Ansattbilde: Gry Agnete Alsos

Gry Agnete Alsos

Dekan
Handelshøgskolen
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning A222
Kompetanseområder
Entrepreneurship, Innovation, Business policy, Business Administration, Gender, Education, Leadership

Alsos er professor og fagperson med engasjement for undervisning, forskning og miljøbygging innen innovasjon og entreprenørskap.

Alsos er dekan for Handelshøgskolen Nord Universitet siden 2021. Hun har vært ansatt ved Handelshøgskolen siden 2011, der hun tidligere han har vært visedekan og programansvarlig for doktorgradsprogrammet, og fra 2017 leder for Engage - Centre for engaged education through entrepreneurship (https://engage-centre.no) sin avdeling ved Nord universitet. Hun har tidligere vært administrerende direktør for Nordlandsforsning (2007-2011).

Faglig har Alsos kompetanse innen entreprenørskap, innovasjon og tilhørende politikkområder. Hun har studert bedriftsetablering i landbruk, reiseliv og i høyteknologimiljøer, undersøkt betingelser for innovasjon i små bedrifter, i større bedrifter og i offentlig sektor. Hun har også vært opptatt av hvilken betydning kjønn har for entreprenørskap og innovasjon i ulike kontekster og i familiebedrifter.

Hun har i løpet av karrieren samlet erfaring fra en lang rekke andre små og store aktiviteter, som medlem i offentlige utvalg (Fagerbergutvalget, Ly-utvalget), styremedlem/-leder i interesseorganisasjoner for forskningsinstitutter, styremedlem i et investeringsfond og styreleder i noen oppstartsbedrifter. For tiden er hun styremedlem til Arktisk Filharmoni og møtende varamedlem i Regelrådet. I tillegg har hun hatt internasjonale verv som medlem i executive committee i Academy of Management's Entrepreneurship Division (2017-2020) og som Country Vice President for Norway i European Council of Small Business (2016-2020).

Alsos underviser og veileder på masternivå i innovasjon og entreprenørskap. Hun veileder doktorgradsstudenter på samme område og utvikler doktorgradskurs.

Før hun tiltrådte som dekan, underviste hun på følgende emner:

  Alsos forsker på entreprenørskap og innovasjon, herunder områder som bedriftsetableringsprosesser, effectuation, kjønnsperspektiver på entreprenørskap og innovasjon, inkubatorer og offentlige virkemidler, samt entreprenørskapsutdanning.

  Hun er for tiden er involvert i følgende forskningsprosjekter:

