Praksis i utlandet

Nord universitet tilbyr varierte, spennende og faglig gode studier og praksis i utlandet.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur

 • Studentene kan dra på utveksling i 5. eller 6. semester.

  Les om praksis i utlandet i biologi

  Hvordan søke seg til utlandet

  For praksis i utlandet er søknadsfristen 20. januar i 2. studieår hvis du ønsker å reise i høstsemester (5. semester). Ønsker du å reise i vårsemesteret (6. semester), er søknadsfristen 1. september tredje studieår.

  Søknadskjema legges ut 1. desember/1. august, se høyre sidebar.

  Har du spørsmål eller trenger du veiledning?

  Ta kontakt med vår internasjonale rådgiver, Jose de Pool, eller send en epost til international.fba@nord.no.

 • Studentene kan dra på utveksling i 4. semester.

  Les om praksis i havbruksdrift og ledelse

  Hvordan søke seg til utlandet

  For praksis i utlandet er søknadsfristen 1. september andre studieår.

  Søknadskjema legges ut 1. august, se høyre sidebar.

  Har du spørsmål eller trenger du veiledning?

  Ta kontakt med vår internasjonale rådgiver, Jose de Pool, eller send en epost til international.fba@nord.no.

 • Studentene kan dra på utveksling i 6. semester.

  Les om praksis i utlandet på dyrepleie

  Hvordan søke seg til utlandet

  For praksis i utlandet er søknadsfristen 1. september tredje studieår.

  Søknadskjema legges ut 1. august, se høyre sidebar.

  Har du spørsmål eller trenger du veiledning?

  Ta kontakt med vår internasjonale rådgiver, Jose de Pool, eller send en epost til international.fba@nord.no.

 • Studentene kan dra på utveksling 2. semester.

  Les om praksis i utlandet i biovitenskap

  Hvordan søke seg til utlandet

  For praksis i utlandet er søknadsfristen 1. september første studieår.

  Søknadskjema legges ut 1. august, se høyre sidebar.

  Har du spørsmål eller trenger du veiledning?

  Ta kontakt med vår internasjonale rådgiver, Jose de Pool, eller send en epost til international.fba@nord.no.

 • Studentene drar på utveksling 2. semester. Praksissted blir avgjort av vertsinstitusjonen.

  Hvordan søke seg til utlandet

  For praksis i utlandet er søknadsfristen 1. september første studieår.

  Søknadskjema legges ut 1. august, se høyre sidebar.

  Har du spørsmål eller trenger du veiledning?

  Ta kontakt med vår internasjonale rådgiver, Jose de Pool, eller send en epost til international.fba@nord.no.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

 • Sykepleierstudenter kan dra på utveksling i 4. eller 5. semester, og skrive bachelor i utlandet i 6. semester.

  Her er de ulike variantene av utvekslingsmuligheter for våre sykepleierstudenter:

  • En praksisperiode i 2 måneder
  • To praksisperioder i 4 måneder (Kun i 5. semester og for noen land)
  • Praksis og teoretiske emner i 3-5 måneder
  • Intensivkurs med 1 uke utveksling
  • Skriv bacheloroppgave på engelsk i utlandet: 2 måneder utveksling

  Se hvor du kan ta praksis eller studier i utlandet her

  Se hvor du kan skrive bacheloroppgaven din i utlandet.

  Hvordan søke seg til utlandet

  For praksis og teoretiske emner i utlandet, er søknadsfristen 20. januar i 1. studieår.

  Søknadskjema legges ut 1. desember.

  For Intensivkurs og bachelorskriving i utlandet, vil det komme egne søknadsskjemaer med egne frister.

  Følg med her eller i Canvas for mer informasjon om når du kan søke.

  Har du spørsmål eller trenger du veiledning?
  Bestill samtale om studentutveksling

  Det jobbes hele tiden med å få til nye utvekslingsavtaler. Alle nye avtaler vil bli lagt til på denne siden.

 • Sykepleierstudenter kan dra på utveksling i 5., 6. og/eller 7. semester, og kan skrive bacheloroppgaven sin i utlandet i 8. semester.

  Her er de ulike variantene av utvekslingsmuligheter for våre sykepleierstudenter på deltid:

  • En praksisperiode i 2 måneder
  • Skriv bacheloroppgave på engelsk i utlandet med 1 eller 2 måneder utveksling

  Se hvor du kan ta praksis i utlandet her

  Se hvor du kan skrive bacheloroppgaven din i utlandet.

  Hvordan søke seg til utlandet

  For praksisemner i utlandet, er søknadsfristen 20. januar i 1. studieår og 20. januar 2. studieår for deltidsstudetner.

  Søknadskjema legges ut 1. desember hver år.

  For bachelorskriving i utlandet, vil det komme egne søknadsskjemaer med egne frister.

  Følg med her eller i Canvas for mer informasjon om når du kan søke.

  Har du spørsmål eller trenger du veiledning?
  Bestill samtale om studentutveksling

  Det jobbes hele tiden med å få til nye utvekslingsavtaler. Alle nye avtaler vil bli lagt til på denne siden.

 • Farmasistudenter kan dra på utveksling i 5. semester til:

  Finland: University of Eastern Finland - The School of Pharmacy.
  Lengde på utvekslingsperioden er 3 måneder, der du kan ta valgfrie emner.

  Portugal : P.PORTO, Polytecnic Institute in Porto, Portugal.
  Lengde på utvekslingsperioden er 3 måneder, der du er i praksis på et apotek.

  Hvordan søke seg til utlandet

  Søknadsfrist for utveksling for farmasistudenter er 20. januar i det 2. studieåret.
  Søknadsskjema legger ut 1. desember.

  Faglig kontaktperson farmasi: Studieprogramansvarlig Linda Amundstuen

  Har du spørsmål eller trenger du veiledning? Bestill samtale om studentutveksling

  Det jobbes hele tiden med å få til nye utvekslingsavtaler. Alle nye avtaler vil bli lagt til på denne siden.

 • Paramedisinstudenter kan dra på utveksling i 6. semester til:

  Finland: Arcada  (Helsinki).

  Lengde på utvekslingsopphold: 3 uker.

  Studier: Deler av Praksisstudier 3 (PRA2049)

  Hvordan søke seg til utlandet

  Søknadsfrist for utveksling for paramedisinstudenter er 20. januar i det 2. studieåret.
  Søknadsskjema legger ut 1. desember.

  Har du spørsmål eller trenger du veiledning?

  Bestill samtale om studentutveksling.

  Det jobbes hele tiden med å få til nye utvekslingsavtaler. Alle nye avtaler vil bli lagt til på denne siden.

 • Vernepleiestudenter kan dra på utveksling i 4. semester til:

  USA: Augsburg University, Minneapolis, USA​
  Lengde på utviklingsperioden er hele semesteret. Der du tar fag som tilsvarer 12 uker praksisstudier. PRA2027 Samfunnsdeltakelse og VLP1008 Public Health Work. ​

  Hvordan søke seg til utlandet

  Søknadsfrist for utveksling for vernepleiestudente er 1. september i det 2. studieåret.
  Du søker da via søknadsweb som åpnes 1. desember.

  Intensivkurs: Det vil også være mulig å søke om å delta på intensivkurs i utlandet som varer i 1 uke. Det vil varierer fra hvert år, hvilket land disse kursene finner sted. Til disse kursene søknadsskjema som vil legges ut på Canvas til de klassene og kullene det gjelder.

  Faglig kontaktperson vernepleie: Ingunn Skjesol

  Har du spørsmål eller trenger du veiledning? Bestill samtale om studentutveksling.

  Det jobbes hele tiden med å få til nye utvekslingsavtaler. Alle nye avtaler vil bli lagt til på denne siden.

 • Bachelor i sykepleie heltid​:
  20. januar, 1. studieår

  Bachelor i sykepleie deltid:
  20. januar 1. studieår
  20. januar 2. studieår

  Bachelor i farmasi: 
  20. januar, 2. studieår 

  Bachelor i paramedisin:
  20. januar, 2. studieår

  Bachelor i vernepleie:
  1. september, 2. studieår 

Fakultet for samfunnsvitenskap

 • Studenter som deltar i studieprogrammene Bachelor i sosialt arbeid og Bachelor i barnevern, skal i studieprogrammets fjerde semester (sjette semester i sosialt arbeid deltid) avvikle henholdsvis praksisemnene PRA2050 «Praksis i sosialt arbeid» og PRA2034 «Praksis i barnevernsarbeid».

  Søknadsfrist for å søke om praksis i utlandet på bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern er 10. juni.

  Emnene kan gjennomføres i utlandet hos følgende samarbeidspartnere:

  Sosialt arbeid: Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. For bachelor i sosialt arbeid er det etablert praksisavtaler med:

  • Absalon profesjonshøgskole (Danmark)
  • Mittuniversitetet (Sverige)
  • NMS Exchange (Madagaskar og Thailand)
  • Christ University (India)

  Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

  Barnevern: Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. For bachelor i barnevern er det etablert praksisavtaler med:

  • Absalon profesjonshøgskole (Danmark)
  • NMS Exhange - Lovasoa cross cultural competence center (Madagaskar)
  • Christ University (India)
  • NMS Exchange (Thailand)

  Søknad om praksis i utlandet for studieprogrammene sosialt arbeid og barnevern, har egen søknadsfrist og må ikke forveksles med fristen for ordinær utveksling. 

  Kontaktpersoner ved Fakultet for samfunnsvitenskap:

  Emneansvarlig PRA2034, Carina Henriksen 

  Emneansvarlig PRA2050, Linda Sjåfjell

  Emneansvarlig PRA2050 Levanger, Berit Rotmo​

  Rådgiver praksis Levanger, Marthe Fagerli

  Rådgiver praksis Bodø, Pia Norbye-Hjemaas​

Vaksiner, tester, og forebyggende medisin - praksis og utveksling

 • Studenter i praksisstudier i Norge anses som arbeidstakere etter arbeidsmiljølovens (§1-6) regler om helse, miljø og sikkerhet. Det er praksisstedet som har ansvar for å vurdere, og eventuelt stille krav om og tilby vaksiner. 

  Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere risikoen for smitte og sykdom i forbindelse med yrkesutøvelsen, både risiko for direkte og indirekte smitte. Arbeidsgiver kan også vurdere å tilby vaksine mot sykdom som kan påvirke sykefravær, kapasitet og beredskapsevne. 

  Enkelte praksissteder i utlandet stiller krav om yrkesvaksinasjon. Den enkelte student har ansvar for å framlegge dokumentasjon på pålagte yrkesvaksiner via journalutskrift eller vaksinasjonskort. Nord universitet bistår med å innhente informasjon om hvilke yrkesvaksiner det enkelte praksissted krever for studenter i praksisstudier.

  Folkehelseinstituttet fører oversikt over hvilke vaksiner som anbefales til helsepersonell og øvrige yrkesgrupper. Det enkelte praksissted har oversikt over påkrevde yrkesvaksiner.

 • Studenter som skal utøve praksis i utlandet må i god tid før avreise vurdere anbefalte reisevaksiner. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) refunderer reisevaksiner anbefalt av Folkehelseinstituttet ut over det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet til studenter som reiser på utveksling til utlandet. Alle bør være vaksinert i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet og ha nødvendige oppfriskningsdoser.

  Hvilke vaksiner som anbefales varierer og avhenger av blant annet reisemål, reisens varighet og egne forutsetninger. Folkehelseinstituttet fører oversikt over reisevaksiner (anbefalte og påkrevde).

 • FSH dekker legemiddelprofylakse mot malaria for utvekslingsstudenter ved FSH der det er vurdert som aktuelt eller anbefalt av Folkehelseinstituttet og foreskrevet av lege. 

 • I forbindelse med praksisstudier og utveksling i utlandet må du som student sørge for å ta de vaksinene som praksisstedet krever. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) dekker reisevaksiner anbefalt av Folkehelseinstituttet ut over det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet til studenter ved FSH som reiser på utveksling til utlandet. I tillegg dekker FSH vaksiner som mottaksland krever for innreise og påkrevde yrkesvaksiner.

  For refusjon av utgifter, fyll ut og send skjemaet Refusjon av utgifter elektronisk til fsh-post@nord.no. Husk å legge ved kopi av kvitteringer/dokumenterte utgifter.

Oppdatert
11.06.2024