Semesterregistrering

For å oppnå studentstatus må alle studenter betale semesteravgift og semesterregistrere seg hvert semester.

Frister

 • Høstsemesteret: 1. september
 • Vårsemesteret: 1. februar

Slik går du frem

 • Som ny student må du aller først aktivere din studentkonto

 • Du må betale semesteravgift før du kan registrere deg. 
  Semesteravgiften er på kroner 815,-.

  Giro oppretter du selv i StudentWeb. Husk å oppgi riktig KID-nummer ved betaling. 1-3 virkedager etter betaling vil du kunne semesterregistrere deg ved å logge inn i StudentWeb.

  Semesteravgift må betales hvert semester.

  Hvorfor betaler du semesteravgift

  Semesteravgift er en lovpålagt avgift for studenter i Norge.
  Pengene betales til studentsamskipnaden og brukes på tiltak for å bedre velferdstilbudet for studentene.

  Du mister din studierett dersom du ikke har betalt og semesterregistert deg innen gjeldende frister.
  For å få utbetalt lån fra Lånekassen må du både ha betalt semesteravgift og semesterregistrert deg.

  Slik fordeles semesteravgiften:

  • 620,- i semesteravgift til Studentinord.
  • 175,- i avgift til KOPINOR. Avgiften dekker kostnader ved bruk av opphavsrett-beskyttet materiale i undervisningssammenheng.
  • 20,- i støtte til SAIH. SAIH er Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond. Sistnevnte er frivillig å betale, og hvis du ikke vil gi din støtte endrer en beløpet fra kr. 815,- til kr. 795,-

  Hva semesteravgiften dekker:
  Semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudet til Studentinord. Avgiften går blant annet til:

  • Studentinords kjernetjenester
  • Refusjon av helseutgifter
  • Kurs i eksamensmestring, stressmestring, yoga osv.
  • Ulike studentorganisasjoner og -aktiviteter
  • Støtte til idrett og kultur for studentene (20 kr øremerket studentidrett og studenthus)​

  Mer informasjon finner du på studentinords websider.

  Refusjon av semesteravgift:
  Dersom du av ulike årsaker ønsker å få semesteravgiften refundert, må du benytte søknadsskjema: 

  Søk om refusjon av semesteravgift

  Søknadsfrist: 1 måned etter ordinær betalingsfrist ​​

  Unntak

  Student ved flere utdanningsinstitusjoner:
  Dersom du allerede har betalt semesteravgift ved en annen utdanningsinstitusjon, må du gjøre følgende for å fortsatt opprettholde din aktive studierett ved Nord universitet:

  • Logg inn på studentweb tilhørende Nord universitet
  • Generer faktura som vanlig
  • Betal kun kopiavgiften
  • Send så dokumentasjon (f.eks. bekreftelse på utført betaling fra din nettbank) på betalt semesteravgift ved annen utdanningsinstitusjon til fsokonomi@nord.no 

  Når Nord universitet har mottatt kopiavgift og dokumentasjon fra deg, vil det bli ordnet slik at du kan semesterregistrere deg på Nord universitet.

  Permisjon
  Ved begrunnet permisjon kan du velge om du vil betale semesteravgift, eksempelvis ved foreldrepermisjon, førstegangstjeneste, verv i studentpolitiske organer ol.  Ved ubegrunnet permisjon skal semesteravgift ikke betales.

  PhD-kandidater
  PhD-kandidater er fritatt for å betale semesteravgift, men dersom man er tatt opp på et annet studieprogram i tillegg, må semesteravgift likevel betales.


  Frist for semesterregistrering finner du i studiekalenderen.​

 • 1-3 virkedager etter betaling av semesteravgift vil du kunne semesterregistrere deg ved å logge inn i StudentWeb.

  Semesterregistrering betyr for de fleste studenter at du bekrefter din utdanningsplan i Studentweb og registrerer deg for kommende semester.

  Viktig å huske på:

  • kontroller at din kontaktinformasjon er korrekt.
  • kontroller at du er både meldt opp til undervisning og eksamen
  • I del 2 av semesterregistreringen "Utdanningsplan, ligger vanligvis alle emner du skal ta. Ved noen tilfeller må du i tillegg velge emner selv, f.eks. i forbindelse med valgfag.

  Når du har semesterregistrert deg, får du tilgang på din personlige timeplan og tilgang til dine emner i Canvas.

 • Adgangskort
  Alle nye studenter kan få utstedt adgangskort etter å ha betalt semesteravgift og fullført registering. Adgangskortet gir deg tilgang til campus og brukes som lånekort på biblioteket. Kortet brukes også til utskrift og kopiering. Les om dette og kostnad under utskrift på nord.no/it​​.

  Les hvordan du går frem for å få adgangskort.

  Studentbevis
  Studentbeviset kommer i form av mobil-app. Studentbeviset viser at du er aktiv student og gir deg bl.a. rabatt på buss, tog og andre tjenester. For at studentbeviset skal være gyldig må du ha fullført studentregistreringen og betalt semesteravgiften. 

  Den enkleste måten å skaffe seg dette er å laste ned Studentbevisappen på telefonen din (lastes ned via Google Play eller AppStore).

  Bildet i appen er det samme som du har på adgangskortet ditt. Den blir hentet automatisk til appen når du logger deg på. 

  • Pålogging i app: Logg inn med samme brukernavn og passord som du bruker i StudentWeb og Canvas.

  For studenter som ikke har smart-telefon er det fortsatt mulig å få klistremerke som semesterkvittering på adgangskortet. Ta kontakt med informasjonsskranken eller servicetorget@nord.no.