Kontaktinformasjon

Finn kontaktinformasjon for avdeling for forskning og utvikling, universitetsbiblioteket og utvalgte kontakter på fakultetene.

Avdeling for forskning og utvikling

Administrativt ansvar

Forskningsfinansiering

PhD-utdanning

Samfunns- og næringslivskontakt

Technology Transfer Office (TTO)

Juridiske spørsmål, etikk

Samiske saker

Universitetsbiblioteket

Åpen publisering og institusjonelt vitenarkiv

Cristin (registrering)

Publisering av masteroppgaver i institusjonsarkiv

Publisering i Nords publikasjonsserier

Fakulteter

Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Handelshøgskolen

For generelle henvendelser

Avdeling for forskning og utvikling:
forskning-post@nord.no

Universitetsbiblioteket: 
ub@nord.no

Fakulteter og avdelinger: 
postmottak@nord.no