Mette Spliid Ludvigsen

Professor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Telefon
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning E 254
Kompetanseområder
Nursing education, Phenomenology, Qualitative Research Methods, Fieldwork, Participant observation, Patient safety, Nursing documentation, Secondary care
Bakgrunn:
Ansatt ved Nord universitetet siden 2018, 50 % stilling.
Sykepleier (1987) og jobbet på medisinsk-, intensiv- og barneavdeling i Norge, Grønland og Danmark.
Cand. cur. (Master of Science in Nursing) (1996).
Ph.d. i sykepleie fra Aarhus Universitet, Danmark (2009).
Siden 2014 ansatt ved Regionshospitalet Randers, Danmark, som seniorforsker og i tillegg (siden 2016) som lektor (1. amanuensis) ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Sammen med Professor Brinchmann er jeg leder for forskningsgruppen Etikk, relasjon og handling i sykepleie og helsevitenskap
Jeg deltar i den internasjonale forskningsgruppen Patient transfer and Transition (PRANSIT) med samarbeidspartnere fra Danmark, Sverige og Færøerne. PRANSIT fokuserer på systematiske kunnskapsoppsummeringer av overganger og overflyttinger for ulike grupper og i ulike kontekster i helsevesenet.
Kunnskapsområder:
Metodisk kompetanse er primært innen kvalitativ forskning, systematiske kunnskapsoppsummeringer, feasibility- og intervensjonsstudier.
Sykepleie Fenomenologi Kvalitativ forskningsmetode Feltarbeid Deltakende observasjon Pasientsikkerhet Sykepleiedokumentasjon Spesialisthelsetjeneste Kvalitativ intervju Fokusgruppe Kvalitativ dataanalyse, Fenomenologisk-hermeneutisk analyse Systematisk kunnskapsoppsummering Kompleks intervensjon Sykepleiens idehistorie Sykepleie- og omsorgsteorier Transisjon.
Undervisning/veiledning:
Underviser og veileder innenfor kunnskaps- og forskningsinteresseområder på bachelor-, master- og ph.d. grad., inkludert kvalitativ forskning, overganger i helsevesenet, systematiske kunnskapsoppsummeringer med vekt på metodene metasyntese og scoping review.
Vejleder for masterstudenter og ph.d.-kandidater.
Emneansvar:
Masteroppgave i spesialsykepleie/Mastergrad SYK360
Obligatorisk emne/Profesjonsvitenskap €“ med vekt på språk, relasjoner og handlinger/Ph.d. grad/PRO9014
Studieprogramansvarlig, ass. (representerende Fakultet for sykepleie og helsevitenskap) for ph.d. program i profesjonsvitenskap.
Forskningsinteresser:
Pasientperspektiv Overganger i helsetjenesten (utviklingsmessig, situasjonell, organisatorisk og helse-sykdom) brukermedvirkning i helsetjenesten og forskning metodeutvikling i kvallitative systematiske reviews og scoping reviews.
Link til tidligere publikasjoner:
2020
Physical activity experiences of children and adolescents with asthma: a qualitative systematic review protocol 2020, JBI Evidence Synthesis: Volum 18 s. 2390-2395;Westergren, Thomas; Ludvigsen, Mette Spliid; Audulv, Åsa; Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Pedersen, Mona Kyndi
2021
A meta-aggregative approach to the synthesis of nurses' and physicians' experiences in a health-care contex 2021,;Fegran, Liv; Ludvigsen, Mette Spliid; Westergren, Per Christer Thomas; Aagaard, Hanne
Exploring longitudinal qualitative research method using adapted scoping review method: Lessons learnt while conducting research on research 2021,;Audulv, Åsa; Hall, Elisabeth O. C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Westergren, Per Christer Thomas; Kneck, Åsa; Pedersen, Mona Kyndi
Effect sizes in qualitative research synthesis: How effect size calculations improve the quality of qualitative research synthesis 2021,;Ludvigsen, Mette Spliid; Hall, Elisabeth O. C.; Westergren, Per Christer Thomas; Aagaard, Hanne; Fegran, Liv
2018
Challenges in using meta-study in advancing qualitative evidence. 2018,;Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Fegran, Liv; Uhrenfeldt, Lisbeth
2016
Using Sandelowski and Barroso’s qualitative research synthesis in advancing evidence 2016,;Ludvigsen, Mette Spliid; Hall, Elisabeth; Meyer, Gabriele; Fegran, Liv; Aagaard, Hanne; Uhrenfeldt, Lisbeth
2014
Patienter og pårørendes oplevelser af overflytning 2014,;Uhrenfeldt, Lisbeth; Hall, Elisabeth; Fegran, Liv; Aagaard, Hanne; Ludvigsen, Mette Spliid; Meyer, Gabriele
PATIENTOVERFLYTNING: Betydning af en teoretisk tilgang og teori generelt for patientplejen 2014,;Hall, Elisabeth; Uhrenfeldt, Lisbeth; Fegran, Liv; Aagaard, Hanne; Ludvigsen, Mette Spliid; Meyer, Gabriele
2013
Patients´ experiences of intra –and inter – hospital transitions: a qualitative meta-synthesis 2013,;Uhrenfeldt, Lisbeth; Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth; Fegran, Liv; Ludvigsen, Mette Spliid; Meyer, Gabriele
The experience of transition in adolescents and young adults transferring from paediatric to adult care: a qualitative meta-synthesis 2013,;Fegran, Liv; Ludvigsen, Mette Spliid; Aagaard, Hanne; Uhrenfeldt, Lisbeth; Hall, Elisabeth; Meyer, Gabriele
Transition in adolescents across time, disease and gender 2013,;Aagaard, Hanne; Ludvigsen, Mette Spliid; Svanholm, Jette Rolf
2012
Adolescents and young adults with chronic conditions: Experiences of transition from paediatric to adult care 2012,;Ludvigsen, Mette Spliid; Aagaard, Hanne; Fegran, Liv; Hall, Elisabeth; Uhrenfeldt, Lisbeth
Challenges in transitions in healthcare among adolescents with a chronic disease 2012,;Ludvigsen, Mette Spliid; Aagaard, Hanne; Svanholm, Jette Rolf
Becoming parents to an extremely premature infant hospitalized at an intensive care unit 2012,;Lind, Mette Strømfeldt; Aagaard, Hanne; Ludvigsen, Mette Spliid
2011
Transition from paediatric to adult care: Challenges in a qualitative meta-synthesis study. 2011,;Ludvigsen, Mette Spliid; Fegran, Liv; Hall, Elisabeth; Uhrenfeldt, Lisbeth; Aagaard, Hanne
Transition in adolescents across time, disease and gender 2011,;Svanholm, Jette Rolf; Ludvigsen, Mette Spliid; Aagaard, Hanne