  2019
  2023
  A Cross-Cultural Examination of Investor Behaviour – the influence of gendered understandings 2023, Nord universitet: Lindvert, Marta; Breivik-Meyer, Marit; Alsos, Gry Agnete; Balkmar, Dag; Benedik, Tina; Callerstig, Anne-Charlott
  2022
  The Gender Gap in Entrepreneurial Careers: The Role of Relative Pay Off from Entrepreneurship 2022, Aadland, Torgeir; Alsos, Gry Agnete; Politis, Diamanto; Stockhaus, Martin; Williams-Middleton, Karen
  Bandwidth Issues: Exploring the Influence of Gender on Connectivity in Entrepreneurial Ecosystems 2022, Alsos, Gry Agnete; McAdam, Maura; Heilbrunn, Sibylle; Breivik-Meyer, Marit; Balkmar, Dag; Callerstig, Anne-Charlott
  Contextualizing Gender Policy in Tech Entrepreneurship: A Cross National and Multilevel Analysis 2022, Callerstig, Anne-Charlott; Lindvert, Marta; Ljunggren, Elisabet Carine; Alsos, Gry Agnete; Balkmar, Dag; Breivik-Meyer, Marit
  2020
  Cross-cultural Variations in Technological Ecosystems, a Gender Perspective 2020, Heilbrunn, Sibylle; Alsos, Gry Agnete; Arntzen-Nordqvist, Marianne; Balkmar, Dag; Callerstig, Anne-Charlott; Delaney, Des
  New Venture Team Learning: The development of learning behaviors in the venture creation process 2020, Steira, Iselin Kristine Mauseth; Alsos, Gry Agnete; Steinmo, Marianne Terese; Corbett, Andrew
  "Kvinnekrise" i Nord Norsk reiseliv 2020, Avisa Nordland: Alsos, Gry Agnete; Hoarau-Heemstra, Hindertje; Wigger, Karin Andrea
  2019
  ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITY DEVELOPMENT IN NEW VENTURE TEAMS – A SITUATED LEARNING PERSPECTIVE 2019, Mauseth, Iselin Kristine; Steinmo, Marianne Terese; Alsos, Gry Agnete; Corbett, Andrew Coleman
  A new scale for measuring effectuation and causation: A multi-country validation 2019, Clausen, Tommy Høyvarde; Alsos, Gry Agnete; Mauer, René; Solvoll, Sølvi
  Team formation in Student-led ventures 2019, Mauseth, Iselin Kristine; Alsos, Gry Agnete
  2018
  TEAM FORMATION IN STUDENT LED VENTURES 2018, Mauseth, Iselin Kristine; Alsos, Gry Agnete
  Situated Learning within the entrepreneurial opportunity development process of new venture teams 2018, Mauseth, Iselin Kristine; Steinmo, Marianne Terese; Alsos, Gry Agnete; Corbett, Andrew Coleman
  When Experience Is not Enough: On the Role of Entrepreneurial Expertise for Effectual and Causal Behavior 2018, Alsos, Gry Agnete; Clausen, Tommy Høyvarde; Mauer, Rene; Solvoll, Sølvi
  Strategies for managing work-life balance challenges among male and female entrepreneurs 2018, Alsos, Gry Agnete; Ljunggren, Elisabet Carine; Carter, Sara; Jørstad, Mariell
  Resource mobilizations for temporary opportunities 2018, Wigger, Karin Andrea; Alsos, Gry Agnete
  Funding new ventures: Balancing legitimacy building processes between financing audiences 2018, Arntzen-Nordqvist, Marianne; Alsos, Gry Agnete; Sørheim, Roger
  2017
  Disentangling the Role of Experience and Expertise in the Context of Effectuation and Causation 2017, Alsos, Gry Agnete; Mauer, Rene; Clausen, Tommy Høyvarde; Solvoll, Sølvi
  Strategies for managing work-life balance challenges among female and male entrepreneurs 2017, Alsos, Gry Agnete; Ljunggren, Elisabet Carine; Carter, Sara; Jørstad, Mariell
  Resource mobilization for temporary opportunities 2017, Wigger, Karin Andrea; Alsos, Gry Agnete
  Niqab eller ikke niqab? 2017, Universitetsavisa: Ellingsen, Tanja; Alsos, Gry Agnete; Zhao, Yan; Kobberstad, Johanne Hansen; Dankertsen, Astri; Kristiansen, Tone Gunn Stene
  2016
  Entrepreneurial opportunities in the public sector 2016, Clausen, Tommy Høyvarde; Alsos, Gry Agnete; Gullmark, Petter
