Idrettsvitenskap

Bachelorgrad i Levanger

Vekommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Bachelor i idrettsvitenskap
 
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter. 
 
Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.
 

Politiattest 
For bachelorstudiet i Bachelor i idrettsvitenskap kreves det at du leverer politiattest. 


Program / oppstart 

Onsdag 17. august
10:00 Oppstart på studieprogrammet i Rausalen 

Program:
 • Velkommen
 • Møte med fagansatte på studieprogrammet. Visning av digital åpningsseremoni i klassene. Introduksjon til studieprogrammet og timeplan. 
 • Informasjon om fadderuka
 • Lett servering
 • Fadderopplegg
​Torsdag 18. august – obligatorisk
10:15 - 12:00 Obligatorisk oppmøte utenfor Hovedbygget

Lett joggetur med omvisning samt «bli kjent aktiviteter» (husk å ha på treningstøy)


Fredag 19. august – studiedag
Finn roen og få ting på plass 

Timeplan, pensum og annen informasjon

 
Timeplan 
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Den fullstendige timeplanen gjennomgås mandag 22. august.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 
 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.
 
Pensum 
Pensum vil bli gjennomgått av faglærer og vil presiseres i arbeidsplaner. 

>> Pensum 
 
Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  
 
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera  
Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 
Ofte stilte spørsmål om studiestart Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.  
  
  
Vi anbefaler deg å laste ned appen «Infoskjermen Go» for å få oversikt over de ulike aktivitetene som foregår i studiestartuken. ​

​​​

Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å analysere og lede praktiske aktiviteter gjennom ulike arbeidsmåter og læringsstrategier.

Du vil utvikle kunnskap til å veilede utøvere eller trenere til å prestere bedre gjennom systematisk arbeid med læring og prestasjonsutvikling. Du vil også kunne utvikle deg innen idrett gjennom å tilegne deg teoretiske og praktiske ferdigheter.

Det finnes mange muligheter for aktive jobber og videre utdanning, blant annet på mastergrads- og doktorgradsnivå. Hvis du tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt bachelor-/mastergrad, kan du også jobbe som lærer i kroppsøving og idrettsfag i grunnskole eller videregående skole.

Beskrivelse av studiet

Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å analysere og lede praktiske aktiviteter gjennom ulike arbeidsmåter og læringsstrategier.

Du vil utvikle kunnskap til å veilede utøvere eller trenere til å prestere bedre gjennom systematisk arbeid med læring og prestasjonsutvikling. Du vil også kunne utvikle deg innen idrett gjennom å tilegne deg teoretiske og praktiske ferdigheter.

Det finnes mange muligheter for aktive jobber og videre utdanning, blant annet på mastergrads- og doktorgradsnivå. Hvis du tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt bachelor-/mastergrad, kan du også jobbe som lærer i kroppsøving og idrettsfag i grunnskole eller videregående skole.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

En kandidat med Idrettsvitenskapelig bachelorgrad fra Nord Universitet har ved endt utdanning:

KUNNSKAPER

 • Brede samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige kunnskaper innenfor fagområdet idrett og fysisk aktivitet.
 • Bred kunnskap om generelle og spesifikke faktorer som påvirker prestasjonsutvikling.
 • Kunnskap om ulike vitenskapelig teorier, prinsipper og metoder (testing) innenfor idrettsvitenskap som kan anvendes til å løse problemstillinger knyttet til ferdighetsutvikling, fysisk aktivitet og helse.
 • Kan orientere seg og oppdatere sin kunnskap om rammebetingelser som påvirker læring individuelt, i grupper og i ulike treningskontekster.
 • Kunnskap om idrett som kultur- og forskningsområde, nasjonalt og internasjonalt.

FERDIGHETER

 • Kan lokalisere, vurdere og anvende relevante forsknings- og utviklingsresultater (empiri) og vitenskapelig kunnskap (teori) slik at problemstillinger innenfor ferdighetsutvikling i idrett, fysisk aktivitet og helse blir belyst og nyansert.
 • Kan, med utgangspunkt i veiledning, styringsdokumenter, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess, alene og i samarbeid med andre.
 • Kan vurdere utøveres utvikling i forhold til målsettinger, gi utviklingsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at utøvere kan evaluere egen utvikling.
 • Kan identifisere og arbeide systematisk med ferdigheter nødvendige for prestasjonsutvikling i idrett.
 • Kan beherske ulike treningsverktøy, teknikker og metoder for å motivere og veilede utøvere, og tilpasse trening til utøvernes ferdigheter og evner, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn.

GENERELL KOMPETANSE

 • Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av idretten.
 • Kan individuelt og sammen med andre planlegge og gjennomføre trening og fysisk aktivitet, i tråd med etiske krav og retningslinjer, som strekker seg over tid.
 • Kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • Kan innta en holdning til kunnskap og læring preget av nysgjerrighet, engasjement og forpliktelse slik at kandidaten under studiet utvikler evner og ferdigheter som fremmer faglig refleksjon
 • Kan fremme og legge til rette for entreprenørskap, nytenking og innovasjon i idretten.

Jobbmuligheter

Bachelorgrad i idrettsvitenskap gir gode kvalifikasjoner for jobb som trener, i treningssenterbransjen, ved rehabiliteringsinstitusjoner, i frisklivs/FYSAK- sentraler, som folkehelsekoordinator, idrettskonsulent i det offentlige, og annet arbeid relatert til fysisk aktivitet og folkehelse.

Man kan også ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og få adjunkt-kompetanse, som kvalifiserer til jobb som som lærer i idrett/kroppsøving. Hvis man tar i tillegg til PPU tar studier innenfor andre undervisningsfag i grunnskole/videregående skole, så kan man undervise i disse.

Studiet kvalifiserer også til opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, masterstudium, ved Nord Universitet, Levanger, samt andre idrettsrelaterte masterstudier.

Videre utdanning

Ved fullført bachelor i idrettsvitenskap har studenten de nødvendige forutsetninger for opptak til mastergradsstudium i kroppsøving og idrettsvitenskap ved Nord universitet, eller annet mastergradsstudium som bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til.

Studentene kan også søke opptak til PPU

Utenlandsopphold

Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Informasjon vedrørende utveksling finner du på: http://www.nord.no/no/studier/utveksling

Undervisning i emner på 5.semester gjennomføres på engelsk hvis det deltar engelskspråklige utvekslingsstudenter.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 20. april 2022 kl 14:00
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2022
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 20. april 2022 kl 14:00
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2022

Mer informasjon