Senter for økologisk økonomi og etikk

Senter for økologisk økonomi og etikk fokuserer på problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur.

Senteret er en samlokalisering av fagansatte og phd. studenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet, som arbeider med problemstillinger som berører bedrifters miljø- og samfunnsansvar.

I tillegg til å prioritere publisering av forskning i anerkjente norske og internasjonale tidsskrifter og bokforlag, legger vi stor vekt på å utvikle et oppdatert og fremtidsrettet kurstilbud på alle studieprogrammene ved Handelshøgskolen.

For å videreutvikle kontakten med universiteter og handelshøgskoler i inn- og utland deltar vi aktivt i en rekke ulike nettverk. Det nære samarbeidet med næringsliv og offentligforvaltning gir impulser til en kontinuerlig faglig utvikling ved senteret. Et viktig element i samarbeidet er de ansattes deltakelse og bidrag ved eksterne seminarer og konferanser i form av foredrag og forelesninger.

Senterleder: Ove Daniel Jakobsen