  Women, family, and entrepreneurship: Strategies for managing work-life balance challenges 2016, Alsos, Gry Agnete; Ljunggren, Elisabet Carine; Carter, Sara; Jørstad, Mariell
  Competence or context? Exploring the relationship of expertise, uncertainty and effectual behavior 2016, Alsos, Gry Agnete; Clausen, Tommy Høyvarde; Mauer, Rene; Solvoll, Sølvi
  2015
  Characteristics of opportunities and exploitation in closed and open innovation 2015, Alsos, Gry Agnete; Clausen, Tommy Høyvarde; Wigger, Karin Andrea
  Women growth entrepreneurs and their strategies for work-life balance 2015, Alsos, Gry Agnete; Carter, Sara; Ljunggren, Elisabet; Johnsen, Mariell Opdahl
  2014
  Three ways of claiming the family business: Daughters as successors 2014, Alsos, Gry Agnete; Heinonen, Jarna; Hytti, Ulla; Ljunggren, Elisabet
  Challenges perceived by female entrepreneurs during business start-up and growth 2014, Alsos, Gry Agnete; Bulanova, Oxana; Kolvereid, Lars; Ljunggren, Elisabet
  Three ways of claiming the family business - Women taking over family businesses 2014, Alsos, Gry Agnete; Heinonen, Jarna; Hytti, Ulla; Ljunggren, Elisabet
  Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene 2014, Waldahl, Ragnhild Holmen; Clausen, Tommy Høyvarde; Alsos, Gry Agnete
  Innovation among public sector organizations: The role of push and pull factors 2014, Alsos, Gry Agnete; Clausen, Tommy Høyvarde; Isaksen, Espen
  Towards a better measurement scale of causation and effectuation 2014, Alsos, Gry Agnete; Clausen, Tommy Høyvarde; Solvoll, Sølvi
  Entreprenørskap i Norge 2013 - Global Entrepreneurship Monitor 2014, Nord universitet: Alsos, Gry Agnete; Clausen, Tommy Høyvarde; Isaksen, Espen; Åmo, Bjørn Willy; Bullvåg, Erlend
  2013
  Tourism Entrepreneurship- Review and Future Direction 2013, Solvoll, Sølvi; Alsos, Gry Agnete; Bulanova, Oxana
  Gender and innovation: Towards a research framework 2013, Ljunggren, Elisabet; Alsos, Gry Agnete
  Entrepreneurial Families and Households 2013, Ljunggren, Elisabet; Alsos, Gry Agnete; Carter, Sara
  Entreprenørskap i Norge 2012 Global Entrepreneurship Monitor 2013, Nord universitet: Alsos, Gry Agnete; Bullvåg, Erlend; Clausen, Tommy Høyvarde; Kolvereid, Lars; Åmo, Bjørn Willy
  Entrepreneurial families and households 2013, Alsos, Gry Agnete; Ljunggren, Elisabet
  2010
  Kjønn og innovasjon | Gender and innovation - Learning from regional VRI-projects | 2010, Ljunggren, Elisabet; Alsos, Gry Agnete; Amble, Nina; Ervik, Ragna M.L.; Kvidal, Trine; Wiik, Ragnhild
  Gendering innovation: A research agenda 2010, Ljunggren, Elisabet; Alsos, Gry Agnete
  Organisert stream på "Entrepreneurship, innovation and growth" 2010, Alsos, Gry Agnete; Hytti, U; Ljunggren, Elisabet; Tillmar, M
  Eierskapets geografi: Kvinner og menns bedrifter 2010, Steen Jensen, R; Ljunggren, Elisabet; Alsos, Gry Agnete
  Hyggelig visjon 2010, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.): Alsos, Gry Agnete; Steen Jensen, R; Ljunggren, Elisabet
  Styrket samarbeid mellom forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler 2010, Forskningspolitikk: Volum 4 s. 20-21 Skurdal, Jostein; Digernes, Torbjørn; Holden, Lars; Alsos, Gry Agnete; Hyllseth, Berit; Jordfald, Gunnar
  Urealistisk kvinnepolitikk 2010, Avisa Nordland: Alsos, Gry Agnete; Steen Jensen, R; Ljunggren, Elisabet
  2009
  Gender and innovation: Conceptualization of concepts 2009, Ljunggren, Elisabet; Alsos, Gry Agnete
  Gender differences in rates of business exit 2009, Alsos, Gry Agnete; Carter, S; Ljunggren, Elisabet
  Gender ownership and local culture 2009, Ljunggren, Elisabet; Alsos, Gry Agnete
  2007
