Mette Spliid Ludvigsen

Professor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
mette.s.ludvigsen@nord.no
Tlf:
75517520
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E 254

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Ansatt ved Nord universitetet siden 2018, 50 % stilling. 

Sykepleier (1987) og jobbet på medisinsk-, intensiv- og barneavdeling i Norge, Grønland og Danmark.
Cand. cur. (Master of Science in Nursing) (1996).
Ph.d. i sykepleie fra Aarhus Universitet, Danmark (2009).
Siden 2014 ansatt ved Regionshospitalet Randers, Danmark, som seniorforsker og i tillegg (siden 2016) som lektor (1. amanuensis) ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Sammen med Professor Brinchmann er jeg leder for forskningsgruppen ​Etikk, relasjon og handling i sykepleie og helsevitenskap

Jeg deltar i den internasjonale forskningsgruppen Patient transfer and Transition (PRANSIT) med samarbeidspartnere fra Danmark, Sverige og Færøerne. PRANSIT fokuserer på systematiske kunnskapsoppsummeringer av overganger og overflyttinger for ulike grupper og i ulike kontekster i helsevesenet. 
 
Kunnskapsområder:
Metodisk kompetanse er primært innen kvalitativ forskning, systematiske kunnskapsoppsummeringer, feasibility- og intervensjonsstudier. ​
Sykepleie; Fenomenologi; Kvalitativ forskningsmetode; Feltarbeid; Deltakende observasjon; Pasientsikkerhet; Sykepleiedokumentasjon; Spesialisthelsetjeneste; Kvalitativ intervju; Fokusgruppe; Kvalitativ dataanalyse, Fenomenologisk-hermeneutisk analyse; Systematisk kunnskapsoppsummering; Kompleks intervensjon; Sykepleiens idehistorie; Sykepleie- og omsorgsteorier; Transisjon.​

Undervisning/veiledning

Undervisning/veiledning:
Underviser og veileder innenfor kunnskaps- og forskningsinteresseområder på bachelor-, master- og ph.d. grad., inkludert kvalitativ forskning, overganger i helsevesenet, systematiske kunnskapsoppsummeringer med vekt på metodene metasyntese og scoping review. 

Vejleder for masterstudenter og ph.d.-kandidater.

Emneansvar:
​Masteroppgave i spesialsykepleie/Mastergrad SYK360
Obligatorisk emne/Profesjonsvitenskap – med vekt på språk, relasjoner og handlinger/Ph.d. grad​/PRO9014​

Studieprogramansvarlig, ass. (representerende Fakultet for sykepleie og helsevitenskap) for ph.d. program i profesjonsvitenskap. 

Forskning

Forskningsinteresser:
Pasientperspektiv; Overganger i helsetjenesten (utviklingsmessig, situasjonell, organisatorisk og helse-sykdom); brukermedvirkning i helsetjenesten og forskning; metodeutvikling i kvallitative systematiske reviews og scoping reviews.

Link til tidligere publikasjoner: