Per Arne Godejord

Førstelektor
Handelshøgskolen
Studiested
Stjørdal
Kontor
STJCA 2.3219
Kompetanseområder
Arbeidsrett, Politirett, Personvern, IKT, Sosiale medier, Veiledning, Studentaktiv undervisning, Biometriske sikkerhetssystem, Sosial informasjonssikkerhet, Digital distribusjon av undervisning, Beredskap, Beredskapsøvelser
 • Førstelektor i Informatikk, 2003 (IT-sikkerhet/ Studentaktiv underv.)
 • Praksis: Fra systemansvarlig til førstelektor
 • Cand.Polit. Informasjonsvitenskap, UiB, 1991 (Biometriske sikkerhetssystem, elektronisk betalingsformidling og personvern), inkl. "storfag" offentlig rett, med fokus på arbeidsrett og politirett
 • Ped.sem., UiB, 1991.
 • Militær veilederutdanning, HVSKS, 2012.
 • Kurs i Software-testing, IFI/UiB, 1987.
 • Kurs i NSM grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, NSM, 2022.
 • Ledelseserfaring
 • Beredskapserfaring og utdanning
 • Språkferdighet: Engelsk - avansert nivå (C2) / Tysk - Enkel bruk
 • Studieprogramansvarlig: IKT og læring 1 og IKT og læring 2 (nettbasert EVU)
 • Fagansvarlig/ hovedforeleser: ORG5005, IKT1013, IKT1014, IKT1016, IKT1024
 • Foreleser: IKT1022, IKT1023
 • Faglig profil: Sosial informasjonssikkerhet
 • Undervisningstema: IT-sikkerhet, IT-kriminalitet, Strafferett, Personvern, Arbeidsrett, Forvaltningsrett, Opphavsrett, Etikk, Spillkultur, Sosiale medier, Database, Nettverk, Organisasjonsteori, Ledelse, Bruk av digitale medier i undervisning og instruksjon, Prosjektarbeid, Økonomisk styring.
 • Effekt av min undervisningsmåte: Min erfaring.
 • Undervisning internasjonalt: MA-studenter ved Universitetet i Zielona Gora, Polen, November 2006, September 2007 og Januar 2008. Studenter fra den Vitenskapelige sirkel, inkl. PhD.-studenter, Universitetet i Stettin, Polen, Mai 2010. (Oversikt internasjonalisering).

Nåværende forskningsgruppe: Lokal forskningsgruppe Sikkerhet og beredskap (2016 - d.d.).

Jeg har ellers deltatt i følgende internasjonale og lokale forskningsgrupper knyttet til forskning på hvordan motivere for læring:

 • Internasjonal forskningsgruppe ICTinED (2012 – 2020)
 • Internasjonal forskningsgruppe MILAGE (2015-2018)
 • Lokal forskningsgruppe EXCITED (2016-2018)
 • Lokal forskningsgruppe IKT, Spill og Læring (2016 - 2018)
 • Lokal/ internasjonal forskningsgruppe Getting Involved (2006/07 – 2009)

Formidling

 1. Formidling
 2. Profil i CRISTIN
 3. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3872-8967
 4. Scopus Author ID: 14628719600
2023
Døden tar PC 2023,;Godejord, Per Arne
2000
La oss rive skolene! 2000,;Godejord, Per Arne