  The dynamic capability concept and its operationalization 2007, Alsos, Gry Agnete; Borch, Odd Jarl; Ljunggren, Elisabet; Madsen, Einar Lier
  Evaluering av SkatteFUNNs adferdsaddisjonalitet. Har SkatteFUNN ført til endret FoU-adferd i bedriftene? 2007, Alsos, Gry Agnete; Clausen, Tommy Høyvarde; Ljunggren, Elisabet; Madsen, Einar Lier
  Developing Entrepreneurial Orientation - The Role of Dynamic Capabilities and Intangible Resources 2007, Madsen, Einar Lier; Alsos, Gry Agnete; Borch, O J; Ljunggren, Elisabet
  Community entrepreneurship- the entrepreneurial process and resource acquisition 2007, Alsos, Gry Agnete; Borch, Odd Jarl; Førde, Anniken; Rønning, Lars; Vestrum, Ingebjørg
  2006
  Global Entrepreneurship Monitor 2006, Nord universitet: Kolvereid, Lars; Alsos, Gry; Åmo, Bjørn W.
  Flere og bedre bedriftsetableringer? Evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005 2006, Alsos, Gry Agnete; Brastad, Bjørn; Iakovleva, Tatiana; Ljunggren, Elisabet
  Developing entrepreneurial orientation. The role of dynamic capabilities and intangible resources 2006, Madsen, Einar Lier; Alsos, Gry Agnete; Borch, O J; Ljunggren, Elisabet; Brastad, Bjørn
  Youth enterprise experience and business start-up intentions 2006, Alsos, Gry; Isaksen, Espen John; Søfting, E.
  Kommuneprosjektet -underveisevaluering av pilotprosjekt for lokal næringsutvikling 2006, Borch, Odd Jarl; Nilsen, John Martin; Rønning, Lars; Johansen, Helene P.M.; Johansen, Helene P.M.; Alsos, Gry
  Developing entrepreneurial orientation - The role of dynamic capabilities and intangible resources 2006, Madsen, Einar Lier; Alsos, Gry; Borch, Odd Jarl; Ljunggren, Elisabet; Brastad, Bjørn
  Developing entrepreneurial Orientation in SMEs 2006, Madsen, Einar Lier; Alsos, Gry; Borch, Odd Jarl; Ljunggren, Elisabet; Brastad, Bjørn
  SkatteFUNN og bedriftene. Kartlegging av bedriftene ved opstart av skatteFUNN-prosjektet 2006, Ljunggren, Elisabet; Brastad, Bjørn; Madsen, Einar Lier; Alsos, Gry
  2003
  Innovasjonspolitikk med skylapper? 2003, Dagens næringsliv: Madsen, Einar Lier; Ljunggren, Elisabet; Alsos, Gry Agnete
  What triggers the start-up of new business activities? 2003, Alsos, Gry Agnete; Ljunggren, Elisabet; Pettersen, Liv Toril
  Havbruksnæringa fra et regionalt ståsted – Verdiskaping og utvikling i tilknytning til lakseoppdrett i Nordland 2003, Alsos, Gry Agnete; Karlsen, Asbjørn; Lindeløv, Bjarne; Pettersen, Liv Toril; Sandersen, Håkan; Øines, Torgeir
  Global Entrepreneurship Monitor 2003, Kolvereid, Lars; Alsos, Gry
  2000
  Realisere draumar - ikkje berre drøyme dei! 2000, Magnussen, Tone; Alsos, Gry Agnete; Brastad, Bjørn; Ljunggren, Elisabet; Gjertsen, Arild
  Gode råd er gratis. Evaluering av etablereroppfølging i Nordland 2000, Alsos, Gry Agnete; Brastad, Bjørn; Ljunggren, Elisabet
  Bedriftsutvikling i distriktene 2000, Alsos, Gry; Borch, Odd Jarl
  1999
  Bare småpenger til damene? 1999, Nordlands framtid: Pettersen, Liv Toril; Alsos, Gry Agnete; Ljunggren, Elisabet
  Myter om gründerkvinner 1999, Dagens næringsliv: Alsos, Gry Agnete; Ljunggren, Elisabet
  Kvinnesatsingen i distriktspolitikken – metoder og datainnsamling 1999, Ljunggren, Elisabet; Alsos, Gry Agnete; Gjertsen, Arild
  Kvinnesatsing i distriktspolitikken - metoder og datainnsamling 1999, Pettersen, Liv Toril; Alsos, Gry Agnete; Anvik, Cecilie Høj; Gjertsen, Arild; Iveland, Monica; Ljunggren, Elisabet
  Blir det arbeidsplasser av dette da, jenter? 1999, Pettersen, Liv Toril; Alsos, Gry Agnete; Anvik, Cecilie Høj; Gjertsen, Arild; Ljunggren, Elisabet
  1993
  050 33840 Evaluering av grønn linje for etablerere 1993, Alsos, Gry Agnete; Jenssen, Svenn Are; Ljunggren, Elisabet