To personer som lager et bilde av tekstiler.
Kortere studier

Kunst og kultur i helse og omsorg

Levanger

Vil du lære å bruke kunst og kultur i helse og omsorgsarbeid? Studiet gir deg nye verktøy for å fremme livsmestring og livskvalitet. 


Om studiet

Har du lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke kunst og kultur systematisk, kan du få en lettere arbeidshverdag med flere nye verktøy i innerlomma. En faglig boost for deg som har stått og fortsatt står i en arbeidssituasjon som krever mye.

Hva kan du jobbe som?

Studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg» tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Studiet er samlingsbasert. Det legges opp til 3 samlinger á 3 dager (3+3+3).

Datoer for høsten 2024 er:

 • 2.-4. september
 • 7.-9. oktober
 • 11.-13. november

Det vil være fysiske samlinger på Campus Levanger.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Studiet er forankret i nyere internasjonal forskning. Det kan bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere i studiet.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om kunst-, kultur-, helse- og omsorgsfeltet og sammenhengen mellom disse i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid
 • har kunnskap om hvordan kunst og kulturaktiviteter kan implementeres i helse- og sosialfaglig arbeid
 • har kunnskap om hvordan ulike helse- og sosialfaglige og kunst- og kulturfaglige fagmiljø kan samarbeide om kulturaktiviteter, evt. sammen med frivilligheten

Ferdigheter

Kandidaten

 • anvender faglig kunnskap i teoretiske problemstillinger og praktiske kulturtiltak
 • reflekterer over egen utøvelse
 • samarbeider på tvers av fagmiljø innen kunst, kultur, helse og omsorg
 • planlegger og gjennomfører anvendbare kultur- og helsetiltak. 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har evne til nytenkning og innovasjon der kunst og kultur bidrar til å ivareta kulturelle behov som del av en helhetlig omsorg
 • reflekterer over ulike etiske problemstillinger innen kunst, kultur, helse og omsorg
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.