyr mer kunnskap. Og det er alltid interessant, sier de.

Bedre, tryggere og modigere

Kathrine Moen, som er en av dem som skal undervise på den nye masterutdanningen, ser frem til å gi studentene enda mer kompetanse. Gjennom å ta en master blir du både mer kompetent, tryggere og modigere.

– Studentene lærer enda mer om ledelse, endringsledelse, det å sette ting i et større perspektiv, øvelse på etisk bevissthet og dømmekraft samt om vitenskapsteori og metode, sier Moen.

– Bli en som er med og endrer

Kathrine Moen og Anne Berit Indahl i samtale.
Kathrine Moen (t.v.) i samtale med Anne Berit Indahl.

Det å være barnehagelærer er et stort ansvar. Med mer kunnskap, tar du gjerne bedre vurderinger.

Moen og de andre som skal undervise på masterprogrammet er opptatt av integreringen av fagkunnskap og det personlige.

– Vi vil at studentene skal gå ut og gjøre barnehagene bedre. De skal ikke bare passe inn i de barnehagene de jobber i, sier Moen. Gjennom mer kompetanse, kan du oppøve bedre dømmekraft, godt pedagogisk skjønn og være med å påvirke barnehagene.

Tar barnehagelærerutdanning - klar for master

Anne Berit Indahl jobber som frisør og tar barnehagelærerutdanning i tillegg.

– Jeg har barn selv, er glad i barn og synes barnehagelærere gjør en svært viktig jobb. Til høsten vurderer hun å ta master.

– Jeg vil lære enda mer, sier Indahl.

Marie Jevnesveen blir ferdig med bachelor barnehagelærerutdanning til våren. Planen er å jobbet et år. Deretter har hun lyst til å ta en master.

– Jeg vil gjerne ha litt erfaring først, for å finne ut hvilket tema jeg skal skrive masteroppgave om, sier hun.

Marie Jevnesveen ​gleder seg til å fordype seg i et tema hun er spesielt interessert i.