IT Helpdesk

Mesteparten av IT Helpdesk sin informasjon ligger nå på Nord-hjelp portalen: hjelp.nord.no

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ko​ntakt oss


Stu​denter og ansatte:

Kontakt oss på ​Nord-hjelp portalen: hjelp.nord.no

  • Glemt brukernavn eller passord: Selvbetjeningsportal
  • Har du behov for umiddelbar assistanse, ta kontakt på telefon 75 51 74 00, Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00

​Andre besøkende:​


Åp
ningstider for IT helpdesk-skranken i Bodø og Levanger​

  • Mandag - fredag: 08.00 - 11.00​ og 14.00 - 15.00


Plassering av IT helpdesk-skranken


Skjermdeling

Klikk på en av lenkene under for å dele skjerm med IT Helpdesk.​

​Skal du forberede deg til digital ​​eksamen?


Ved digital skoleeksamen i Inspera, så må du​ benytte medbrakt PC eller Mac med administratorrettigheter.
OBS! Chromebook skal ikke benyttes. 

A​ktuelle lenker

Teams ​for studenter​