Mann med gitar bak nakken.
Kortere studier

Musikkproduksjon

Levanger

Vil du studere moderne musikkproduksjon og teknologi? Ta studiet som videreutdanning, eller som del av en bachelorgrad eller lærerutdanning.


Om studiet

Studiet gir kompetanse innen musikkteknologi og produksjon av musikk. Studiet skal bevisstgjøre fremtidens musikere og musikkpedagoger om hvilket verktøy man har til rådighet i utøvelsen av/undervisningen i musikk.

Hva kan du jobbe som?

Du får en spisskompetanse innenfor moderne musikkproduksjon, som kan brukes i både utøvelse av og undervisning i musikk. Bruken av digitale hjelpemidler i musikkutøvelse og undervisning, er også en inngangsport til dagens ungdomskultur, og dens kulturelle uttrykk. Dermed vil studiet være et tilskudd for de som jobber/vil jobbe med ungdomsrelatert kulturarbeid.
Samlingsdatoer kommer

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad, av en lærerutdanning, eller som videreutdanning for musikere, kulturarbeidere, lærere og andre.

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad, av en lærerutdanning, eller som videreutdanning for musikere, kulturarbeidere, lærere og andre.

KUNNSKAP 

Kandidaten

-har kunnskap om - og kan dokumentere erfaring med lyd og lydteknikk innenfor musikkproduksjonsfaget

-har forståelse for - og kan bruke analogt og digitalt utstyr innenfor musikkproduksjonsfaget

-har inngående kunnskap om lydlære i editerings- og mikseprosessen

-har kunnskap om instrumentering og lydbilde i ulike musikkproduksjoner

-har kunnskap om kommunikasjon, involvering og tilpassing i tilknytning til musikkproduksjonsarbeidet

-har kunnskap om ulike arrangerings- og redigerinsteknikker i bruken av digitale musikkproduksjonsverktøy.

-har inngående kunnskap om lydlære i editerings- og mikseprosessen

-har kunnskap om kommunikasjon, involvering og tilpassing i tilknytning til musikkproduksjonsarbeidet

FERDIGHETER

Kandidaten

-kan bruke ulike digitale og analoge verktøy, så som ProTools og nettbasert programvare i komponeringen av musikk

-kan bruke ulike digitale og analoge verktøy, så som ProTools og nettbasert programvare i gjennomføringen av en lydinnspilling med tradisjonell bandsammensetting

-kan bruke sin kunnskap om lyd til å gjøre innspillinger av høy kvalitet

-kan bruke ulike digitale og analoge verktøy, så som ProTools og nettbasert programvare i arrangeringen og redigeringen av innspilt musikk

kan bruke ulike digitale og analoge verktøy, så som ProTools og nettbasert programvare i miksingen av innspilt musikk.

-kan lage egne fullverdige musikkproduksjoner i et lydstudio

-kan bruke sin kunnskap om lyd til å mikse musikkproduksjoner av høy kvalitet.

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten

-kan gjennom analytisk og reflektert bruk av ulike musikkproduksjonsredskaper anvende sine kunnskaper til å forberede og gjennomføre innspilling av en musikkproduksjon

-kan analysere og reflektere over de ulike roller og situasjoner som oppstår i innspillingsfasen av en musikkproduksjon

 -kan gjennom analytisk og reflektert bruk av ulike musikkproduksjonsredskaper anvende sine kunnskaper til å ferdigstille en fullverdig musikkproduksjon.

-kan analysere og reflektere over de ulike roller og situasjoner som oppstår i ferdigstillingen av en musikkproduksjon

Studiet krever at studenten har tilgang til eget datautstyr med minimum 1024 mb RAM internt arbeidsminne, samt ProTools med tilhørende Interface og mikrofon. Dette utstyret kan ikke kjøpes via universitetet, men faglærer vil være behjelpelig med informasjon om ulike løsninger. Dette kan organiseres i begynnelsen av semesteret. 

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner på Nord universitet sine nettsider. Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift.