To studenter samarbeider på campus Bodø
Master (2 år)

Entreprenørskap og forretningsutvikling

Bodø

Drømmer du om å bli en gründer eller entreprenør? Eller ønsker du å jobbe med forretningsutvikling? På dette studieprogrammet sikrer du deg en kompetanse som er svært etterspurt, og som kan gi deg mange spennende fremtidsmuligheter.


Om studiet

Både i Norge og internasjonalt er det i dag et enormt stort behov for gründere og forretningsutviklere. Med denne utdanningen vil du få en kompetanse som gjør deg til en svært ettertraktet kandidat både i privat og offentlig sektor.

Dette masterprogrammet, som også er kjent under kortnavnet FIVER (forretningsiver), er et såkalt Venture creation program. Det er en type entreprenørskapsutdanning som gir deg som student en unik mulighet til å tilegne deg mengdevis med praktisk erfaring, parallelt med at du tilegner deg teoretiske kunnskaper.

På dette studieprogrammet får du allerede i første semester mulighet til å teste ut ulike forretningsideer, i ulike konstellasjoner av team. I andre, tredje og fjerde semester får du og dine medstudenter være med på å jobbe frem og utvikle en start up.

Kunnskapene du tilegner deg underveis vil være svært verdifulle enten du ønsker å realisere gründerdrømmen på egen hånd eller som en del av et team. Utdanningen er også høyaktuell for deg som sikter deg inn på en karriere som forretningsutvikler, eller en jobb hvor forretningsutvikling er en av flere arbeidsoppgaver.

Innovasjon, entreprenørskap og forretningsutvikling er et av flere satsingsområder ved Handelshøgskolen Nord (HHN), og som student hos oss vil du møte faglig sterke og veldig engasjerte lærekrefter. Målsetningen vår er å utdanne fremragende gründere og forretningsutviklere.

Hva kan du jobbe som?

Denne utdanningen er aktuell for deg som ønsker å etablere en ny virksomhet, alene eller sammen med andre. Den er også aktuell for deg som ønsker å jobbe som forretningsutvikler, eller med forretningsutvikling i en eksisterende virksomhet. Det er en høy etterspørsel etter kandidater med utdanning innenfor forretningsutvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Med denne masterutdanningen kan du være aktuell for flere typer stillinger som er relatert til innovasjon og forretningsutvikling, både i offentlig og privat sektor.

Hvordan foregår undervisningen

Studieprogrammet er basert på heltidsstudier, og undervisningen foregår devis på campus i Bodø og delvis digitalt. Anslagsvis vil det kreve fysisk oppmøte i Bodø 2-3 uker hvert semester.

For høsten 2024 kreves det fysisk oppmøte i Bodø i uke 36 og 39 samt en uke på Andøya i uke 44.

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§3 Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang).

I tillegg må søkerne oppfylle et av de tre følgende krav til faglig fordypning:

  • Økonomi og samfunn - fordypning med minst 80 ECTS innenfor økonomisk, administrative eller samfunnsvitenskapelige fag
  • Helse og velferd - fordypning med minst 80 ECTS innenfor helse- eller sosialfag
  • Teknologi, biovitenskap og havbruk - fordypning med minst 80 ECTS innenfor teknologiske, biologiske eller havbruksfag

Søkere må sende karakterutskrift innen søknadsfristen angitt på våre nettsider. Søkere med ufullstendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Alle kvalifiserte søkere innkalles til intervju. Intervju gjennomføres i mai måned. Kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av poengsum fra intervjuet.

Masteren i Entreprenørskap og forretningsutvikling tilrettelegger for utveksling i tredje semester, hvor studentene kan dra til et av våre partneruniversiteter. Du finner mer informasjon på våre nettsider om utveksling. Ta kontakt med studieveileder eller internasjonal rådgiver for å høre mer om mulighetene.
Det er mulig å kvalifisere for ph.d. i bedriftsøkonomi ved HHN etter Master i entreprenørskap og forretningsutvikling, forutsatt at studenten totalt har fem års høyere utdanning. Et tillegg på 30 studiepoeng må dermed påberegnes. Mastergraden i entreprenørskap og forretningsutvikling oppfyller kravet til 90 ECTS fordypning på masternivå innenfor et fagområde som er relevant for ph.d. prosjektet såfremt ph.d. prosjektet fokuserer tematisk på entreprenørskap, innovasjon og/eller forretningsutvikling.

Kunnskap

Etter å ha fullført dette studiet skal kandidaten

• ha avansert kunnskap om konsept- og forretningsutvikling

• ha avansert kunnskap om nøkkelbegreper, teorier og metoder innen innovasjon og entreprenørskap

• ha inngående kunnskap om hvordan tverrfaglighet bidrar til å se, skape og utvikle forretningsmuligheter

• kunne reflektere kritisk over hvordan entreprenørskap kan bidra til bærekraftig utvikling

• ha kunnskaper om internasjonal forskning og variasjoner i perspektiver på fagområdet innovasjon og forretningsutvikling

• ha innsikt i ideskaping og konseptutvikling, evaluering og analyse av innovasjons- og forretningsmuligheter, forretningsutvikling, drift og styring av forretningsprosesser, samt oppskalering av virksomhet

• ha erfaringsbasert kunnskap i teamarbeid og prosjektledelse

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette studiet skal kandidaten kunne

• analysere eksisterende teorier, metoder og praksis innen entreprenørskapsrelaterte områder, og arbeid selvstendig med praktisk (dvs. oppstartsrelatert) og teoretisk (dvs. forskningsrelatert) problemløsning

• utforske entreprenørielle ideer og muligheter og bidra til innovasjon og endring i både start-ups og etablerte organisasjoner

• arbeide med komplekse problemstillinger, håndtere usikkerhet og skape framdrift i prosjekter som krever problemløsning og læring underveis

• bruke kunnskap om forretningsutvikling for å starte en bedrift

• vurdere og analysere entreprenørielle ideer og muligheter for å identifisere den videre prosessen med mål om å utvikle disse til å bli verdiskapende prosjekter og oppstartsbedrifter

• bruke relevante teorier og metodiske tilnærminger (fra både entreprenørskap og innovasjon) om et spesifikt problem

• bruke entreprenørskapskompetanse for å bidra til bærekraftig utvikling

• benytte seg av opparbeidet kunnskap og tidligere erfaringer til å handle og eksperimentere i forskjellige entreprenørielle kontekster

• identifisere, samle inn og kritisk bruke informasjon fra interne og eksterne kilder

• gjennomføre selvstendig forskning med fokus på entreprenørskap og forretningsutvikling

• bidra til innovasjonsprosjekter og kommersialisering av egne eller andres produkt- og tjenesteeideer

• analysere internasjonal forskning innen innovasjon og entreprenørskap

• analysere egen og andres kunnskap og praksis med entreprenørskap i lys av aktuelle teorier

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette studiet skal skal kandidaten kunne

• analysere relevant forskningsbasert kunnskap om entreprenørskap og intraprenørskap i forskjellige miljøer

• diskutere faglige temaer basert på erfaring fra egen praksis

• bidra til utviklingen av et gründer- og innovasjonssamfunn

• kommunisere selvstendig arbeid, både muntlig og skriftlig

• være dyktige på endringsprosesser, inneha gode analytiske ferdigheter og et kritisk tankesett

• utnytte kunnskap og erfaring som er nødvendig for å opptre som endringsagenter i ulike kontekster, samt beherske verktøy for å gripe entreprenørielle ideer og muligheter og omgjøre dette til forretningsmuligheter

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Leder i Spark Nord Jakob Brattli Sørensen

Da bestefar ble syk, ble femtenårige Jakob gründer

Bestefar. Vi må faktisk starte der. For selv om Jakob Brattli Sørensen (23) vokste opp i Trøndelag, og bestefar bodde i Lavangen i Troms, så gjorde det ufattelig stort inntrykk på barnebarnet da en hjertehendelse endret livet i nord.