This page is not available in English

Slik kan du bli en tryggere og mer lyttende leder

Bjørn Ståle Aalberg
Slik kan du bli en tryggere og mer lyttende leder
Bjørn Ståle Aalberg har jobbet som leder i snart tjue år. Med en mastergrad i ledelse er han blitt både tryggere og mer lyttende.

This article is more than one year old.

Han har hatt ulike lederstillinger helt siden 2002. 48-åringen fra Leksvik jobber nå som kommunedirektør i Grong kommune, og fullførte våren 2020 en master i ledelse (MBA Ledelse) ved Nord universitet.
– Jeg kjente på et sterkt ønske om å få mer faglig tyngde. Jeg har tatt mange kurs opp gjennom årene, og følte at tiden nå var inne for å forankre all min erfaring gjennom en forskningsbasert utdanning. 

Positivt lederskap

Løsningen ble altså en MBA. Denne tok han i Bodø, men nå tilbys den også i Stjørdal. Bjørn Ståle legger ikke skjul på at det har vært et krevende løp, tatt i betraktning at studiene ble kombinert med full jobb og et familieliv med tre barn og samboer. 
– Men det har vært verdt det. Denne utdanningen har gjort meg både tryggere og mer lyttende som leder. Du får utrolig mange verktøy gjennom de ulike emnene, som for eksempel positivt lederskap og designdrevne innovasjonsprosesser. Du får mange knagger å henge kompetansen din på, og det gir meg mer faglig tyngde. Det har vært viktig. 
– Jeg har blitt tryggere på de strategiske valgene jeg tar. Det at du kan vise til empiri og forskning og begrunne hva du gjør ut fra det, betyr mye i møtet med både kollegaer og samarbeidspartnere. 

Faglig påfyll og nyttig nettverk

Som student på MBA møter du et veldig bredt spekter av folk. Her er både ledere og de med litt mindre erfaring, noe som gir rom for erfaringsutveksling. 
Nettopp det å kunne utveksle erfaring samtidig som du bygger deg et nettverk, har hatt stor verdi for Bjørn Ståle. 

– Det gjør at du hele tiden møter andre som står i og har mange av de samme utfordringene som deg selv, samtidig som du får tips og råd basert på erfaring. 
– Så det hender rett som det er at jeg slår på tråden til en av de andre for å be om råd, også den dag i dag. 

Maraton av møter

Leksvikingen er fortsatt fersk i jobben som kommunedirektør. Dagene er veldig ulike, men har én fellesnevner: et mylder av møter.

– Det blir ekstremt mange møter i løpet av en arbeidsuke. Både med innbyggere, medarbeidere, andre kommuner og med næringslivet. Jeg vil anslå at rundt åtti prosent av en arbeidsdag går med til møter.

– Men det er det jeg liker. Møter med folk og det å få være en aktør i et helt samfunn motiverer meg. Du blir på en måte en edderkopp som har en finger med i spillet av det meste som skjer, der det meste handler om mennesker og tjenester til mennesker. Og for meg som har grunnutdanning som sykepleier sitter det i ryggraden at dette er interessant for meg.

Karrieretips til deg som vil bli leder

Selv har Bjørn Ståle Aalberg erfaring fra flere lederjobber, både innen helse- og omsorgssektoren og som rådmann og kommunalsjef. Her er hans beste karrieretips til andre studenter og alumner med lederambisjoner:

1. Skaff deg erfaring. Det er alfa og omega. Kom deg inn i arbeidslivet og ta på deg jobber som leder, om det så er snakk om små prosjektleder-stillinger. 
2. Tenk ledelse. Spør deg selv om hvordan du utøver ledelse, uansett hva det er du jobber med. 
3. Lytt og reflekter, og vær ydmyk og selvkritisk i positiv forstand.

MBA i Ledelse

Studiepoeng: 90
Studiested: Bodø og Stjørdal
Organisering: Deltid
Opptakskrav: 

 

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoeng omfang.

Minst to års relevant yrkeserfaring i lønnet arbeid.


Les mer om studieprogrammet: MBA i strategi og ledelse