Gry Agnete Alsos

Dekan Handelshøgskolen
E-post:
gry.a.alsos@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 51
Mobil:
+4791886691
Kontor:
Bodø, Hovedbygning A222

Om meg/bakgrunn

Alsos er professor og fagperson med engasjement for undervisning, forskning og miljøbygging innen innovasjon og entreprenørskap.

​Alsos er dekan for Handelshøgskolen Nord Universitet siden 2021. Hun har vært ansatt ved Handelshøgskolen siden 2011, der hun tidligere han har vært visedekan og programansvarlig for doktorgradsprogrammet, og fra 2017 leder for Engage - Centre for engaged education through entrepreneurship (https://engage-centre.no) sin avdeling ved Nord universitet. Hun har tidligere vært administrerende direktør for Nordlandsforsning (2007-2011).  

Faglig har Alsos kompetanse innen entreprenørskap, innovasjon og tilhørende politikkområder. Hun har studert bedriftsetablering i landbruk, reiseliv og i høyteknologimiljøer, undersøkt betingelser for innovasjon i små bedrifter, i større bedrifter og i offentlig sektor. Hun har også vært opptatt av hvilken betydning kjønn har for entreprenørskap og innovasjon i ulike kontekster og i familiebedrifter. 

Hun har i løpet av karrieren samlet erfaring fra en lang rekke andre små og store aktiviteter, som medlem i offentlige utvalg (Fagerbergutvalget, Ly-utvalget), styremedlem/-leder i interesseorganisasjoner for forskningsinstitutter, styremedlem i et investeringsfond og styreleder i noen oppstartsbedrifter. For tiden er hun styremedlem til Arktisk Filharmoni og møtende varamedlem i Regelrådet. I tillegg har hun hatt internasjonale verv som medlem i executive committee i Academy of Management's Entrepreneurship Division (2017-2020) og som Country Vice President for Norway i European Council of Small Business (2016-2020). 

Undervisning/veiledning

Alsos underviser og veileder på masternivå  i innovasjon og entreprenørskap. Hun veileder doktorgradsstudenter på samme område og utvikler doktorgradskurs.

Før hun tiltrådte som dekan, underviste hun på følgende emner:Forskning

Alsos forsker på entreprenørskap og innovasjon, herunder områder som bedriftsetableringsprosesser, effectuation, kjønnsperspektiver på entreprenørskap og innovasjon, inkubatorer og offentlige virkemidler, samt entreprenørskapsutdanning.

Hun er for tiden er involvert i følgende forskningsprosjekter: